Karriärprofil: Marknadsföring

...handlar om att t.ex. skapa ett brand, marknadsföra varor och analysera konsumentbeteende.

 

sve_marknadsforing19.png

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.