Karriärprofil: Företagsledning och organisation

...handlar om att t.ex. leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning som bl.a. vem är bra på vad och hur företaget får ut det mesta av sin personal.

Karriäruppföljning 5 år efter utexaminering: Utexaminerade 2014

Karriäruppföljning företagsledning och organisation utex. 2015

Karriäruppföljning företagsledning och organisation utex. 2015

Karriäruppföljning företagsledning och organisation utex. 2015

Placeringsuppföljning 6 månader efter utexaminering: Utexaminerade 2019
 

Placeringsuppföljning 6 månader efter utexaminering: utexaminerade 2019

Placeringsuppföljning 6 månader efter utexaminering: utexaminerade 2019

Placeringsuppföljning 6 månader efter utexaminering: utexaminerade 2019