Karriärprofil: Finansiell ekonomi

...handlar om att t.ex. analysera och fatta beslut om investeringars lönsamhet som bl.a. placeringar eller investeringar som att bygga en fabrik.

 

sve_finansiell_ekonomi19.png

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.