Karriärprofil: Nationalekonomi

...handlar om att t.ex. bedöma ekonomiska följder av stora politiska beslut och beräkna lönsamhet för produktionen.

 

swe_nationalekonomi19.png

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.