Karriärprofil: Redovisning

...handlar om att t.ex. planera och hålla reda på företags ekonomi bl.a. genom att göra budget och bokföra.

 

sve_redovisning19.png

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.