Forskning på Hanken

Forskarstuderande i klassrum på Hanken
På Hanken bedrivs både grundforskning, tillämpad forskning och beställningsforskning. Allt oftare arbetar vi i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet.

Vår forskning utövas på högskolans institutioner och forskningscenter. Oberoende utredningar visar att den håller hög klass även i ett internationellt perspektiv. Särskilda insatser görs inom forskningen i våra styrkeområden

Vi strävar efter att ständigt utveckla och stärka vår vetenskapliga forskning, vårt nationella och internationella forskningssamarbete samt vår forskarutbildning.

I Hankens forskningsdatabas HARIS hittar du uppgifter om aktuella forskningsprojekt och kan söka bland våra forskares publikationer.

Via nedanstående länk kan du läsa mera om våra styrkeområden och våra forskningsområden med hög potential: