Huvudämnesvalet i Helsingfors

I slutet av första läsåret inom kandidatutbildningen väljer du ditt huvudämne. Som stöd för detta ordnas workshopar och en mässa. Valet utmynnar i att du gör upp en studieplan för din kandidatexamen inom ramen för kursen Individuell studieplan 1 sp.

 

TIDTABELL år 2018 för kursen Individuell studieplan 1 sp

Torsdag 12.4 Infotillfälle om huvudämnesvalet, kandidatexamen och karriärplanering

Torsdag 19.4 Campus Day - presentation av huvudämnen och  minimässa

April-maj Studieplaneringsworkshopar

 

Mera information om huvudämnesvalet i Helsingfors 2018 kommer att finns på kursens Moodle-sida inom period tre.