Liikkuminen sotilasalueella

Koska Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee sotilasalueella, tilaisuuteen on ilmoittauduttava ennakkoon ja kaikkien osallistujien tulee varata mukaansa virallinen henkilöllisyystodistus. Lisäksi ulkomaalaisten seminaarivieraiden tulee antaa ilmoittautumisen yhteydessä passitietonsa.Alueella liikkuessa on otettava huomioon, että Santahaminassa on määritelty tarkat turvallisuusvyöhykkeet. Muun muassa ampumaratojen takia liikkumiskiellossa olevat alueet on merkattu maastoon ja niitä on noudatettava. Tapahtumaan osallistuville liikkuminen on sallittua vain erikseen osoitetulla alueella. Seminaarialueella on tallentava kameravalvonta.

Att röra sig på militärområde

På grund av att Försvarshögskolan är belägen på ett militärområde är det obligatoriskt att anmäla sig till evenemangen på förhand, och alla deltagare måste vara beredda att uppvisa officiella identitetsbevis. Därtill måste utländska deltagare uppge passuppgifter i samband med anmälan till konferensen.Personer som rör sig på området måste ta i beaktande att det i Sandhamn finns strikta säkerhetsområden. Bland annat på grund av förekomsten av skjutbanor är områden med rörelseförbud utmärkta i terrängen, och förbuden måste efterföljas. Deltagare i Peda-forum 2015 har tillåtelse att röra sig endast på anvisade områden. På seminarieområdet används inspelande kameraövervakning. 

pedaforum_2015_edit2.jpg