Byte av huvudämne

På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill byta huvudämne.

Byte av huvudämne på samma studieort inom kandidatexamen

Kandidatstuderande väljer huvudämne i slutet av det första studieåret. Före du avlagt din kandidatexamen har du rätt att fritt byta huvudämne, förutsatt att huvudämnet du byter till inte har begränsat tillträdet av nya huvudämnesstuderande. För att byta huvudämne ska du ta kontakt med studievägledarna.

Du som blivit antagen till Hankens kandidatutbildning med huvudämnet nationalekonomi kan inte byta huvudämne i kandidatexamen.

Byte av huvudämne på samma studieort efter att du avlagt kandidatexamen på Hanken

Efter att du avlagt din kandidatexamen har du rätt att fortsätta för magisterexamen med samma huvudämne. Du kan byta till ett annat huvudämne i magisterexamen om du inom din kandidatexamen (som du avlagt på Hanken) avlagt minst 30 sp inom det nya huvudämnet. Ta kontakt med studievägledarna för att få huvudämnesbytet bekräftat.

Byte av huvudämne på samma studieort på magisternivån

Ifall du inte har avlagt din kandidatexamen vid Hanken, och vill ansöka om att få byta huvudämne, ska du kontakta ansokan@hanken.fi.

Från och med 1 januari 2023 bör alla anhållan om justering av studierätt göras enligt anvisningarna nedan. Du kan även tillämpa den nya blanketten redan nu.

Byte av huvudämne på kandidatnivå

Om du studerar på kandidatnivå och vill byta till ett annat huvudämne på samma studieort ska du göra det via Sisu.

OBS! Om du har gått den gamla individuell studieplan-kursen bör du kontakta studievägledarna på studieinfo@hanken.fi för att få kursen omregistrerad med rätt kod.

 

Byte av huvudämne på samma studieort efter att du avlagt kandidatexamen på Hanken

Efter att du avlagt din kandidatexamen har du rätt att fortsätta för magisterexamen med samma huvudämne. Du kan byta till ett annat huvudämne i magisterexamen om du inom din kandidatexamen (som du avlagt på Hanken) avlagt minst 30 sp inom det nya huvudämnet.

Ta kontakt med studievägledarna för att få huvudämnesbytet bekräftat.

 

Byte av huvudämne på magisternivå

Om du studerar på magisternivå och vill byta till ett annat huvudämne på samma studieort ska du göra det via den här blanketten.

Du bör lämna in studieutdrag som visar att du avlagt 30 studiepoäng relevanta för huvudämnet du vill byta till.

Huvudämnet tar ställning till huruvida du uppfyller kraven samt om det finns plats på huvudämnet, samt godkänner eller förkastar din anhållan om byte av huvudämne. Behandlingen av ansökningar görs fortlöpande under året, och tar vanligtvis 3-4 veckor.

 

Tags