Rektorsämbetet och ekonomiavdelningen

Rektorsämbetet och ekonomiavdelningen

Rektor har en stab som stöder beredning, strategisk planering, strategiska samarbetsområden samt ekonomi- och egendoms­förvaltning.

Ekonomidirektör Klas Nyström ingår i rektors stab, och fungerar som chef för ekonomi­avdelningen. Information om Ekonomiavdelningen hittar ni här.

I rektors stab ingår dessutom

rektors assistent Camilla Segercrantz, som handhar rektors kalender, hantering av rektorsbeslut samt bokningar och arrangemang kring olika tillställningar,

planeringschef Helena Strandell, som handhar avtalsprocessen med Undervisnings- och kulturministeriet inklusive verksamhets- och ekonomiplanering, samt de interna resultatavtalsprocesserna. Helena fungerar som universitetskollegiets och styrelsens sekreterare.

specialsakkunnig Tove Ahlskog-Pursiainen, som handhar beredning av regelverk och utlåtanden och fungerar som sakkunnig gällande studieärenden samt högskolepolitik och -juridik. Tove fungerar som sekreterare för akademiska rådet och utbildningsrådet.

Пользователи
Special Advisor

+358 40 352 1230

Senior Accountant

+358 40 352 1202

+358 40 352 1201

Controller
Financial Coordinator

+358 40 352 1309

Ekonomidirektör

+358 50 379 3154

Projektplanerare

+358 50 413 6802

Safety Coordinator
Rektors assistent

+358 50 564 3742

Rector

+358 50 564 3742

Planning and Development Manager

+358 50 564 3734