Personaladministrativa blanketter

Under rubrikerna nedan hittar du personaladministrativa blanketter som t.ex. personuppgiftsblanketten och blanketter relaterade till löner och ledigheter. Frågor kan riktas till personalarenden@hanken.fi.

Semester

Blankett för anhållan om att få beräkna tidigare tjänstgöring till godo för semester

Ledigheter och frånvaron

Blanketter för de som ska anhålla om sjukledighet, tillfällig vårdledighet eller annan ledighet.

Sjukledighet och tillfällig vårdledighet (lärare och forskare), eBlankett

Arvode

Blanketter för utbetalning av arvode

Distansarbete

Blankett för att uppgöring av distansavtal

Övertid

Ifall du jobbat övertid och du med din chef kommit överens om att få övertiden utbetald ska du anmäla det genom att fylla i blanketten nedan.

Resedagsersättning

Beställning Café Hermes (Vasa)