Blanketter

Här hittar du personaladministrativa blanketter som t.ex. personuppgiftsblanketten och blanketter relaterade till löner och ledigheter. Frågor kan riktas till personalarenden@hanken.fi.

Personuppgiftsblanketten

Månadsanställda

Timanställda

Timlärare

Arvode

Distansarbete

Övertid

Semester

Ledigheter och frånvaron

Utvecklingssamtal

Resedagsersättning