Hankens service för forskning

Hankens service för forskning stöder Hankens forskare i att söka, förvalta och rapportera om forskningsfinansiering och att starta nya forsknings- och innovationsprojekt.

Målet är att stödja alla Hankens forskare i att skapa kunskap av hög internationell kvalitet, utveckla nya värdefulla forsknings- och innovationspartnerskap samt stärka forskningens samhälleliga inverkan.

Alla forskningsprojekt koordineras centralt från Research Liaison Office. I Hankens forskningsinfrastruktur ingår även stöd från IT- och ekonomiavdelningen samt andra stödfunktioner, vilket möjliggör de bästa förutsättningarna för att genomföra forskning av hög kvalitet. Följande diagram ger en översikt över stödfunktioner för forskningsprojekt:

Om du är intresserad av att planera nya forskningsprojekt eller bygga nya forsknings- och innovationspartnerskap, kontakta Research Liaison Office på research@hanken.fi eller någon av oss direkt:

Jaana Kokkonen
Forskningsombud
Tfn +358 50 4678 701

Jenny Lundén-Morris
Forsknings- och Stipendieombud 
Tfn +358 40 3521 235

Marianne Dingstad Cambier, MSc
Stipendieombud