Forskningsservice

Hankens forskningsservice stöder Hankens forskare i att söka om forskningsfinansiering och att starta nya forsknings- och innovationsprojekt. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Hankens forskningsservice koordinerar alla projektansökningar där beviljade medel administreras av högskolan. Vi önskar bli informerade gällande en större (konsortium / internationell) projektansökan minst två månader före sista ansökningsdag och alla andra projektansökningar en månad före sista ansökningsdag.

Databehandling

Kontaktuppgifter

Forskningsservice: research@hanken.fi 

Sirpa Aalto
Chef för forskningsservice
Tfn +358 50 45 24423

Cecilia Pensar
Forskningsombud 
Tel +358 50 479 9277

Maria Wells
Forskningsombud
Tel +358 50 479 9277

Marianne Dingstad Cambier
Stipendieombud