Teamet för forskningsservice

Forskningsservice

Teamet för forskningsservice jobbar med att stöda Hankens professorer, forskare och forskarstuderande i att ansöka om, förvalta och avrapportera forskningsfinansiering. Målet för vårt arbete är att stöda alla som forskar vid Hanken i att skapa kunskap av hög internationell kvalitet.

Detta gör vi genom att sprida information om relevanta finansiärer och finansieringsmöjligheter, hjälpa till med ansökningar, finansieringsrelaterade förbindelser och rapporter, samt säkra att högskolans forskare har möjlighet att delta i relevanta evenemang och utbildning. Vi producerar också statistik om, följer upp och avrapporterar dessa funktioner.

Kontakt: research [at] hanken.fi

 

Malin Wikstedt, MSc
Forskningsombud
Tfn +358 40 3521 286

Marianne Dingstad Cambier, MSc
Stipendieombud

Jenny Lundén-Morris, BSc
Stipendieombud
Tfn +358 40 3521 235

Johanna Karvonen, MSc
Projektcontroller
Tfn +358 40 3521 522