Bibliotekets riktlinjer för kursboksanskaffning

Litteraturanskaffning

Biblioteket i Helsingfors anskaffar i regel en bok per fem kursdeltagare, dock högst 25 exemplar.

Kursböcker som utkommer i ny upplaga varje år, anskaffas endast vartannat år.

Kurslitteratur för språk- och litteraturkurser anskaffas endast i två exemplar.

E-böcker anskaffas parallellt som komplement till de tryckta exemplaren, om de finns tillgängligt med multianvändarlicens i någon av de plattformar som biblioteket har tillgång till. 

Biblioteket kan beställa institutionsexemplar men institutionerna betalar själva de exemplaren. Meddela oss vänligen om det behövs ett exemplar till institutionen.