Hankens IT-tjänster

Hanken erbjuder en mängd IT-tjänster för digbyt_losenord.jpg
som studerande och personal. Många tjänster är tillgängliga för dig enbart efter inloggning med Hankens användar-id. Rätt till användar-id har du som terminsanmäld studerande eller anställd. Du först underteckna ett avtal innan kontot kan tas ibruk. 

Logga in för att se tillgängliga  verktyg. 
Byt lösenord tillräckligt ofta! 
(Om du inte har finsk personbeteckning måste du byta lösenord via denna länk)

 

IT tjänster rådgivningsservice verktyg