När registrera?

När registrera?

Vi rekommenderar att du uppdaterar dina forskningsmeriter och din profilinformation kontinuerligt för att din personliga hemsida ska vara aktuell. 

  • Publikationerna kan du registrera innan de har utkommit. Använd då statusen Inlämnad till förläggare (Submitted), Godkänd för publicering (Accepted) och E-publicering före tryck (E-pub ahead of print). Publikationerna verifieras av biblioteket enligt premieringstidtabellen (se Premiering av publikationer) och i december. De rapporteras till ministeriet i mars och till ackrediteringsorganisationerna i samband med att Hanken regelbundet skriver självutvärderings- och mellanrapporter till dem.
  • Aktiviteterna ska du registrera senast i december varje år.
     
  • Projekten registrerar du när du fått ett positivt finansieringsbesked. Kom ihåg att föra in ett avslutningsdatum samt ändra projektets status när projektet har slutförts.