Hur registrera?

Här beskriver vi hur du registrerar forskningmeriter - publikationer, aktiviteter och projekt - och hur du uppdaterar din profilinformation.

På sidorna redigera personprofil, registrera publikationer, registrera aktiviteter och registrera projekt finns detaljerade instruktioner om hur du registrerar dina forskningsmeriter - publikationer, aktiviteter och projekt, och hur du uppdaterar din profilinformation i Haris.

Amanuenser, institutionssekreterare och helpdesk-personal på institutionerna kan hjälpa dig med registreringen av publikationer och aktiviteter. Frågor som de inte kan besvara skickar du till haris@hanken.fi.