Donors

All donors will receive a brooch in accordance with our donation categories, it means you are getting a brooch including donations made to HANKEN RETURNS, HANKEN 100 and Friends of Hanken.

BLACK HERMES (donations to Hanken >250.000€)

Marina och Philip Aminoff
Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Päivi och Kurt Björklund
Christina Diehl
Evli Bank Abp
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Familjen Hartwall
Finlands Ekonomer r.f.
Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Liikesivistysrahasto
Lena och Mikael Lilius
Camilla och John Lindfors
Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse
Oy Karl Fazer Ab
Familjen Pentti
Rettig Capital Oy Ab
Saara och Björn Wahlroos stiftelse
Sinituote Oy
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska kulturfonden
Wärtsilä

BLUE HERMES (donations to Hanken >50.000€)

Ahlström Capital Oy
Aktia Bank Abp
Aktiastiftelsen i Vasa
Algol
Martina och Henrik Andersin
Magnus och Henrica Bargum
Mona och Felix Björklund
Riitta och Berndt Brunow
Albert Ehrnrooth
Alexander Ehrnrooth
Göran J. Ehrnrooth
Ekonomföreningen Niord r.f.
Evald och Hilda Nissis Stiftelse
Simon Hallqvist
Handelslaget KPO
Harry Schaumans Stiftelse
Helvar Merca Oy Ab
Barbara Hisinger-Jägerskiöld
Carita och Robin Langenskiöld
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
OP Andelslag
Paulig Oy
Ann och Carolus Rosenlew
Michael Rosenlew
Hannu Ryöppönen
Björn Savén
Viria Abp
William Thurings stiftelse

RED HERMES (donations to Hanken >10.000€)

Ann-Charlotte och Carl Ahlström
Robin Ahlström
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vanda
Patrick Anderson
Peter Berner
Botnia Marin Oy Ab
Anja Caspers
Ann-Catherine och Carl Magnus Ehrnrooth
Henrik Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth och Sofia Nyström- Ehrnrooth
Johan Ek
Ekonomiekandidatföreningen r.f.
Tom Eriksson
Jannica Fagerholm och Patrik Hertsberg
Mikael Frisk
Robert Furuhjelm
Karl-Olof Granberg
Gustaf Svanljungs Stiftelse
Hans Bang Stiftelsen
Karin och Kim Henriksson
Karine och Johan Hirn
Peter Immonen
Carl-Gustaf Ingman
J-Trading Oy Ab
Reginald Jägerhorn
KPMG Oy Ab
KWH Group Ltd
Mikaela och Janne Larma
LokalTapiola Österbotten
Anders Oldenburg
Picnic
Yvonne Potrykus
PwC Oy
Thomas Ramsay
Saxby Holding Oy Ab
Jan-Henrik Schauman
SKS Trading Oy
Hans Sohlström
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Stiftelsen för kunskapsteori och informatik
Vilhelm Sundström
Svensk-Österbottniska Samfundet
Roger Talermo
Miika Varjovaara
Christoph Vitzthum
Thomas Wahlroos
Österbottens Andelsbanksförbund
Österbottens handelskammare

GREEN HERMES (donations to Hanken >1.000€)

Advokatbyrå Waselius & Wist Ab
Hanken 1961
Daniel Rovira
Siv Ahlberg
Kenneth Hedman
Christoffer Rönnblad
Kenneth Ahlqvist
Heimhällen Ab
Kaj Rönnlund
Heimo J Aho
Eva Hisinger-Jägerskiöld
Jorma Sahlstedt
Ajnos Invest Oy Ab
Ralf Holmlund
Thomas Sandvall
Altor Equity Partners AB
Karin Holstius
Marjaana Satuli
Robert Andersson
Christoffer Häggblom
Axel Sjöblom
Rolf Backlund
Øyvind Isachsen
Susanna Slotte-Kock
Peter Barkman
Jeffrey Jackson
Clara Snäll
Berndt och Minna Barner-Rasmussen
Edvard Johansson
Kari Stadigh
Johan Berghem
Lena Jungell
Rune Stenbacka
Martina och Stig-Erik Bergström
Kim Karhu
Mikael Still
Hannes Berner
Knorring Oy Ab
Doris Stockmann
Kristina Berner
Christian Kock
Holger Strandberg
Peggy och Edvard Björkenheim
Timo Korkeamäki
Max Strandström
Christian Borenius
Frank Korsström
Annika Sucksdorff
Anders Borgström
Paul Kronman
Mikael Swanljung
Fredrik Borgström
Kvevlax Sparbank
Paul Taimitarha
Alexander Brunow
Patrik Kvikant
Claes Tallberg
Petri Bäckman
Jussi Laitinen
Charlotta Tallqvist
Casa Nostra
Kim Lang
Jonas Tallqvist
Robert Castrén
John Lapveteläinen
Markus Therman
Harald Dahlberg
Emil Larma
Peter Therman
Christina Dahlblom
Eva Liljeblom
Sofie Therman
Sylva Dahlström
Gunnar Liljequist
Ture Tähtinen
Erika Ehrnrooth
Thomas Lindahl
Henrik Tötterman
Johanna och Robin Ehrnrooth
Veronica Lindholm
Niklas Uddström
Susanne Ehrnrooth
Mårten Lövdahl
United Bankers Oyj
Staffan Ek
Jan Malms
Marina Unnérus
Anders Ekholm
Berndt Mérus
Vikbergs Revision Ab
Maria Eklundh
Topi Miettinen
Johanna och Erik von Bonsdorff
Sten Eklundh
Karin Nars
Eric von Walzel
Christian Elfving
Anders Nordlund
Dag Wallgren
Christina Eriksson
Patrick Nygren
Finn Wardi
Catarina Fagerholm
Stefan Nyholm
Michaela von Wendt
Famigro Oy
Tommy Olin
Kim Westerén
Saga Forss
Oy Kambisi Ab
Hanna Westman
Filip Frankenhaeuser
Erik Palmén
Pia Widén
Nella Ginman-Tjeder
Riitta och Henrik Palmén
Henry Wiklund
Carl-Johan Granvik
Kristina Pentti-von Walzel
Veronica och Anders Wiklund
Susanna Grönblom
Joakim Rehn
Carl-Magnus Wind
Christian Grönroos
Carolus Reincke
Ben Wärn
Lars-Erik Gustafsson
Rasmus Roiha
Sebastian Zilliacus
Patrick Gylling
Inger Roos
Joakim Åberg
Thomas Gylling
Andreas Rosenlew
Kaj Åkerberg
Annina Hagström
Gunnar Rosenqvist
Kai Åkerlund
Johanna Hamro-Drotz