Program och licenser för egen dator

Program och mjukvara som anställda och/eller studenter får ladda ner på sin egen dator via Hanken.

Microsoft licenser

  • Alla studerande och all personal kan ladda ner Microsoft Office paketet lokalt på sin egen dator via Office 365. Läs Office 365 FAQ för mer information.

###

Windows operativsystemet får inte installeras på en dator utan operativsystem. En dator med ett gammalt operativsystem får däremot uppdateras. Detta gäller även personalens hemdatorer. Enligt Microsoft, så räknas till personal en person som jobbar minst 20 timmar i veckan för en längre tid.

Program som personalen får låna

Följande program kan personalen installera på sina hemdatorer - instruktioner finns under länken:

Alla anställda och studerande vid Hanken har också tillgång till

Övriga program som används i forskning och undervisning är vanligen införskaffade av institutionen/ämnet - för att få utnyttja dem måste prefekt/ämnesansvarig/handledare meddela att det är OK, eftersom varje licens kostar och intitutionen i såfall vanligen står för kostnaderna.