Moodle för lärare

 

 
 
 

 

Moodle är systemet du kan använda för att hantera kursmaterial, information till studerande under kursens gång och för inlämning av arbeten. Det finns också många möjligheter att skapa olika typs övningsuppgifter och diskussioner.

Via Moodle kan du hålla din epost skilt från kurskommunikationen, och "undervisa" loggar du in i kursen då du undervisar, dvs tittar på arbeten och kommunicerar med dina studerande. Och behöver däremellan inte hålla reda på dem. Arbetena hålls organiserat på ett ställe och behöver inte flyttas mellan epost och hårdskiva. Du kan också hålla reda på delprestationer, ge uppgifter, chatta, ha en kurswiki mm.

 • Adressen är https://moodle.hanken.fi.
 • Inloggning sker via Shibboleth (dvs Hankenid och lösenord)
 • Temat, dvs utseendet, är responsivt, vilket betyder att Moodle fungerar hyfsat också i mobila apparater.
 • korta basanvisningar med bilder hittar du längst ner på denna sida.

E-posta moodle-help@hanken.fi om du behöver hjälp, vill ha in en ny kurs, få de behövliga rättigheterna för administration av de egna kurserna eller hjälp att bygga upp kurser. En grundkurs i Moodle rekommenderas starkt innan du tar ibruk systemet.

Hur får jag min kurs till Moodle?

Kurser skapas inte automatiskt i Moodle, eftersom en del lärare skall ha kopior av sin gamla kurs, andra vill ha tomma kurser, en del har fått lov att kopiera någon annans kurs, en del använder samma kurs i Helsingfors och Vasa mm.

 • Maila moodle-help@hanken.fi med uppgifter:
  • kurskod och kursnamn (från oodi)
  • anvisningar om ny kurs eller kopia av förra året
  • vill du ha en kopia av någon annans kurs måste denna lärare ta kontakt med moodle-help@hanken.fi
  • som lärare sätt den lärare som är ansvarig enligt Oodi (inte den som mailar)

Hur syns kursen för studenterna?

 • Kursen blir synlig för studenterna när du som lärare väljer att visa kursen för dem (under kursinställningar). Ingen annan än du kan veta när kursen är klar att publiceras för studenterna, när introtexten är rätt och Syllabus på plats.
 • Många jobbar mycket på sina kurser innan de släpper in studenter, därför lönar det sig att ha en skild kursnyckel för självregistrering. Du kan publicera kursen så den syns i kurskatalogen, men ge en kursnyckel via självregistrering så att de kan registrera sig först när du delat ut nyckeln.

Moodle och plagiatkontroll i Urkund och Turnitin

Moodle har plagiatkontrollprogrammen Turnitin och Urkund integrerat, vilket betyder att studerande via en aktivitet i Moodle kan lämna in sina arbeten och samtidigt få dem plagiatkontrollerade.

För studerande underlättar det att använda plagiatkontroll den här vägen eftersom de då inte behöver lämna in arbeten som skall plagiatkontrolleras andra vägar, utan kan lämna in alla arbeten i Moodle.

Basinstruktioner för att hantera en kurs i moodle (Baskurs 1 och 2)

I pdf-dokumenten nedan hittar du basinformation om

 • hur du öppnar din kurs inför undervisningsstarten, och stänger din kurs,
 • hur du väljer att studerande kan självregistrera sig på din kurs
 • hur du hanterar insättning av kursmaterial,
 • hur du information till studerande under kursens gång
 • hur du ger rättigheter till andra lärare
verktyg datorprogram Moodle lärplattformar nätundervisning kurser