Webropol Shibboleras

Under sommaren 2013 Shibbolerades inloggningen till Webropol, vilket betyder att ditt vanliga Hanken-användarid och -lösenord kan användas även för Webropol. 

STEG 1 - sammanföra olika Webropolomgivningar (gjort i juli 2013) 

För att kunna övergå till Shibboleth måste ett flertal olika webropolomgivningar sammanföras till en enda. 
Många studerande fick under 2009 och 2010 egna webropolomgivningar som de själva kunde administrera. Vi har också haft skilda omgivningar för studerande och personal. Inom en omgivning har man kunnat dela undersökningar, men inte mellan två olika omgivningar. Alla har loggat in via samma websida, men hamnat i olika omgivningar. 
Torsdag 4.7 sammanfördes alla Hankenomgivningar till en enda omgivning. 
Inloggningen är som förut, med samma webropollösenord som du tidigare haft. 

När du väl inne i Webropol ser det litet annorlunda ut.

  • Undersökningarna hittas endera i mappen ALLMAN eller mappen STUDENT.
  • Studerande hittar i huvudsak sina undersökningar under STUDENT
  • De studerande som har haft en egen webropolomgivning hittar sina undersökningar i en undermapp till STUDENT. Mappen är namngiven efter studenten.
  • De flesta i personalen, och forskarstuderande hittar sina undersökningar i ALLMAN.
  • Har du använt Webropols nya egenskap, att ge en hemmapp, en mapp som man hamnar i genast vid inloggningen, fungerar det som förut, du hamnar i din hemmapp. Denna hemmapp finns under STUDENT eller ALLMAN

STEG 2 - Eventuellt byta e-postFör att Shibboleth skall fungera vid inloggningen till Webropol, måste du i din profil i Webropol ha Hanken e-posten i den officiella formen:

Shibboleringen fungerar inte om din Hanken adress i Webropol finns t.ex. som hankenanvändarid@student.hanken.fi, eller om du använt en organisationsadress. 
--> De personer som inte har en korrekt adress kommer att få ett skilt epost med uppmaning att gå och byta sin epostadress. STÄDNING 
I samband med övergången har en stor mängd gamla användarid:n städats bort. De undersökningar som hörde ihop med dessa idn har flyttats. Om du delat någon undersökning med någon som slutat, och denna person varit ägare till undersökningen, kan det hända att undersökningen flyttats. Om det är någon undersöknng du inte hittar, tag kontakt med WEBROPOL@HANKEN.FI 

STEG 3 - ibruktagning av Shibboleth

Nu när den nya webropolomgivningen är i skick och de flesta har rätt epost kan vi övergå till inloggning med Hakaidentifiering, dvs Shibboleth. Då kan du logga in med ditt Hankenanvändarid och -lösenord, oberoende vilket id du haft tidigare i Webropol.OBS!Idn som inte används i Webropol på ca ett år kommer att städas bort - tag kontakt om något måste sparas. Har du frågor - kontakta webropol-help@hanken.fi 

Webropolteamet