Serviceavbrott inom olika system

Det förekommer regelbundna serviceavbrott i olika system. De är sammanställda i tabellen och beskrivna nedan.

Vid akuta informationssäkerhetsproblem, endera pga buggar eller virusattacker, kan system uppdateras andra än dessa tider, ibland utan förvarning.

  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Månadens 1:a         Shibboleth, Moodle etc
(morgon)
Månadens 2:a (oftast)       Microsoft servers etc,
(kväll)
 
Månadens 3:e       Haris  
Månadens 4:e          

 

Microsoft serviceavbrott (ungefär) månadens 2:a torsdag kl 18:00

Den andra torsdagen i månaden (egentligen torsdagen efter den andra tisdagen) från 18- framåt reserverar datacentralen för större uppdateringar av Microsoft servrar. Det betyder att vissa tjänster kan vara avstängda för kortare eller längre tid denna torsdag kväll. Varje server kräver regelbundna uppdateringar för att fungera säkert och rätt.

Hur påverkar avbrotten arbetet? I de flesta fall inverkar normala uppdateringar inte på arbetet från Hankens datorer. Korta avbrott kan förekomma i någon service under kvällen i någon specifik service, men i de flesa fall handlar det om sekunder eller minuter.

Varför denna kväll? Microsofts standarduppdateringar skickas ut amerikansk tid månadens andra tisdag kväll hos oss. Det tidigaste vi hinner uppdatera våra Microsoft installationer är då torsdagen efter.

Uppdatering av inloggningstjänsten Shibboleth/Haka och Moodle mm

Första fredagen i månaden uppdateras linuxservrar, inklusive inloggningstjänsten Shibboleth och Moodle. Serviceavbrottet påbörjas fredag morgon, vanligen 8:00 och kan ta ett par timmar

Då kan man inte logga in i någon av de tjänster som utnyttjar Shibboleth/Haka autentisering. Tex Moodle, Schema, webben, M2, Rondo etc..

Eftersom inloggningen ändå inte fungerar då Shibboleth:n servas uppdateras också Moodle, Exam och andra Linuxservrar samtidigt.

En lista på alla system som berörs då Shibboleth inte fungerar hittar du under Användar-ID - Shibboleth och Haka

Sisu serviceavbrott vid versionuppdatering

Sisu har serviceavbrott då versionen uppdateras. Uppdateringarna sker med oregelbunden tidtabell oftast på kvällar och varar vanligen i 1-4 timmar. Då serviceavbrottet pågår fungerar inte Sisu och det går inte att logga in.

Haris avbrott månadens tredje torsdag

Forskningsdatabasen Haris sköts av Helsingfors universitet (HU).  HU utför serverunderhåll månadens tredje torsdag, vilket betyder att då är Haris-admin gränssnittet som används för att mata in forskningsinformation i forskningsdatabasen ur funktion.