Projekt

Institutionen för företagsledning och organisation har fått en central roll i det nationella och internationella forskningssamarbetet. Nästan alla våra forskare arbetar i nya eller pågående projekt och på institutionen finns alltid ett brett fält av forskning. De flesta av projekten finansieras ur många olika källor och samarbetet involverar flera universitet, vilket lockar externa aktörer till institutionen. Projekten finansieras bland annat av Finlands Akademi, Tekes, Arbetarskyddsfonden, Undervisningsministeriet, EU, Jane och Aatos Erkos stiftelse, Marcus Wallenbergs stiftelse. År 2015 fanns följande externt finansierade projekt vid institutionen:

 • JAES / Processes and practices of strategic change in city organisations
 • SKR / PSED
 • NopSA
 • RETACH
 • Stunder av förändring - En studie om negativa konsekvenser av innovation i social- och hälsovårdsservice
 • Engaging South African and Finnish youth towards new traditions
 • A Practice Perspective on Business Ethics
 • Strategisk ledning i kommunala organisationer
 • Influence without authority
 • STEPP/Study of the entrepreneurial startup process: Longitudinal study of how individuals seek to start new businesses in Finland
 • The role of high-impact SMEs in ecosystems: nisches, keystone and domains
 • Hidden inequalities and diversities

För mer information se databasen HARIS

Tidigare projekt och forskningsgrupper:

 • Level Innovation and Change in the Evolving Global Wireless Communication
 • Discourse in Strategy
 • Kehyskeskustelut dialogisen johtamisen välineenä
 • MOVI
 • Beyond Single Explanations
 • Age, Generation and changing Work-Life Balance and Boundaries
 • Naisurat
 • Beyond Single Explanations
 • Level Innovation and Change in the Evolving Global Wireless Communication
 • Value Creating Board
 • Kehyskeskustelut dialogisen johtamisen välineenä.
 • The Quest for Well-Being
 • Beyond the Pro-Innovation Bias
 • International immobility trend among business graduates and students
 • The Global Leadership Challenge
 • McGill Conference Series
 • WLMM
 • IC Group
 • Gender Group
 • The Social Problem of Men: the Social Problem and Societal Problematisation of Men and Masculinities' Co-coordination/ Principal Contractor EU FP5 Thematic Network, The European Research Network on Men in Europe (2000-2003).
 • Sexualised Violence, Global Linkages and Policy Discourses' Hearn and Jyrkinen, Svenska handelshögskolan, Helsinki, funded by Academy of Finland (2000-2003).
 • Co-leadership with Prof Suvi Ronkainen, University of Tampere/Lapland, Sexualised Violence Research Consortium, Academy of Finland (2000-2004).
 • Organisational Measures against Workplace Bullying: Attitudes, Prevention and Intervention (2005-2008), Denise Salin
 • Age, Gender and Diversity: Women Managers and Policies in Organisations (2008-2010), Marjut Jyrkinen
 • Television-Internet Media Companies, Policies and Practices, Young People and Pornographisation', Hearn and Jyrkinen, NIKK (2005-2007).
 • NASTA: Women's Leadership: A Research and Education Development Project, Ministry of Education, Finland,  Professor Liisa Husu