Kontaktuppgifter för media

Vänligen skicka pressrelaterade ämnen till info@hanken.fi eller kontakta:

Informatör
Marknadsföringschef

Hanna Donner

Marknadsföringschef
hanna.donner@hanken.fi
+358 40 352 1250
mediekontakter kontaktinformation