Kontaktuppgifter för media

Vänligen skicka pressrelaterade ämnen till info@hanken.fi eller kontakta:

Informatör
Marknadsföringschef
mediekontakter kontaktinformation