Open access-publicering på Hanken

Hanken främjar öppen forskning och rekommenderar att vetenskapliga artiklar publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Hanken främjar öppen forskning

För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Högskolans skriftserier publiceras open access i publikationsarkivet DHanken. Parallellpublicering på Hanken sker via forskningsdatabasen Haris och publikationerna överförs för långtidsförvaring till DHanken.

Instruktioner för parallellpublicering

Vår information om open access finns samlad i Hankens libguide om open access. Där hittar du också praktiska anvisningar för att parallellpublicera på Hanken.

Broschyren

Snabbguide om open access presenterar open access i ett nötskal.

Du kan få rabatt på publiceringsavgifter (APC) för att publicera hybrid open access i i tidskrifter utgivna av Elsevier, Emerald och Sage. Mera information om rabatt på APC-avgifter.

NopSA-projektet

NopSA-projektet, med syfte att främja open access på Haken, pågick åren 2015-2016. Projektet var en del av ATT-projektet (Avoin tiede ja tutkimus) och finanseierades av UKM.
Se publikationer och aktiviteter inom projektet.

 

Instruktioner för parallellpublicering

 1. Be om tillstånd för parallellpublicering av dina medförfattare.
   
 2. Kontrollera tidskriftens riktlinjer för open access. För tidskrifter som redan finns i Haris syns informationen efter att du valt tidskrift på registreringsblanketten. Tidskrifter som inte finns i Haris kontrollerar du i SHERPA/RoMEO.
   
 3. Innan dokumentet laddas upp i Haris ska du förse det med följande text:
  This is a post-print version (author's manuscript as accepted for publishing after the review process but prior to final layout and copyediting) of the article: [Referens i Harvardformat eller APA, inklusive DOI-nummer som leder till originalet]. This version is stored in the Institutional Repository of the Hanken School of Economics, Dhanken. Readers are asked to use the official publication in references.
   
 4. Ladda upp dokumentet i Haris under avdelningen Fulltext, övriga dokument och länkar (se bild nedan). Välj Ladda upp elektroniskt dokument
 5. Fyll i:
  • den version av artikeln dokumentet innehåller (Dokumentets version:)
  • dokumentets grad av offentlighet (Offentlig tillgång till filen)
  • det datum då artikeln får bli synlig i DHanken om utgivaren kräver en embargoperiod (Embargo slutdatum:).
  • under vilken licens dokumentet är offentliggjort (Licens till dokumentet) 
 6. När biblioteket godkänner artikeln flyttas dokumentet automatiskt över till DHanken. Om du angett en embargoperiod, överförs artikeln först då den är slut. DHanken-administratören kontrollerar förlagets riktlinjer för open access och förser publikationen med ovanstående inledande text om den saknas. DHanken-administratören har också rättigheten att ta bort dokumentet om det är en felaktig version, men infomerar då forskaren. 

 

 

haris_oa.png