Avgifter och betalning

Kursstart

Kursavgifter

Kursavgiften för de enskilda kurserna (dvs gäller ej Snabbleden) är 15 euro/studiepoäng i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009)[1]. 

Villkor för avbokning

Kursanmälan är bindande för den kurs/de kurser du har anmält dig till.

I regel återbetalas kursavgiften inte vid avbokning av en redan reserverad och betald kursplats. Återbetalning sker endast på grund av vägande skäl som prövas från fall till fall. Som vägande skäl räknas sjukdomsfall, bristfällig eller avvikande information om kurstidtabellen eller annat oöverkomligt hinder för att delta på kursen. För dylika hinder behövs intyg, t.ex sjukintyg, resedokument inför flytt till ett annat land. 

Eftersom kursplatserna är eftertraktade, kan vi inte återbetala kursavgiften om kursen är slutsåld eller om du för övrigt ångrar din kursanmälan.

Vänligen notera att betalningarna, både via nätbank och kreditkort, helt sker i bankernas regi. Om det uppstår störning i samband med betalningen, ska du kontakta din bank.

[1] Statsrådets förordning (1082/2009) samt Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i öppna universitetens verksamhet (1436/2014)