Avgifter och betalning

Kursstart

Kursavgifter

Kursavgiften är 15 euro/studiepoäng i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009)[1]. Därutöver omfattar Snabbledspaketen en administrativ avgift på 20 euro. Avgiften är inkluderad i slutpriset.

Villkor för avbokning

Kursanmälan är bindande för den kurs/de kurser du har anmält dig till.

I regel återbetalas kursavgiften inte vid avbokning av en redan reserverad och betald kursplats. Återbetalning kan ske endast på grund av vägande skäl och prövas från fall till fall. Som vägande skäl räknas sjukdomsfall, bristfällig eller avvikande information om kurstidtabellen på tidtabellssystemet Schema eller annat oöverkomligt hinder att delta på kursen. För dylika hinder behövs intyg, t.ex sjukintyg, resedokument inför flytt till ett annat land. 

Eftersom kursplatserna är eftertraktade, kan vi inte återbetala någon kursavgift om kursen är slutsåld eller om du för övrigt ångrar dig kursanmälan.

Vänligen notera att betalningarna både via nätbanken och tillgängliga kreditkort helt och hållet sker i bankernas regi. Uppstår det någon störning i samband med betalningen, skall du kontakta din bank.

[1] Statsrådets förordning (1082/2009) samt Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i öppna universitetens verksamhet (1436/2014)