Kursutbud och anmälan

Öppna universitetet läsåret 2020-2021

ANMÄLAN TILL KURSER

Anmälan till kurserna vårterminen 2021 öppnar 18 november kl.10.00 både i Helsingfors och i Vasa.

Kurserna under vår-och sommarterminen 2021 är Öppna universitetets kurser avgiftsbelagda i normal ordning, se Villkor och avgifter.

Antalet platser för Öppna universitetsstuderande anges i anmälningstjänsten. Vanligen bjuds det tre (3) platser på varje kurs som ingår i Öppna universitetets kursutbud.

Notera att Snabbledspaketet 2020-2021 startade under höstterminen. Det går tyvärr inte att utföra Snabbledspaketet genom att själv plocka ihop grundkurser eller utföra självstudier på grundkurserna under vårterminen. 

 

P g a rådande pandemi har Hanken beslutat att alla kurser via Öppna universitetet ges på distans under höstterminen 2020. Endast examinationen kan förutsätta att studerande kommer fysiskt på plats beaktat med säker distans.

Detta gäller även Snabbleden 2020-21 där ett och samma kurspaket då det ges på distans är oberoende av studieort (Helsingfors eller Vasa). Examinationen kan dock förutsätta att studerande kommer fysiskt på plats beaktat med säker distans, antingen till Hanken i Helsingfors eller i Vasa. 

I praktiken innebär detta att alla tentamina inkommande höst för dig som Öppna universitetsstuderande i första hand ordnas som elektronisk tentamen i Examinariums utrymmen fysiskt på Hanken, antingen i Helsingfors eller i Vasa. Alternativt kan examinationen också ske helt online i t ex Moodle.

Om de nationella rekommendationerna gällande pandemiläget tillåter kan Hanken besluta att tentamen ska ske vid traditionellt tentamenstillfälle ordnat gemensamt för alla studerande. I sådant fall följs gällande säkerhetsföreskrifter och studerande meddelas om förändrad examinationsform senast två veckor före den aktuella dagen.

I e-tent programmet Exam i vårt Examinarium har varje studerande två separata tentamenstillfällen. Vardera är öppet inom ett tidsintervall där du som studerande själv väljer och bokar din tid; en inom vardera intervallet. Du kan välja den fysiska orten för e-tent i Exam fritt, endera i Helsingfors eller i Vasa (OBS! p.g.a. praktiska omständigheter kan du som tenterar i Vasa endast boka en tid kl 11 när vaktmästare är avtalat på plats och kan släppa in dig/hjälpa dig tillrätta).

Detta gäller för VARJE kurs för dig som Öppna universitetsstuderande (grund-, OPU-grund och ämnes-, fördjupad och språkkurs)

Också du som är studerande inom öppna universitetets snabbled 2020-21 har för varje separat obligatorisk grundkurs med denna examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

 

Längst ned på denna sida hittar du den kurslista som tar dig till Öppna universitetets online anmälningstjänst.
 

INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLAN TILL KURS

Genom att klicka på namnet för kursen på listan förs du över till anmälningstjänsten.

Välj först ort och kursspråk. Klicka på den kurs du vill anmäla dig till så flyttas du direkt till anmälningstjänsten där du fyller i de uppgifter som efterfrågas och betalar via nätbank/kreditkort.

Om kursen har krav på tidigare studier, kommer du att bli ombedd att sända kopior på studieutdrag till oppna.hanken@hanken.fi för att kunna delta i kursen. Krav på tidigare studier framgår ur kursbeskrivningen, se WebOodi för kursinformation.

Ifall kursen är fullbokad kan du ställa dig i kö. Att köa kostar inget. Om det blir en ledig plats på kursen du köar till får du ett e-postmeddelande. Du har 48 timmar tid att ta emot platsen via kön. Om du inte längre är intresserad av kursplatsen, vänligen tacka nej till platsen så följande person i kön kan få den lediga platsen.

Har du för avsikt att söka in till Hankens kandidatutbildning via öppna universitetsstudier?  Information finns här

Notera! Du kan endast anmäla dig till Öppna universitetets kurser via anmälningstjänsten, vilket samtidigt förutsätter betalning av kursavgift (kursavgift erläggs ej höstterminen 2020 för kvotplatskurser). Även om du tidigare anmält dig till Öppna universitetet, ska du ändå alltid för varje kurs anmäla dig via Öppna universitetets anmälningstjänst.

OBS: För att kunna erhålla det Hanken -användar-ID som är essentiellt för studierna, bör du antingen
1) kunna identifiera dig via självbetjäningsportalen med finska e-bankkoder, eller
2) komma fysiskt på plats till Hanken (antingen Helsingfors eller Vasa campus) och identifiera dig med giltigt pass.

Är du redan examensstuderande vid Hanken men vill läsa kurser via Öppna universitet? Öppna universitetets kursplatser är i första hand reserverade för personer som inte har examensstudierätt (kandidat-, magister- eller doktor). Därför kan du som är examensstuderande anmäla dig först fr.o.m. 19 augusti, förutsatt att det finns lediga platser kvar. Snabbleden erbjuds endast åt icke-examensstuderande inom ekonomi.

Du som har examensstudierätt vid ett annat finländskt universitet (ej Hanken) men vill läsa kurser vid Öppna universitetet, anmäl dig här: Samarbetsstudier. Uppge ditt hemuniversitet på blanketten. Observera att du endast kan välja bland de kurser som finns i Öppna universitetets utbud.

 

NÄR DU HAR FÅTT EN KURSPLATS:

Efter kursanmälan får du ett bekräftelsemail med behövlig information. Om du inte får mailet i din inbox vänligen kontrollera även din skräppost innan du tar kontakt.

När du fått en kursplats via anmälningstjänsten kommer du att registreras i Hankens studieregister samt anmälas till kursen/kurserna i Weboodi.

Du hittar kursbeskrivningarna i WebOodi (klicka på kurskod för full beskrivning) och läsordningarna i Schema. Instruktioner för Schema hittar du i filen nedan:

Kursmaterialet finns i Moodle. Information om hur du hittar kursmaterial får du av respektive föreläsare när kursen börjar. Det är viktigt att du läser din Hanken e-post, eftersom lärarna sänder där kursnyckeln (lösenordet) till respektive kurs Moodle sida.

 

TENTAMEN:

Du anmäler dig till tentamen i Weboodi. Om du glömt anmäla dig i tid  finns ännu en chans att komma med via kölistan. Möjligheterna till att tentera på annan studieort än din egen kommer att begränsas till endast omtentamensperioderna.

Du hittar Öppna universitetets kursutbud i våra studiehandböcker i Weboodi.

Notera under pandemiläget (Covid-19)! Under höstterminen 2020 sker undervisningen vid Öppna universitetet på distans. Tentamen kan dock kräva fysisk närvaro. Se informationen ovan om e-tentamen i Examinarium. Beroende på hur pandemiläget utvecklas kan examinatorn för din kurs förändra tentamensform. Följ med din kurshemsida i Moodle och din hanken-epost. Via dessa kanaler får du information om någonting förändras. Alla examinatorer och tentamensformer kräver inte tentanmälan i WebOodi under undantagstillståndet. Information ifall tentanmälan krävs får du via kursens hemsida i Moodle. Du når sidan i Moodle efter att din anmälan bekräftats och du kvitterat ut ditt användar-ID.

 

VÅRENS KURSER ÖPPNAR FÖR ANMÄLAN DEN 18 NOVEMBER KL 10.00 KURSUTBUDET HITTAR DU I SIN HELHET I STUDIEHANDBOKEN I WEBOODI.

-
Helsinki
Apply till 10.05.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 14
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 35
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 7
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 7
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 5
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 27
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 70
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 70
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 80
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 80
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 30
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 5
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 30
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 70
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 10.05.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 10.05.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 30
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Vaasa
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 10.05.2021
Free places 20
-
Vaasa
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 8
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 10
-
Helsinki
Apply till 03.03.2021
Free places 3
-
Helsinki
Apply till 11.01.2021
Free places 3