Utbytesrapporter

Utbytesrapporter i Mobility Online Portalen.

I Mobility Online Portalen finns utbytesrapporter från tidigare utbytesstudenter. Så här använder du Mobility Online Portalen för att se utbytesrapporterna:

  • Klicka på "QUESTIONNAIRES" i övre högra hörnet
  • Söka rapporter enligt kontinent, land och partner universitet. Du kan också välja endast enstaka sökkriterier, detta fungerar dock bara enligt kontinent eller land
  • Klicka på Show all existing questionnaires
  • För att se en rapport klicka på dokumentikonen (Open the questionnaire) längst till vänster för den rapport du vill öppna
  • Du kan navigera i rapporten genom att klicka på sidnumren ovan om frågorna och svaren i rapporten, eller genom att klicka Next page
  • För att se rapporten som en pdf och printa eller spara på datorn, klicka Print under svarsfälten
  • För att komma tillbaka till startsidan klicka Close Window och sedan Back to Preselection

Notera att det inte finns utbytesrapporter från nya samarbetsuniversitet innan någon har varit där på utbyte.