Använd också elektroniska kursböcker

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

All information om e-böcker hittar du i bibliotekets
LibGuide för E-böcker på Hanken.