Vad är open access-publicering?

Open access (OA) litteratur är digital, online, gratis och nästan helt befriad från copyright- och licensrestriktioner.

Det finns två vägar till open access - den gyllene respektive den gröna vägen. Även begrepp som hybrid och fördröjd (delayed) open access har uppstått.

  • Guld OA / gyllene OA innebär att artikeln blir fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats omedelbart vid publicering. Tidskriften är OA som helhet, vilket betyder att alla artiklar är fritt tillgängliga direkt vid publicering. Ibland sker detta mot en avgift (s.k. Article Processing Charge, APC).
  • Grön OA innebär att en kopia av en förlagspublicerad artikel har deponerats och tillgängliggjorts i ett institutionellt arkiv eller ämnesarkiv. De versioner av en artikel som parallellpubliceras kan vara inskickad version (submitted, benämns ofta preprint), accepterad version (accepted, benämns ofta postprint), eller förlagsutgiven version (published).
  • Hybrid OA innebär artiklar som är fritt tillgängliga omedelbart vid publicering, på ett i övrigt traditionellt förlags webbsida. Det innebär att författaren har betalt en avgift för publiceringen.
  • Fördröjd OA är traditionellt publicerade artiklar som det utgivande förlaget gör fritt tillgängligt på sin egen webbsida efter en viss period (embargo). Tiden kan variera från ett par månader till ett par år. 

Den största fördelen med att publicera open access är att artikeln når en större publik och att artikeln finns snabbare fritt tillgänglig. Flera forskare kan bygga vidare på resultaten och författaren får fler citeringar. Även användare utanför universitet och högskolor får bättre möjlighet att ta del av aktuell forskning.

Exempel på open access-källor:

Historia

Begreppet open access myntades 2002 i The Budapest Open Access initiative (BOAI), som tillsammans med The Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) och The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) beskriver open access.

Läs mera om open access i Peter Subers bok Open Access (the book).

vetenskaplig publikationsverksamhet open access parallellpublicering