Open access

Vad är open access-publicering?

Open access, eller fri tillgång till forskningsresultat, startade som en rörelse bland engagerade forskare, men är nu en allmänt accepterad företeelse inom vetenskaplig publicering. En grundtanke med open access är att offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig för alla utan kostnad. Många forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat publiceras open access.

Open access indelas ofta i följande kategorier:
Guld OA innebär att tidskriften i sin helhet är fritt tillgänglig för läsaren. I vissa fall betalar författaren en publiceringsavgift (Article Processing Charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader.
Grön OA innebär att tidskriften är prenumerationsbaserad, men en (av förlaget tillåten) version av artikeln deponeras och görs fritt tillgänglig i ett öppet publikationsarkiv, t.ex. i högskolans arkiv (t.ex. Dhanken) eller i ett ämnesarkiv  (t.ex. SSRN). Grön OA kallas även parallellpublicering.
Hybrid OA innebär att artikeln publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift, men författaren betalar för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering.

Varför open access?

Några vanliga orsaker till att publicera open access är att:

  • Fri tillgänglighet ger ökad synlighet, vilket leder till att forskningen blir mera använd, får flera citeringar och därmed får ökat genomslag.
  • Offentligt finansierad forskning blir tillgänglig även utanför forskningssamfundet och kan bidra till innovation och skapa samhällsnytta.
  • Bidra till global jämlikhet, då även länder med begränsade resurser för utbildning och forskning, licensbelagda databaser kan ta del av forskningsresultat.
  • Forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga.

vetenskaplig publikationsverksamhet open access parallellpublicering