Upphovsrätt

Svenska handelshögskolan och författaren eller författarna som har skapat en rapport, artikel eller avhandling har upphovsrätt till det som skrivits och materialet skyddas av upphovsrättslagen.