Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för publicering i Hankens skriftserier

Publiceringsprocessen och kontaktperson till tryckeriet

Barbara Cavonius
+358 (0)40 3521 376
barbara.cavonius@hanken.fi

MSOffice, dokumentmallar, DHanken

Vilhelm Lönnberg
+358 (0)50 593 0710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

Open access

Margareta Danielsson
+358 40 352 1266
margareta.danielsson@hanken.fi

Redaktör för Hankens serier

Peter Björk
+358 (0)40 3521 723
peter.bjork@hanken.fi

Redaktionsråd

Som redaktionsråd fungerar Forskningsrådet.

Försäljning

Några tryckta exemplar av doktorsavhandlingarna finns till salu. Förfrågningar kan riktas till:
+358 (0)40 3521 265
biblioteket@hanken.fi