Anslagstavlan

På den här sidan har vi samlat aktuella angelägenheter om utbytesstudierna.

****************************************************************

Infosession om utbytesstudier på magisternivå

Det ordnas en infosession för studerande på magisternivå som är intresserade av att åka på utbyte under höstterminen 2021.

Infosessionen ordnas på engelska:

 • torsdag 29.10 kl. 14.15-15.15 i Teams

Välkommen!

****************************************************************

Infosessioner om utbytesstudier höstterminen 2021

Det ordnas infosessioner för kandidatstuderande på årskurs 2 och äldre som är intresserade av att åka på utbyte under höstterminen 2021.

Infosessionerna i Helsingfors ordnas:

 • Onsdag 28.10 kl. 10.15-11.15 i Teams
 • Torsdag 5.11 kl. 14.15-15.15 i Teams

Infosessionerna i Vasa ordnas:

 • Onsdag 28.10 kl. 12.30-13.30 i Teams
 • Torsdag 5.11 kl. 9.00-10.00 i Teams

Infosessionernas syfte är att:

 • Ge information om utbytesprogrammet och vad man behöver tänka på när man planerar sin termin utomlands.
 • Ge praktisk information om hur man ansöker och var man hittar mera information.

I infosessionerna deltar Enheten för internationella ärenden och externa relationer och Studievägledarna (i Vasa endast Enheten för internationella ärenden). Infosessionerna är ett bra tillfälle att få svar på alla frågor du vill ställa om utbytesstudier.

Välkommen!

****************************************************************

Beslut om utbytesstudier vårterminen 2021

Rektor har fattat beslutet om fördelningen av utbytesplatser för vårterminen 2021:

Alla studenter som beviljats en utbytesplats får meddelande om detta per e-post med närmare anvisningar om hur platsen ska bekräftas. Alla som tilldelats en utbytesplats ska så fort som möjligt, senast fredag 28.8.2020, bekräfta via Mobility Online (https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet) att de tar emot studieplatsen samt godkänna villkoren för deltagande i utbytesprogrammet. Bekräftelsen är bindande.

Efter att du har bekräftat att du tar emot din utbytesplats sker följande:

1. Hanken nominerar dig först till ditt värduniversitet.

2. Du kommer att få ett meddelande en tid senare av internationella koordinatorn på Hanken eller värduniversitetet med anvisningar om hur du ska gå till väga för att registrera dig vid värduniversitetet. Värduniversitet eller Hanken tar m.a.o. först kontakt med dig.

3. Du skickar dina ansökningsdokument till värduniversitetet enligt deras anvisningar.

4. Det är också viktigt att du följer med den information som finns på ditt värduniversitets hemsida för inkommande utbytesstudenter. Där hittar du information om t.ex. registreringar, kursval och bostäder. Följ noga alla ansökningsdatum så att du inte går miste om din utbytesplats.

Under hösten ordnas en praktiskt förberedande infosession (Exchange Preparation) via Teams onsdag 7.10 kl. 10.15-11.45. Obligatoriskt deltagande. 

Meddela outgoing.mobility@hanken.fi om du inte vill att ditt namn ska ges till andra utbytesstudenter som kommer att åka till samma universitet/land som du. Om du inte tar kontakt utgår vi ifrån att vi får informera andra utbytesstudenter som beviljats en studieplats vid samma universitet/land som du om din plats.

Under Hur förbereder jag mig? hittar du nyttig information inför utbytet.

****************************************************************

Ansök om utbyte inom ramen för QTEM Masters Network

Ansökningsomgången för QTEM Masters Network studentutbyte vårterminen 2021 är nu öppen. Ansökan för vårterminen 2021 arrangeras undantagsvis i två omgångar, den första omgången var i juni och i september är ansökan undantagsvis öppen på nytt.

Studerande i finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning kan senast 4.9.2020 ansöka om att bli QTEM-studerande och studera minst en termin utomlands vid ett av medlemsuniversiteten i QTEM-nätverket.

 • En infosession om QTEM-ansökan ordnas ti 1.9.2020 kl. 9 via Teams. Du når infosessionen här.

Läs mer om QTEM Master’s Network, vem som kan ansöka och hur du ansöker. Vid frågor, kontakta outgoing.mobility@hanken.fi

 

****************************************************************

Covid-19 och update om utbytesstudier hösten 2020

Vi utgår från att du som bäst följer med läget i världen och i ditt värdland särskilt med tanke på covid-19. Se också mailet som du fått via Mobility Online 30.6.2020 om resesäkerhet. Mailet innehåller mycket viktig information! I tillägg till det mailet vill vi ännu skicka detta meddelande med tanke på covid-19 och resande.

En del länder i EU har ju redan öppnat sina gränser (också för finländare) och alltfler väntas göra det under sommarens lopp. Fast du tillåts resa in i ett land kan fortfarande olika restriktioner vara i kraft så som karantänsbestämmelser. Det är alltså skäl för dig att följa med läget i ditt värdland och också de lokala myndigheternas information.

På Utrikesministeriets sidor under Resande och Resemeddelande hittar du mera information om ditt värdland och också hänvisningar till myndigheter i ditt värdland du kan följa med angående covid-19: https://um.fi/resemeddelanden-a-o

Från och med 15.6.2020 har regeringen i Finland frångått all inre gränskontroll pga. corona pandemin för Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. För andra länder är risknivån i resemeddelandena fortsättningsvis undvik resor som inte är nödvändiga. Från och med 13 juli väntas regeringen besluta om att frångå all inre gränskontroll för ytterligare länder inom Schengen. Regeringens beslut hittar du på Statsrådets webb: https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan

Då det gäller EU kan du på EUs webbplats följa med reserestriktioner och annan corona-relaterad information per land, så som länkar till nationella sidor om coronaläget: https://reopen.europa.eu/en

Förutom ovan nämnda webbadresser kan du också följa med

 • finska ambassadens webb och facebook i ditt värdland (hänvisning finns under Utrikesministeriets resemeddelande)
 • ditt värdlands ambassad i Finland

I Finland är det Institutet för hälsa och välfärd som bevakar läget angående covid-19: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Här finns också information om hur man bäst skyddar sig mot smitta. Institutet för hälsa och välfärd följer också med informationen som ges av

Ta kontakt om du vill diskutera eller undrar över något. Vi bevakar eposten outgoing.mobility@hanken.fi hela sommaren, men responsen kan dröja lite.

****************************************************************

Ansök om utbytesplats för vårterminen 2021

Ansökningsomgången för utbytesstudier vårterminen 2021 är nu öppen. Ansökningsdeadline är måndag 15.6.2020. Du hittar anvisningar om hur du ansöker och länken till ansökan här.

****************************************************************

Ansök om utbyte inom ramen för QTEM Masters Network

Ansökningsomgången för QTEM Masters Network studentutbyte vårtermien 2021 är nu öppen.

Studerande i finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning kan senast 5.6.2020 ansöka om att bli QTEM-studerande och studera minst en termin utomlands vid ett av medlemsuniversiteten i QTEM-nätverket. Läs mer om QTEM Master’s Network, vem som kan ansöka och hur du ansöker. Vid frågor, kontakta outgoing.mobility@hanken.fi

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal om studentutbyte i Kanada

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Gustavson School of Business University of Victoria. Universitet är forskningsbaserat och internationellt ackrediterat. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 15.6.2020 för vårterminen 2021. Ansökan öppnar i maj. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi)

Gustavson School of Business University of Victoria (EQUIS, AACSB)

University of Victoria är ett topprankat forskningsbaserat kanadensiskt universitet. Universitetet har ca 21 000 studerande av vilka ca 1100 hör till prestigefyllda Gustavson School of Business. De tar årligen emot ca 180 utbytesstuderande från över 40 olika länder. Gustavson School of Business är grundat 1990 och internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB).

Ort: Victoria, British Columbia

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 5 courses (7,5 units) = 30 ECTS

Information om kurser: 

Terminer:  Academic calendar
höstterminen: september-december
vårterminen: januari-april
Du ska också delta i ”student orientation” som ordnas före föreläsningarna börjar.

Boende: on-campus boendet är mycket begränsat för utbytesstuderande, som alternativ erbjuds även ”homestay” dvs. boende hos en kanadensisk familj eller off-campus housing.

Mer information för inkommande utbytesstuderande: Incoming student handbook

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

20.4.2020 Covid-19 och update om utbytesstudier hösten 2020

Du är på väg på utbyte hösten 2020 och ska snart börja förbereda ditt utbyte. Vi har nu nominerat alla Hankens utbytesstuderande till sina värduniversitet. Ditt värduniversitet eller vi kommer snart att vara i kontakt med dig angående ansökan/registrering till värduniversitetet, bostadsansökan, kursval etc. Följ alltså noga med din Hanken e-post (också skräpkorgen). En del har redan fått information från sitt värduniversitet. Om du inte ännu fått information, vänligen kolla upp när ansökningsdeadline till värduniversitetet är.

Hanken jobbar nu (20.4.2020) enligt antagandet att studerande kan åka på utbyte i höst, men situationen kan ändra. Vi vet ju inte hur corona-pandemin utvecklar sig.

Vi uppmanar dig nu att följa de instruktioner du får från ditt värduniversitet och de deadlines som ges. Men vi vill också rådge dig att i detta skede inte ännu betala för (flyg)biljetter till ditt värdland eller för boendet. Om en deadline för betalning av garantiavgift för boende närmar sig kan det vara skäl att kolla om denna hyresgaranti (deposit) kan fås tillbaka, ifall det blir så att det inte går att resa till värdlandet.

Liksom Finland är det många länder som har stängt sina gränser pga. corona-pandemin, vilket betyder att det kanske inte går att ansöka om visum eller uppehållstillstånd just nu. Om du behöver ett visum kan du följa med den information ditt värdlands ambassad i Helsingfors ger på webben och ansöka enligt de instruktioner som ges.

Om du ska åka till ett europeiskt land ska du ansöka om det europeiska sjukvårdskortet.

Hanken tecknar en försäkring för alla studerande med en obligatorisk utlandstermin (kandidater) och vi skickar försäkringsbrevet åt dig i maj-juni. Försäkringen innehåller däremot inget resgods, du måste därmed teckna en försäkring för resgods själv. Mer information om försäkringen skickas per e-post senare.

Vi följer hela tiden noggrant med situationen angående corona och den information vi får från våra samarbetsuniversitet om corona-epidemin och låter dig genast veta om ditt värduniversitet tar kontakt med oss. Vi uppskattar också att du är i kontakt med oss om du får information om corona-läget av ditt värduniversitet.

Du kan t.ex. följa med följande länkar:

Regeringens och ministeriernas information angående coronaviruset.

Utrikesministeriets beredskap under corona-epidemin.

För tillfället avråder Utrikesministeriet från alla resor utomlands. På Utrikesministeriets sidor hittar du också nyheter om coronaviruset i olika länder.

Vi hänvisar också till den förberedande workshopen som hölls virtuellt 30.3 och 2.4. Läs ”Hur förbereder jag mig” på webben.

Och så vill vi påminna om Hankens corona-webbsida – följ också med den. Där hittar du t.ex. länkar till Institutet för hälsa och välfärd, WHO och andra organisationer.

Om du har frågor, vänligen skicka dem till outgoing.mobility@hanken.fi.

***************************************************************

Info sessions on the QTEM Masters Network

Welcome to join us for an information session on QTEM:

 • Tuesday March 10 at 12-13 in Quantum, with video contact to room 106 in Vasa
 • Wednesday April 8 at 12-13 online, please sign up here to receive the Teams link. Hanken's QTEM Dean Minna Martikainen, Hanken's QTEM Coordinator Johanna Lilius and recent QTEM graduate Vytautas Silinskas will be attending.

The QTEM Masters Network is exclusively for outstanding students in accounting, economics and finance. Taking part in the QTEM Masters programme means that you are awarded a QTEM Masters Network Certificate in addition to your MSc degree from Hanken.

At the information sessions we will inform you about the QTEM programme and its added value, the application requirements, the application process etc. You can find more information here

Bachelor students are also very welcome to the information sessions! Deadline for QTEM applications will be 5 June 2020 for QTEM exchange in spring 2021 (the following application round will be in February 2021 for QTEM exchange autumn semester 2021).

Welcome!

 

“Business and Innovation in China” Summer Course in Shanghai, 10. – 23. July 2020

Hanken’s master level students have the opportunity to apply for this two-week summer course organized by the Nordic Centre at Fudan University, one of China's top academic institutions. The course is estimated to equal 5 ECTS.

 • Participation fee: RMB 1200 (approx. 156 €)
  All expenses incurred by attending the course (e.g. participation fee, travel expenses, insurance, accommodation and subsistence costs) are paid by the student.
 • A study grant amounting to the sum of 800 € is paid by Hanken to the accepted student/s. This is to help to cover some of the expenses incurred.

Application procedure and deadline:

 • Fill in the application form
 • Attach a CV to your application
 • Submit your application electronically to outgoing.mobility@hanken.fi
  NB! Please submit the application form in Word format (doc/docx file)
 • The application deadline is Monday 9.3.2020 at 24.00. Late applications are not considered!

Application pre-requisites:

 • Only non-Chinese students can be nominated
 • Only students with a BSc degree at the application deadline can apply
 • Good grades and a normal study pace are expected
 • Non-Finnish citizens: find out in advance whether you are eligible to apply for a visa to China.

Selection process:

 • The students are ranked firstly according to their GPA and secondly by their study pace. However, in case of any discrepancies, the Manager of International Affairs has the right to decide who will be nominated to the Summer Course.
 • Hanken selects a maximum of three students to nominate for the Summer Course
 • The Nordic Centre at Fudan University makes the final decision about which students to admit to the course, and the students will be notified by the middle of April 2020

More information:

****************************************************************

Viktigt att informera oss om utlandsvistelser som ”freemover” 2019

Har du studerat/praktiserat utomlands under år 2019 utanför Hankens utbytes-/praktikprogram (dvs. du har själv anordnat en utbytes- eller praktikplats som s.k. "freemover") och studierna/praktiken kommer att räknas tillgodo inom din ekonomiekandidat- eller ekonomiemagisterexamen?
Vi ber dig i så fall fylla i följande frågeformulär (tar endast någon minut att fylla i) senast 2.1.2020:

https://www.webropolsurveys.com/S/C240A3A4F9FF0897.par

Vi på Enheten för internationella ärenden och externa relationer har endast uppgifter över de studerande som åker inom Hankens utbytesprogram, men tyvärr inte över dig som åkt utomlands på egen hand.

Såsom alla andra högskolor i Finland, så måste Hanken årligen i januari lämna in statistik om studerandes studier utomlands till Undervisnings- och kulturministeriet. Enheten för internationella ärenden och externa relationer vid Hanken sammanställer dessa uppgifter inför rapporteringen.

Eftersom denna statistik bl.a. används för jämförelse och utvärdering både nationellt och internationellt är det mycket viktigt att Hanken får tag i alla som studerat utomlands.
Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility(at)hanken.fi eller tel + 358 (0)40 3521 379 (Johanna Liljequist).

Tack för din hjälp!

Enheten för internationella ärenden och externa relationer

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal om studentutbyte i Storbritannien och Kanada

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Leeds University Business School i Storbritannien och Beedie School of Business Simon Fraser University i Kanada. Båda universiteten är internationellt ackrediterade. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 30.01.2020 för höstterminen 2020. Ansökan öppnar före julen. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi)

Storbritannien

Leeds University Business School

http://business.leeds.ac.uk/

University of Leeds hör till det prestigefyllda Russell Group, som består av framstående forskningsbaserade universitet i Storbritannien. Universitetet har över 33 000 studerande. Leeds University Business School (LUBS) är grundat 1874 och är en del av University of Leeds. LUBS har ca 3000 studerande och är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB, AMBA).

Ort: Leeds, ca 2 timmars tågfärd från London och 3 timmar från Edinburgh

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 60 credits per termin (30 ETCS)

Information om kurser (”modules”) http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/117/what_can_i_study

Läs också ”Things to consider when choosing modules” på ovan nämnda sida.

Terminer:  

hösttermin: september-slutet av januari
vårtermin: mitten av januari- början av juni

Detaljerad info under academic calendar http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/148/preparation_and_arrival

Du ska också delta i de ”orientation days” som University of Leeds ordnar före föreläsningarna börjar.

Boende: Läs mer om det campus-boende University of Leeds erbjuder (on-campus boende inte garanterat)

http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/148/prepar…

Mer information för inkommande utbytesstuderande: LUBS webbsidor https://business.leeds.ac.uk/undergraduate

Allmänt om studier i Storbritannien https://www.maailmalle.net/sv/studier/storbritannien

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Kanada

Beedie School of Business Simon Fraser University

https://beedie.sfu.ca/

Simon Fraser University är ett forskningsbaserat universitet i regionen British Columbia, grundat 1965. Universitetet har 30 000 studenter på tre campus; Vancouver, Burnaby (huvud campus) och Surrey. Alla tre campus är belägna i ”Metropolitan Vancouver” ca en timme från varandra. Beedie School of Business (SFU Beedie) är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB) och har ca 4000 studenter

Ort: Vancouver, British Columbia

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 15 units per termin (30 ECTS). Läs om kursval här https://beedie.sfu.ca/programs/international/inbound-exchange

Kurskatalog https://sims.sfu.ca/psp/csprd/?cmd=login&languageCd=ENG&

Terminer
höstterminen:
slutet av augusti- mitten av december

vårterminen: början av januari-slutet av april
Detaljerad info under academic dates http://www.sfu.ca/students/calendar/2020/spring.html
Du ska också delta i de ”orientation days” som SFU Beedie ordnar före föresläsningarna börjar.

Boende: du kan ansöka om studentboende vid SFU's on-campus residences (on-camous boende är inte garanterat). Läs mer om boendet http://www.sfu.ca/students/exchange/housing/on-campus.html

Mer information för utbytesstudenter: https://beedie.sfu.ca/programs/international/inbound-exchange och SFU Exchange Fact Sheet och Beedie Exchange Info.

Information om dokument ss visum etc kan du läsa om här http://www.sfu.ca/students/exchange/new.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Tokyo och Prag

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Waseda University School of Commerce i Tokyo och University of Economics, Prague (VSE). Båda universiteten är mycket prestigefyllda och internationellt inriktade universitet. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 17.6.2019 för vårterminen 2020. Ansökan öppnar i slutet av maj. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius(at)hanken.fi).

Japan

Waseda University School of Commerce (EQUIS)
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en

Waseda är ett privat forskningsinriktat universitet med en internationell profil, grundat 1882. School of Commerce (SoC) har anor från 1904 och har 4400 studerande:

Ort: Tokyo

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 24 credits per termin (= 30 ECTS). Information om kurser: https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en/students/courses-in-english

Det är också möjligt att välja kurser i japanska, max 8 credits vid Center for Japanese Language.

Terminer:
hösttermin: september-februari
vårtermin: april-augusti

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: Waseda erbjuder inte campus-boende, utbytesstudenterna kan antingen ordna boende helt själva eller via Kyoritsu Maintenance, som är ett privat företag som Waseda rekommenderar.

Mer information: se fact sheet och Wasedas webbsidor.

Allmänt om studier i Japan: https://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Tjeckien

University of Economics, Prague (EQUIS)
https://www.vse.cz/

University of Economics, Prague (VSE) är ett offentligt mycket erkänt forskningsinriktat universitet med en internationell prägel, grundat 1953 med 15000 studenter.

Ort: Prag

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS per termin. Kurser hittas på webben.  

Du kan också välja 3-6 ECTS i det tjeckiska språket eller tjeckisk historia.

Terminer:
höstterminen: september-december
vårterminen: februari-slutet av maj

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: utbytesstudenter kan ansöka om studentboende, mera information här.

Mer information för utbytesstudenter: https://exchange.vse.cz/

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal i Japan

Hanken har signerat ett nytt avtal om studentutbyte med Rikkyo University College of Business i Japan. Rikkyo University är grundat 1874 och är ett av de äldsta forskningsbaserade universiteten i Japan. Universitetet har 20 000 studerande varav 1600 studerar vid College of Business. Du kan ansöka om utbytesplats vid Rikkyo University senast 31.1.2019 för höstterminen 2019. Ansökan om utbyte öppnar före jul. Mera information om universitetet här under.
 

Rikkyo University College of Business, Japan

http://cob.rikkyo.ac.jp/en/

Plats: Tokyo

Nivå: kandidatnivå. Enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande HT 2019 och 2 studerande VT 2020

Språk: engelska (Hankens behörighetskrav för utbytesstudier)

Kurser: 20 credits per termin. Information om kurser

The College of Business is a general business & management program offering courses in the areas of accounting & finance, marketing, international business, human resource management, business & society, and cross-cultural management/communication as well as business project courses.

Terminer: hösttermin september-februari och vårtermin mars-juli. Detaljerad info i academic calendar

Boende: Det finns möjlighet till on-campus boende (men garanteras inte)

Övrigt: Observera att du måste ha ett "Certificate of Finance" på minst 840,000JPY (ca. 6600 €) för höstterminen och minst 600,000JPY (ca. 4700 €) för vårterminen.

Mer information för inkommande utbytesstuderande och i Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt utbytessamarbete med Università della Svizzera italiana

Intercultural Communication and Economics (ICE) utbytesstudier vid USI Lugano är riktade till kandidatstuderande som ansöker om utbyte för vårterminen 2019. Utbytesstudierna är designade att:

 • öka ditt kunnande om utmaningarna i världen
 • utveckla ledarskapsförmåga och göra dig medveten om konsekvenserna av dina ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga beslut
 • integrera tvärvetenskapliga och tvärkulturella studier vid två universitet

Avklarade studier vid USI leder tll ett ICE-certificate, dvs ett intyg över de avklarade studierna signerat av USIs rektor. Ca 10 studerande från USI kommer att studera vid Hanken inom ramen för detta samarbete under höstterminen. Hankens USI-studerande har en ypperlig chans att lära känna dessa studenter före studierna vid USI under vårterminen.
Ansök till USI Lugano och Hankens andra samarbetsuniversitet här. Ansökningsdeadline för utbytesstudier vårterminen 2019 är 18.6.2018.

****************************************************************

Erasmus+ programmet möjliggör flera Erasmus-utbyten

Hanken erbjuder alla studerande möjligheten till utbytesstudier en gång under studierna vid Hanken. Hittills har de som ansöker en andra gång om utbyte fått en utbytesplats, eftersom det funnits lediga utbytesplatser och stipendiemedel. Utbytesplats för en andra gång har emellertid getts först efter att alla de som ansöker första gången fått en plats. Observera att utbytesstudierna ska ingå i examen och inte förlänga studietiden. Om du är långt hunnen eller studerat länge är det inte alltid motiverat att bevilja studerande en utbytesplats. I sådana fall kan utlandspraktik vara ett bättre alternativ.

Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ (2014-2020) möjliggör fr.o.m. läsåret 2014-2015 att åka flera gånger på Erasmus-utbyte. Förändringen innebär inte att studerande automatiskt har möjlighet att åka två gånger på utbyte via Hankens utbytesprogram, utan endast att den som ansöker om utbytesplats en andra gång nu kan ansöka till universitet inom Erasmusprogrammet även om man varit på Erasmus-utbyte tidigare. I och med att Hanken sänder ut allt fler studerande kan vi inte garantera att den som ansöker om utbytesplats för en andra gång kommer att tilldelas en plats.