Anslagstavlan

På den här sidan har vi samlat aktuella angelägenheter om utbytesstudierna.

 

****************************************************************

Beslut om utbytesstudier höstterminen 2020

Rektor har fattat beslutet om fördelningen av utbytesplatser för höstterminen 2020:

Alla studenter som beviljats en utbytesplats får meddelande om detta per e-post med närmare anvisningar om hur platsen ska bekräftas. Alla som tilldelats en utbytesplats ska så fort som möjligt, senast måndag 16.3.2020, bekräfta via Mobility Online (https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet) att de tar emot studieplatsen samt godkänna villkoren för deltagande i utbytesprogrammet. Bekräftelsen är bindande.

Efter att du har bekräftat att du tar emot din utbytesplats sker följande:

1. Hanken nominerar dig först till ditt värduniversitet.

2. Du kommer att få ett meddelande en tid senare av internationella koordinatorn på Hanken eller värduniversitetet med anvisningar om hur du ska gå till väga för att registrera dig vid värduniversitetet. Värduniversitet eller Hanken tar m.a.o. först kontakt med dig.

3. Du skickar dina ansökningsdokument till värduniversitetet enligt deras anvisningar.

4. Det är också viktigt att du följer med den information som finns på ditt värduniversitets hemsida för inkommande utbytesstudenter. Där hittar du information om t.ex. registreringar, kursval och bostäder. Följ noga alla ansökningsdatum så att du inte går miste om din utbytesplats.

Under hösten ordnas en praktisk infosession och en interkulturell workshop för alla studenter som beviljats en utbytesplats. Det är obligatoriskt att delta.

Sessionerna ordnas:

Helsingfors:

 • måndag den 30.3 kl. 14.15-17.30, rum 309

Vasa:

 • onsdag den 1.4 kl. 12.30-15.45, rum 308

Meddela outgoing.mobility@hanken.fi om du inte vill att ditt namn ska ges till andra utbytesstudenter som kommer att åka till samma universitet/land som du. Om du inte tar kontakt utgår vi ifrån att vi får informera andra utbytesstudenter som beviljats en studieplats vid samma universitet/land som du om din plats.

Under Hur förbereder jag mig? hittar du nyttig information inför utbytet.

****************************************************************

Info sessions on the QTEM Masters Network

Welcome to join us for an information session on QTEM:

 • Tuesday March 10 at 12-13 in Quantum, with video contact to room 106 in Vasa
 • Wednesday April 8 at 12-13 online, please sign up here to receive the Teams link. Hanken's QTEM Dean Minna Martikainen, Hanken's QTEM Coordinator Johanna Lilius and recent QTEM graduate Vytautas Silinskas will be attending.

The QTEM Masters Network is exclusively for outstanding students in accounting, economics and finance. Taking part in the QTEM Masters programme means that you are awarded a QTEM Masters Network Certificate in addition to your MSc degree from Hanken.

At the information sessions we will inform you about the QTEM programme and its added value, the application requirements, the application process etc. You can find more information here

Bachelor students are also very welcome to the information sessions! Deadline for QTEM applications will be 5 June 2020 for QTEM exchange in spring 2021 (the following application round will be in February 2021 for QTEM exchange autumn semester 2021).

Welcome!

 

“Business and Innovation in China” Summer Course in Shanghai, 10. – 23. July 2020

Hanken’s master level students have the opportunity to apply for this two-week summer course organized by the Nordic Centre at Fudan University, one of China's top academic institutions. The course is estimated to equal 5 ECTS.

 • Participation fee: RMB 1200 (approx. 156 €)
  All expenses incurred by attending the course (e.g. participation fee, travel expenses, insurance, accommodation and subsistence costs) are paid by the student.
 • A study grant amounting to the sum of 800 € is paid by Hanken to the accepted student/s. This is to help to cover some of the expenses incurred.

Application procedure and deadline:

 • Fill in the application form
 • Attach a CV to your application
 • Submit your application electronically to outgoing.mobility@hanken.fi
  NB! Please submit the application form in Word format (doc/docx file)
 • The application deadline is Monday 9.3.2020 at 24.00. Late applications are not considered!

Application pre-requisites:

 • Only non-Chinese students can be nominated
 • Only students with a BSc degree at the application deadline can apply
 • Good grades and a normal study pace are expected
 • Non-Finnish citizens: find out in advance whether you are eligible to apply for a visa to China.

Selection process:

 • The students are ranked firstly according to their GPA and secondly by their study pace. However, in case of any discrepancies, the Manager of International Affairs has the right to decide who will be nominated to the Summer Course.
 • Hanken selects a maximum of three students to nominate for the Summer Course
 • The Nordic Centre at Fudan University makes the final decision about which students to admit to the course, and the students will be notified by the middle of April 2020

More information:

****************************************************************

Ansök om utbytesplats för höstterminen 2020

Ansökningsomgången för utbytesstudier höstterminen 2020 är nu öppen. Ansökningsdeadline är torsdag 30.1.2020. Du hittar anvisningar om hur du ansöker och länken till ansökan här.

****************************************************************

Infosession om utbytesstudier på magisternivå

Det ordnas en infosession för studerande på magisternivå som är intresserade av att åka på utbyte under höstterminen 2020.

Infosessionen ordnas i Helsingfors:

 • torsdag 12.12.2019 kl. 12.30-13.15 i rum 303

Infosessionens syfte är att:

 • Ge information om utbytesprogrammet och vad man behöver tänka på när man planerar sin termin utomlands.
 • Ge praktisk information om hur man ansöker och var man hittar mera information.

Välkommen!

 

****************************************************************

Viktigt att informera oss om utlandsvistelser som ”freemover” 2019

Har du studerat/praktiserat utomlands under år 2019 utanför Hankens utbytes-/praktikprogram (dvs. du har själv anordnat en utbytes- eller praktikplats som s.k. "freemover") och studierna/praktiken kommer att räknas tillgodo inom din ekonomiekandidat- eller ekonomiemagisterexamen?
Vi ber dig i så fall fylla i följande frågeformulär (tar endast någon minut att fylla i) senast 2.1.2020:

https://www.webropolsurveys.com/S/C240A3A4F9FF0897.par

Vi på Enheten för internationella ärenden och externa relationer har endast uppgifter över de studerande som åker inom Hankens utbytesprogram, men tyvärr inte över dig som åkt utomlands på egen hand.

Såsom alla andra högskolor i Finland, så måste Hanken årligen i januari lämna in statistik om studerandes studier utomlands till Undervisnings- och kulturministeriet. Enheten för internationella ärenden och externa relationer vid Hanken sammanställer dessa uppgifter inför rapporteringen.

Eftersom denna statistik bl.a. används för jämförelse och utvärdering både nationellt och internationellt är det mycket viktigt att Hanken får tag i alla som studerat utomlands.
Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility(at)hanken.fi eller tel + 358 (0)40 3521 379 (Johanna Liljequist).

Tack för din hjälp!

Enheten för internationella ärenden och externa relationer

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal om studentutbyte i Storbritannien och Kanada

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Leeds University Business School i Storbritannien och Beedie School of Business Simon Fraser University i Kanada. Båda universiteten är internationellt ackrediterade. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 30.01.2020 för höstterminen 2020. Ansökan öppnar före julen. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius@hanken.fi)

Storbritannien

Leeds University Business School

http://business.leeds.ac.uk/

University of Leeds hör till det prestigefyllda Russell Group, som består av framstående forskningsbaserade universitet i Storbritannien. Universitetet har över 33 000 studerande. Leeds University Business School (LUBS) är grundat 1874 och är en del av University of Leeds. LUBS har ca 3000 studerande och är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB, AMBA).

Ort: Leeds, ca 2 timmars tågfärd från London och 3 timmar från Edinburgh

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 2 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 60 credits per termin (30 ETCS)

Information om kurser (”modules”) http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/117/what_can_i_study

Läs också ”Things to consider when choosing modules” på ovan nämnda sida.

Terminer:  

hösttermin: september-slutet av januari
vårtermin: mitten av januari- början av juni

Detaljerad info under academic calendar http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/148/preparation_and_arrival

Du ska också delta i de ”orientation days” som University of Leeds ordnar före föreläsningarna börjar.

Boende: Läs mer om det campus-boende University of Leeds erbjuder (on-campus boende inte garanterat)

http://www.leeds.ac.uk/info/130117/exchange_and_study_abroad/148/prepar…

Mer information för inkommande utbytesstuderande: LUBS webbsidor https://business.leeds.ac.uk/undergraduate

Allmänt om studier i Storbritannien https://www.maailmalle.net/sv/studier/storbritannien

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Kanada

Beedie School of Business Simon Fraser University

https://beedie.sfu.ca/

Simon Fraser University är ett forskningsbaserat universitet i regionen British Columbia, grundat 1965. Universitetet har 30 000 studenter på tre campus; Vancouver, Burnaby (huvud campus) och Surrey. Alla tre campus är belägna i ”Metropolitan Vancouver” ca en timme från varandra. Beedie School of Business (SFU Beedie) är internationellt ackrediterat (EQUIS, AACSB) och har ca 4000 studenter

Ort: Vancouver, British Columbia

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 15 units per termin (30 ECTS). Läs om kursval här https://beedie.sfu.ca/programs/international/inbound-exchange

Kurskatalog https://sims.sfu.ca/psp/csprd/?cmd=login&languageCd=ENG&

Terminer
höstterminen:
slutet av augusti- mitten av december

vårterminen: början av januari-slutet av april
Detaljerad info under academic dates http://www.sfu.ca/students/calendar/2020/spring.html
Du ska också delta i de ”orientation days” som SFU Beedie ordnar före föresläsningarna börjar.

Boende: du kan ansöka om studentboende vid SFU's on-campus residences (on-camous boende är inte garanterat). Läs mer om boendet http://www.sfu.ca/students/exchange/housing/on-campus.html

Mer information för utbytesstudenter: https://beedie.sfu.ca/programs/international/inbound-exchange och SFU Exchange Fact Sheet och Beedie Exchange Info.

Information om dokument ss visum etc kan du läsa om här http://www.sfu.ca/students/exchange/new.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Infosessioner om utbytesstudier höstterminen 2020

Det ordnas infosessioner för studerande på årskurs 2 och äldre som är intresserade av att åka på utbyte eller praktik under höstterminen 2020.

Infosessionerna i Helsingfors ordnas:

 • Ti 15.10 kl. 12.30-13.15 i rum 210
 • On 13.11 kl. 14.15-15.00 i rum A309
 • Må 2.12 kl. 11-11.45 i A309

Det kommer också att ordnas ytterligare två infosessioner i Vasa:

 • Ti 12.11 kl. 12.30-13.15 i rum 312
 • Ti 12.11 kl. 14.15-15.00 i rum 312

Infosessionernas syfte är att:

 • Ge information om utbytesprogrammet och vad man behöver tänka på när man planerar sin termin utomlands.
 • Ge praktisk information om hur man ansöker och var man hittar mera information.

I infosessionerna deltar Enheten för internationella ärenden och Studiebyrån (i Vasa endast Enheten för internationella ärenden). Infosessionerna är ett bra tillfälle att få svar på alla frågor du vill ställa om utbytesstudier och praktik.

Välkommen!

****************************************************************Ansök om utbyte inom ramen för QTEM-nätverket våren 2020

Ansökningsomgången för QTEM-utbyte vårterminen 2020 är nu öppen för magisterstuderande och tredje årets kandidatstuderande med finansiell ekonomi, nationalekonomi eller redovisning som huvudämne. Ansökningsdeadline är 5.6.2020. Läs mer om vem som kan ansöka och hur du ansöker.

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Tokyo och Prag

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med Waseda University School of Commerce i Tokyo och University of Economics, Prague (VSE). Båda universiteten är mycket prestigefyllda och internationellt inriktade universitet. Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast 17.6.2019 för vårterminen 2020. Ansökan öppnar i slutet av maj. Kort information om universiteten här under. Mer information fås också av chef för internationella relationer, Johanna Lilius (johanna.lilius(at)hanken.fi).

Japan

Waseda University School of Commerce (EQUIS)
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en

Waseda är ett privat forskningsinriktat universitet med en internationell profil, grundat 1882. School of Commerce (SoC) har anor från 1904 och har 4400 studerande:

Ort: Tokyo

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande /termin

Språk: engelska.

Kurser: 24 credits per termin (= 30 ECTS). Information om kurser: https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en
https://www.waseda.jp/fcom/soc/en/students/courses-in-english

Det är också möjligt att välja kurser i japanska, max 8 credits vid Center for Japanese Language.

Terminer:
hösttermin: september-februari
vårtermin: april-augusti

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: Waseda erbjuder inte campus-boende, utbytesstudenterna kan antingen ordna boende helt själva eller via Kyoritsu Maintenance, som är ett privat företag som Waseda rekommenderar.

Mer information: se fact sheet och Wasedas webbsidor.

Allmänt om studier i Japan: https://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

Tjeckien

University of Economics, Prague (EQUIS)
https://www.vse.cz/

University of Economics, Prague (VSE) är ett offentligt mycket erkänt forskningsinriktat universitet med en internationell prägel, grundat 1953 med 15000 studenter.

Ort: Prag

Nivå: kandidatnivå

Antal utbytesplatser: 1 studerande/termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS per termin. Kurser hittas på webben.  

Du kan också välja 3-6 ECTS i det tjeckiska språket eller tjeckisk historia.

Terminer:
höstterminen: september-december
vårterminen: februari-slutet av maj

Detaljerad info under academic calendar i fact sheet.

Boende: utbytesstudenter kan ansöka om studentboende, mera information här.

Mer information för utbytesstudenter: https://exchange.vse.cz/

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

***************************************************************

Hanken Exchange Fair 2.4.2019

På Hanken Exchange Fair har du chans att bekanta dej med de olika möjligheter som våra samarbetsuniversitet erbjuder och samtidigt träffa våra inkommande utbytesstudenter.

Vem träffar du på mässan?

 • Utbytesstuderande från Hankens samarbetsuniversitet
 • Hankenstuderande som varit på utbyte
 • Hankens utbytesteam
 • Fulbright Center
 • Brittingham Viking Organization

Program

 • Kl. 10-11:00, Rum 210: Infosession om Utbytesstudier (på svenska). Medverkande: Utbytesteamet, Karriärtjänster, Studiebyrån, Brittingham Viking Organization, Fulbright Center
 • Kl. 11-14:30, Foajén: Utbytesmässa i foajén. Få information om Hankens samarbetspartners och träffa utbytesstudenter som just nu är på utbyte på Hanken.

Mässan riktar sig till alla som ska åka på utbyte i framtiden. Du kan bekanta dig med Hankens samarbetsuniversitet redan nu på våra utbytessidor!

Frågor riktas till: outgoing.mobility@hanken.fi

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal i Japan

Hanken har signerat ett nytt avtal om studentutbyte med Rikkyo University College of Business i Japan. Rikkyo University är grundat 1874 och är ett av de äldsta forskningsbaserade universiteten i Japan. Universitetet har 20 000 studerande varav 1600 studerar vid College of Business. Du kan ansöka om utbytesplats vid Rikkyo University senast 31.1.2019 för höstterminen 2019. Ansökan om utbyte öppnar före jul. Mera information om universitetet här under.
 

Rikkyo University College of Business, Japan

http://cob.rikkyo.ac.jp/en/

Plats: Tokyo

Nivå: kandidatnivå. Enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande HT 2019 och 2 studerande VT 2020

Språk: engelska (Hankens behörighetskrav för utbytesstudier)

Kurser: 20 credits per termin. Information om kurser

The College of Business is a general business & management program offering courses in the areas of accounting & finance, marketing, international business, human resource management, business & society, and cross-cultural management/communication as well as business project courses.

Terminer: hösttermin september-februari och vårtermin mars-juli. Detaljerad info i academic calendar

Boende: Det finns möjlighet till on-campus boende (men garanteras inte)

Övrigt: Observera att du måste ha ett "Certificate of Finance" på minst 840,000JPY (ca. 6600 €) för höstterminen och minst 600,000JPY (ca. 4700 €) för vårterminen.

Mer information för inkommande utbytesstuderande och i Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt utbytessamarbete med Università della Svizzera italiana

Intercultural Communication and Economics (ICE) utbytesstudier vid USI Lugano är riktade till kandidatstuderande som ansöker om utbyte för vårterminen 2019. Utbytesstudierna är designade att:

 • öka ditt kunnande om utmaningarna i världen
 • utveckla ledarskapsförmåga och göra dig medveten om konsekvenserna av dina ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga beslut
 • integrera tvärvetenskapliga och tvärkulturella studier vid två universitet

Avklarade studier vid USI leder tll ett ICE-certificate, dvs ett intyg över de avklarade studierna signerat av USIs rektor. Ca 10 studerande från USI kommer att studera vid Hanken inom ramen för detta samarbete under höstterminen. Hankens USI-studerande har en ypperlig chans att lära känna dessa studenter före studierna vid USI under vårterminen.
Ansök till USI Lugano och Hankens andra samarbetsuniversitet här. Ansökningsdeadline för utbytesstudier vårterminen 2019 är 18.6.2018.

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal i USA

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Florida State University och du kan ansöka om utbytesplats till FSU College of Business för vårterminen 2019. Deadline för ansökan är 18.6.2018. Mera om FSU här nere.

Florida State University College of Business (AACSB)

www.fsu.edu

Plats: Tallahassee, “huvudstad” i delstaten Florida.

Nivå: kandidatnivå. Enbart för kandidatstduerande.

Antal platser: 1 studerande VT 2019

Språk: engelska. Krävs TOEFL (minst 80) eller IELTS (6,5).

Kurser: Kandidatnivå 12 credit hours/termin (a typical course is 3 credit hours). Information om kurser.

Vårtermin: början av januari-början av maj
Detaljerad info i academic calendar

Boende: Det finns on-campus boende, men garanteras inte. Ansök så fort som möjligt! Off-campus boende möjligt bara för studerande som stannar minst 12 månader (utbytet är endast en termin).

Övrigt: Observera att du måste ha ”proof of financial support” på minst $ 7295 för vårterminen för att få ett visum för studier (detta är inte en terminsavgift och behöver inte betalas nånstans).

Mer information för inkommande utbytesstuderande på webben och i FSU Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Australien, Spanien och Tyskland

Hanken har signerat nya avtal om studentutbyte med fyra universitet: University of Monash, Monash Business School (Australien), University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences (Tyskland), University of Munich TUM School of Management (Tyskland), University of Navarra School of Economics & Business (Spanien). Du kan ansöka om utbytesplats vid de nya samarbetsuniversiteten senast måndag 29.1.2018 för höstterminen 2018. Ansökan öppnar i mitten av december. Mera information om universiteten här under.

AUSTRALIEN

Monash University. Monash Business School

Plats: Melbourne
Nivå: kandidatnivå
Antal platser: 1 studerande per termin 2018-2019
Språk: engelska
Kurser: 24 credit points = 30 ECTS. Kurser hittas på webben.
Terminer:
Hösttermin (semester 2): 16 July 2018 - 16 November 2018
Vårtermin (semester 1): 25 February 2019 -28 June 2019
Mer information om terminerna finns på webben under academic calendar.
OBS! Obligatoriska orientation days för inkommande utbytesstuderande ordnas före ovan nämnda terminsdatum. Du ska alltså kunna åka iväg redan  i början av juli.
Boende: Det finns ett begränsat utbud på "on-campus" boende och ett större urval "off-campus"  boende. Mera information om boende.

Information för inkommande utbytesstuderande.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!
 

SPANIEN

University of Navarra School of Economics & Business

Plats: Pamplona
Pamplona är med sina 200.0000 invånare “huvudstad” i regionen Navarra i norra Spanien. “Pamplona is positioned in the top places in national rankings of quality of life”.

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: På kandidatnivå erbjuder University of Navarra kurser i Economics och Business
Du ska välja kurser för minst 30 ECTS för en termin.

Terminer: Slutet av augusti till ca 22 december. Obligatoriska orientation days i slutet av augusti.
Detaljer om terminerna.

Boende: PAMPLONAHOUSE.COM hjälper studerande att hitta lämpligt boende. Mer info om bostad.

Mer information för inkommande utbytesstuderande

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

TYSKLAND

Technical University of Munich TUM School of Management (AACSB, EQUIS, AMBA)

Plats: München
TUM School of Management is located in the center of Munich, the capital of the federal state of Bavaria – an area known as the powerhouse of the German economy. Munich is a financial, publishing and technological hub and the city of choice for many global companies such as BMW, Siemens and Allianz

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 4 (2 studerande för HT + 2 studerande för VT)

Språk: engelska.

Kurser: minst 3o ECTS för en termin. Kurskatalog  (see blue box on the right)

Terminer:
hösttermin: 1 oktober-början av mars
vårtermin: 1 april-16 augusti

Detaljer om terminerna finns i fact sheet på TUM SoMs web.

Boende: Det finns inget campus-boende, utan inkommande utbytesstuderande måste själva ordna bostad. Råd för hur du kan hitta bostad

Mer information för inkommande utbytesstuderande.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

University of Cologne Faculty of Management, Economics and Social Sciences (EQUIS)

Plats: Köln

Nivå: kandidat- och magsiternivå

Antal platser: 3 (1 studerande för HT + 2 studerande för VT)

Språk: engelska

Kurser: minimum 30 ECTS för en termin. Information om kurser på engelska.

Terminer:
hösttermin: början av oktober – slutet av februari (inkluderat tenter)/början av september om du deltar i en språkkurs i tyska.
vårtermin: början av april – slutet av juli (inkluderat tenter)

Detaljer om terminerna finns i Academic calendar

Boende: Antal studentrum är begränsat och därmed svåra att få. Studenter vid Uni Köln som själva åker på utbyte hyr ofta ut sina rum. ZIB WiSo Incomings Team ger info om hur du kan hitta ett rum. Du ska börja söka rum 3-4 månader före terminsstart. Mer info om bostad.

Mer information för inkommande utbytesstuderande.

Bekanta dig också med landets seder och kultur!

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsuniversitet i Amsterdam, Nederländerna

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med University of Amsterdam i Nederländerna. Mera om universitetet här under. Du kan ansöka om utbyte till University of Amsterdam för våren 2018.

University of Amsterdam, Economics and Business

http://www.uva.nl/en/home (AACSB, EQUIS, AACSB)

Plats: Amsterdam

Nivå: kandidat/magister

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Förhandskrav: Kandidatstudenter: Grundkurserna "Introduktion till ekonomisk analys" och "Finansiering and Investering" + en kurs i Finance eller Economics. Magisterstudenter: huvudämne Economics/Finance. 

Kurser: minimum 30 ECTS. Information om kurser.

Terminer
höstterminen: september – början på februari (tenter inkluderade)
vårterminen: februari – slutet på juni (tenter inkluderade)

Kolla datum för orientation course före studierna börjar – det är obligatoriskt att delta! Mer om terminsdatum finns i Academic Calendar.

Information om boende.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsuniversitet i Hong Kong, Taiwan och Storbritannien

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med The Hong Kong Polytechnic University Faculty of Business, National Chengchi University College of Commerce och University of Exeter Business School. Mera om universiteten här under. Du kan ansöka om utbyte till dessa universitt för hösten 2017 senast 23.1.2017. Ansökan om utbyte öppnar i mitten av december.

Hong Kong SAR

The Hong Kong Polytechnic University Faculty of Business (AACSB, EQUIS)

Plats: Hong Kong (SAR)

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: minimum 15 credits per termin (=30 ECTS). Information om kurser
Subjects offered by School of Accounting and Finance:
Subjects offered by Department of Logistics and Maritime Studies
Subjects offered by Department of Management and Marketing

Mera information http://www.polyu.edu.hk/iao/study-se-programmes.php

Terminer
höstterminen: september – december (tenter inkluderade)
vårterminen: januari– maj (tenter inkluderade)

Kolla datum för orientation course före studierna börjar – det är obligatoriskt att delta! Mer om terminsdatum finns i Academic Calendar

Boende: Det finns möjlighet att bo på universitetets Halls of Residence. Mera info
Mer information för inkommande utbytesstuderande till PolyU: http://www.polyu.edu.hk/iao/study-student-exchange.php

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Taiwan

National Chengchi University College of Commerce (AACSB, EQUIS)

Plats: Taipei City

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: kandidatnivå 20 credits per termin (=30 ECTS).

Course Overview:

http://incoming.iep.nccu.edu.tw/node/57 (only College of Commerce)

http://moltke.cc.nccu.edu.tw/qrycourse/qryEngSub.jsp (Universitywide)

Terminer
höstterminen: början av september – mitten av januari (tenter inkluderade)
vårterminen: mitten av februari– slutet av juni (tenter inkluderade)

Kolla datum för orientation course före studierna börjar – det är obligatoriskt att delta! Academic Calendar.

Boende: Det finns möjlighet att bo i on-campus dormitory. Mera om boende

Mer information för inkommande utbytesstuderande till CNCCU och i fact sheet.

Bekanta dig också med landets kultur och seder.

Storbritannien

University of Exeter Business School (EQUIS, AMBA)

Plats: Exeter

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: minimum 60 credits per termin (=30 ECTS).
Information om kurser finns på University of Exeter Business Schools webbsidor för inkommande utbytesstudenter.

Terminer
höstterminen: september – januari (tenter)
vårterminen: januari– slutet av maj (tenter)

Mer om terminsdatum finns i Exeter Exchange Fact Sheet.

Boende:
Studerande som studerar en termin vid Exeter ska söka privat boende före terminen börjar (reservera därmed tid för att åka före welcome week och kurserna börjar). Se mer om boende på webben:

Mer information för inkommande utbytesstuderande till Exeter och i Exchange Fact Sheet.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal i Kina och Schweiz

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med School of Management vid Zhejiang University i Kina och HEC Lausanne vid Université de Lausanne i Schweiz. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för vårterminen 2017 senast 15.6.2016.

KINA

Zhejiang University School of Management (EQUIS, AACSB, AMBA)

Plats: Hangzhou, huvudstad i provinsen Zhejiang i östra Kina.

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska.

Kurser: minimum 15 credits (=30 ECTS)

OBS! Mycket begränsat antal kurser i ekonomiska ämnen på engelska på kandidatnivå, men studerande kan på plats vid registrering också välja kurser från andra fakulteter. Se broschyren English taught courses for Undergraduates.

och

Terminer:
höstterminen: september – januari (tenter)
vårterminen: februari– början av juli

Boende: Det finns möjlighet till boende på campus. Vänligen se

Mer information: Fact Sheet of Zhejiang University och informationen på SoM:s webb.

Utbytesteamet kan också ge mer information (outgoing.mobility(at)hanken.fi).

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

SCHWEIZ

HEC Lausanne (Faculty of Business and Economics vid University of Lausanne)(EQUIS, AMBA)

Plats: Lausanne

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: Minst 30 ECTS. Begränsat antal kurser på engelska på kandidatnivå, (men intressanta kurser!). Du kan se kursutbudet på webben eller i följande dokument:

Terminer:
höstterminen: september – januari
vårterminen: februari– början av juli

Se detaljerad akademisk kalender på webben.

Boende: Se universitetets web för boendemöjligheter i Lausanne

Mer information: i HEC Lausanne Fact sheet

och i informationen för inkommande studerandepå webben.

Utbytesteamet kan också ge mer information (outgoing.mobility(at)hanken.fi).

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal för studentutbyte i St Petersburg, Ryssland och Bangkok, Thailand

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med St Petersburg State University, Faculty of Economics i Ryssland och Thammasat University, Faculty of Economics i Thailand. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2016 senast 25.1.2016. Ansökningen öppnar i mitten av december.

Ryssland

St Petersburg State University Faculty of Economics

Plats: St Petersburg

Nivå: magisternivå

Antal platser: 1 studerande

Språk: engelska

Kurser: heltidsstudier är 30 ECTS per termin.

Du kan välja kurser i programmet International Trading System, som ges på engelska (övriga program ges på ryska). Du kan också välja en kurs i ryska språket.

Terminer
höstterminen: september-januari (tenter i januari)
vårterminen: februari-juni (teneter i juni)

Exakta datum hittar du i Info sheet SPbU 2016-2017.

 Mer information på webben, i Info sheet SPbU 2016-2017.

och i Exchange Guide 2015.file type icon

exchange_guide_2015.pdf

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Thailand

Thammasat University Faculty of Economics

Plats: Bangkok

Nivå: kandidat- och magisternivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska. TOEFL test krävs.

Kurser: Kurserna är kvantitativt inriktade, men förutom kurser i Economics erbjuds också kurser i Business och i Thai.

Kurser på kandidatnivå

Kurser på magisternivå

Terminer

höstterminen: augusti-december
vårterminen: januari-maj

Boende: både on-campus och off-campus.

Mer information på webben och i Thammasat Information Sheet

och i Thammasat presentationen

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har ett nytt samarbetsavtal för studentutbyte i USA

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Mays Business School, Texas A&M University, i Collage Station, USA. Du kan ansöka om utbytesplats vid Mays Business School för höstterminen 2016 senast 25.1.2016. Ansökningen öppnar i mitten av december.

Mays Business School A&M University (AACSB)

Plats: College Station, Texas, USA.

Se mer information om Collage Station och närliggande område.

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: heltidsstudier är 15 credits per termin (minimum 12 credits räcker inte).

Kurslista finns på webben. Hankens studerande ska välja kurser som är numrearde med 300 (junior) eller 400 (senior). Du kan välja kurser i följande ämnen:

ACCT (Accounting)
FINC (Finance)
IBUS (International Business)
ISYS (Management Information Systems)
MGMT (Management)
MKTG (Marketing)
SCMT (Supply Chain Management)

Notera att Texas A&M, ECON (Economics) är beläget in en annan “college”, men internationella koordinatorn vid Mays Business School hjälper studerande som önskar anmäla sig till kurser i nationalekonomi.  

Mera information om att välja kurser i Reciprocal Exchange Fact Sheet.

Terminer:
höstterminen: obligatorisk introduktionskurs börjar 24 augusti, sista tenten 16 december.
vårterminen: obligatorisk introduktionskurs börjar11  januari, sista tenten 10 maj

Se detaljerad information om terminerna i Reciprocal Exchange Fact Sheet.

Boende: både on-campus och off-campus. Se Reciprocal Exchange Fact Sheet.

Mer information för inkommande utbytesstuderande

Visum: Vänligen notera att för att få visum till USA krävs bevis på tillräckligt finansiellt stöd; dvs minst USD 9000.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Mer information om avtalet ger chefen för utbytesprogrammet Johanna Lilius, e-post: johanna.lilius(at)hanken.fi, tel: 0404-3521239

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsavtal med St Mary's University i Kanada

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Saint Mary’s University, Sobey School of Business i Halifax, Kanada. Du kan ansöka om utbytesplats vid detta nya samarbetsuniversitet för vårterminen 2016 senast 15.6.2015.

KANADA

Saint Mary’s University (AACSB)

Plats: Halifax, Nova Scotia, Kanada. Se mer information om Halifax

Nivå: kandidat- och magisternivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska. OBS! För studier på magisternivå krävs ett avlagt TOEFL-test.

Kurser: 5 kurser per termin. “There is no specific course list for the Sobey School of Business, but the course offerings for each subject can be viewed on-line. To access the timetable, you need to go to http://selfservice.smu.ca/. Then select Class Schedule from the options list.  To navigate the timetable you will need to select the term (e.g., January -- April 2016) and then you will select the subject. Courses numbered from 1000 to 4999 are undergraduate courses and courses numbered from 5000 to 6999 are graduate courses. Undergraduate students can take almost any courses across all disciplines as long as the student has the pre-requisites (and those pre-requisite equivalent courses had to be passed at the home institution at a grade of 65% or higher in order for our academic advisor to give an override on the pre-requisites). Your graduate students can take courses that are offered under the MBA Program”.

Allmänt om studieprogram vid St Mary´s University.

OBS! Det erbjuds ett begränsat antal kurser på vårterminen i och med att studerande vid St Mary’s väljer kurser för hela läsåret redan föregående vår. Det finns därmed plats enbart på de kurser som inte blivit fyllda.

Terminer
höstterminen: september – december
vårterminen: januari– april

Detaljerad information om terminerna hittar du i St Mary’s Fact sheet (nere).

Boende: Det finns möjlighet till boende på campus. Vänligen se St Mary’s fact sheet.

Fact sheet:

Mer information om St Mary's för internationella studenter.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal i Italien och Tyskland

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Università di Roma Tor Vergata i Italien och Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt i Tyskland. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2015 senast 26.1.2015. Ansökan öppnar i mitten av december 2014.

ITALIEN

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
School of Economics

Plats: Rom (beläget utanför Rom)

Nivå: kandidat- och magisternivå. Studierna är kvantitativt inriktade och är därmed för studerande i finansiering och nationalekonomi. För kandidatstuderande krävs minst grundkurserna "Introduktion till ekonomisk analys", "Finansiering och investering" och ytterligare en kurs i finansiering eller nationalekonomi för att kunna ansöka om utbytesplats vid Tor Vergata.

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS för en termin.

Kurser på engelska för kandidatstuderande inom följande program vid School of Economics:

- Business Economics

- Global Governance

- Business Administration

Kurser på engelska för magisterstuderande inom följande program vid School of Economics:

- Business Administration

- Economics

- European Economy and Business Law

- Finance & Banking

En 2 veckors kurs i italienska erbjuds i september och i februari.

Terminer
höstterminen: september - februari (tentperiod 12 januari till slutet av februari))
vårterminen: början av mars - juli (tentperiod juni till mitten av juli)

Se detaljerad information i fact sheet på webben.

Boende: studentboende på campus och privat boende. Vänligen se fact sheet på webben.

Mer information för inkommande utbytesstuderande på Tor Vergatas webbsidor.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Faculty of Economics and Business Administration
(AACSB)

Plats: Frankfurt am Main

Nivå: kandidatnivå. Studierna är mycket kvantitativt inriktade och är därmed för studerande i finansiering och nationalekonomi. För kandidatstuderande krävs minst grundkurserna "Introduktion till ekonomisk analys", "Finansiering och investering" och ytterligare en kurs i finansiering eller nationalekonomi för att kunna ansöka om utbytesplats vid Goethe Universität Frankfurt.

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS för en termin. Kursutbudet på kandidatnivå på engelska finns på webben.

Terminer
Höstterminen (Winter Semester): 1 oktober -mitten av mars (tentperiod mitten av februari-mitten av mars)
Vårterminen (Sommer Semester): 1 april-slutet av juli/början av augusti (tentperiod mitten av juli-början av augusti)

Se detaljerad information i Guide for international exchange students

Boende: Studentboende är mycket begränsat i Frankfurt och kan inte garanteras, inkommande utbytesstuderande måste också söka boende på den privata marknaden. Vänligen se info på webben.
http://www2.uni-frankfurt.de/44421703/accomodation

http://www.studentenwerkfrankfurt.de/en/accommodation.html

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/international/international-exchang…

Mer information på webben.

Du kan också kontakta outgoing.mobility@hanken.fi eller besöka internationella koordinatorn under mottagningstid må 13-15, ons 10-12, to 13-15 och fre 10-12 för mer information om samarbetsuniversiteten och utbytesstudier.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal i Kina och Korea

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med Korea University Business School (AACSB, AMBA, EQUIS) i Sydkorea och Sun Yat-sen Business School (AACSB, AMBA, EQUIS) i Kina. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2015 senast 26.1.2015. Ansökan öppnar i mitten av december 2014.

KINA

Sun Yat-sen Business School, SYSBS (AACSB, AMBA, EQUIS)

Plats: Guangzhou i provinsen Guangdong ca 120 km nordväst om Hong Kong

Nivå: kandidat- och magisternivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 6 kurser per termin. Kurser på engelska på kandidat- och magisternivå (totalt ca 25 per termin) i Business, Management, Finance, Marketing and Economics. For the courses list, please visit the SYSBS website :

Uppdaterad kurslista finns tillgänglig i december för vårterminen och i maj för höstterminen.

Terminer
höstterminen: september - slutet av januari
vårterminen: slutet av februari - slutet av juni

Se detaljerad information i SYSBS Exchange fact sheet.

Boende: enbart privat boende möjligt. Vänligen se fact sheet på webben i SYSBS Exchange fact sheet

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

KOREA

Korea University Business School, KUBS (AACSB, AMBA, EQUIS)

Plats: Seoul

Nivå: kandidatnivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: Information om kurser vänligen se http://sugang.korea.ac.kr Major Subject > Korea University Business School

Terminer
höstterminen för kandidatstuderande (BBA) september -mitten av december
vårterminen för kandidatstuderande (BBA): mars-mitten av juni

Se detaljerad information på KUBS web

Boende: både studentboende och privat. Vänligen se information på webben

Mer information för inkommande utbytesstuderande på KUBS web.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

Mera information om de nya samarbetsuniversiteten ger också utbytesteamet, outgoing.mobility@hanken.fi

****************************************************************

Hanken har nya samarbetsavtal på Irland och i Storbritannien

Hanken har signerat avtal om studentutbyte på kandidatnivå med prestigefyllda universitet på Irland och i Storbritannien. Du kan ansöka om utbytesplats vid dessa nya samarbetsuniversitet för höstterminen 2015 senast 26.1.2015. Ansökan öppnar i december 2014.

IRLAND

Trinity College Dublin
School of Business

http://www.tcd.ie/business/

Plats: Dublin

Nivå: kandidatnivå, enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS. Studerande kan välja kurser på kandidatprogrammets andra, tredje och fjärde studieår. Vänligen se information på webben https://www.tcd.ie/business/undergraduate/module-outlines-14-15/

Observera följande: From this list, exchange students cannot take: BU1510 (first year module), BU3610 (a third year module). BU4501 or BU4590 (two fourth year modules). Other than these, however, your students can take anything else. The third year and fourth year modules listed are full year (year-long modules) but all of these can be taken for one semester only (either in the first or second semester).

Studerande kan också välja kurser i nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap: Länkar till kursutbudet i dessa ämnen:
https://www.tcd.ie/Economics/undergraduate/modules/
https://www.tcd.ie/sociology/undergraduate/modules/
https://www.tcd.ie/Political_Science/undergraduate/module-outlines/

Terminer:
höstterminen (Michaelmas term): september - januari (tentperiod till slutet av januari)
vårterminen (Hilary term): mitten av januari - slutet av maj (tentperiod till och med slutet av maj)

http://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/keydates/

Boende: vänligen se http://www.tcd.ie/study/non-eu/study-abroad/to-trinity/EU%20Exchanges/P…

Mer information om studier vid Trinity och praktiska ärenden hittar du här: http://www.tcd.ie/study/non-eu/undergraduate/coming-to-trinity/index.php

STORBRITANNIEN

Loughborough University
School of Business and Economics (AACSB, EQUIS, AMBA)

http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/international/

Plats: Loughborough

Nivå: kandidatnivå, enbart för kandidatstuderande

Antal platser: 2 studerande per termin

Språk: engelska

Kurser: 30 ECTS (60 credits). Universitetet erbjuder ca 50 kurser i företagsekonomi och ca 20 kurser i nationalekonomi. En kurslista över föregående läsår hittar du i FAQs for incoming visiting and exchange students [pdf] 175k

Terminer:
höstterminen: september-januari (tentperiod till slutet av januari)
vårterminen: februari-juni (tentperiod till slutet av juni)

Akademisk kalender: http://www.lboro.ac.uk/students/enquiries/termdates/

Boende: studentboende på campus, men universitetet assisterar med att hitta rum också utanför campus, eftersom alla inte kan få rum på campus. Mera info om boende http://www.lboro.ac.uk/services/campus-living/accommodation /

Mer information får du på School of Business and Economics webbsidor http://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/international/incomingstudents/ och i Exchange Student Handbook http://www.lboro.ac.uk/international/exchange/incoming/erasmus/index.ht…

Om du har frågor vänligen kontakta internationella koordinatorn för utgående studentutbyte outgoing.mobility@hanken.fi, 0403521391 eller besök oss under mottagningstiderna må 13-15, ons 10-12, to 13-15, fre 10-12.

Bekanta dig också med landets seder och kultur.

****************************************************************

Hanken har nytt avtal om studentutbyte med Università della Svizzera italiana i Lugano, Schweiz

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med USI Università della Svizzera italiana i Lugano, Schweiz. Du kan ansöka om utbytesplats vid USI för vårterminen 2015 senast 16.6.2014.

USI Università della Svizzera Italiana

www.relint.usi.ch/en/index.htm

Plats: Lugano, Schweiz

Nivå: magisternivå

Antal platser: 1 studerande per termin

Språk: kurser på engelska på magisternivå

Kurser: vänligen se USI fact sheet och Exchange Students handbook på webben: www.relint.usi.ch/exchange-students-handbook.pdf

Terminer:

höstterminen: september - januari (tentperiod till slutet av januari)
vårterminen: februari - juni (tentperiod till slutet av juni)

Academic calendar: www.usi.ch/container_faculty_and_staff/calendario.htm

Boende: vänligen se USI fact sheet på webben : http://www.relint.usi.ch/en/studenti-ospiti/link-utili-ospiti.htm

****************************************************************

Hanken har nytt samarbetsuniversitet i Bangkok, Thailand

Hanken har signerat avtal om studentutbyte med det prestigefyllda Chulalongkorn Business School vid Chulalongkorn University i Bangkok. Du kan ansöka om utbytesplats vid denna nya partner senast 27.1.2014 för utbyte under höstterminen 2014 och senast 16.6.2014 för utbyte under vårterminen 2015.

Thailand
Chulalongkorn University Chulalongkorn Business School
http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?mn=0

Plats: Bangkok
Nivå: kandidatnivå, enbart för kandidatstderande
Antal platser: 2 studerande per termin
Språk: engelska
Kurser: kandidatnivå 7 kurser per termin (de flesta kurser ger 3 credits)

Bekanta dig med kurslistan för läsåret 2013-2014 på webben för inkommande utbytesstuderande http://bba.acc.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=blogcatego…

Kurslista för det kommande året publiceras ca en månad före terminsstart (dvs i juli 2014).
Terminer:
höstterminen: början av augusti till mitten av December
vårterminen: början av januari till mitten av maj (var beredd att åka till Bangkok redan i slutet av december!)

Boende: valda utbytesstuderande till Chulalongkorn får information om boendemöjligheter av internationella koordinatorn vid Chulalongkorn efter att de blivit nominerade av Hanken.

Mera info: vänligen se webben och BBA fact sheet: http://bba.acc.chula.ac.th/

Bekanta dig också med landet, kulturen och sederna!

****************************************************************

Erasmus+ programmet möjliggör flera Erasmus-utbyten

Hanken erbjuder alla studerande möjligheten till utbytesstudier en gång under studierna vid Hanken. Hittills har de som ansöker en andra gång om utbyte fått en utbytesplats, eftersom det funnits lediga utbytesplatser och stipendiemedel. Utbytesplats för en andra gång har emellertid getts först efter att alla de som ansöker första gången fått en plats. Observera att utbytesstudierna ska ingå i examen och inte förlänga studietiden. Om du är långt hunnen eller studerat länge är det inte alltid motiverat att bevilja studerande en utbytesplats. I sådana fall kan utlandspraktik vara ett bättre alternativ.

Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ (2014-2020) möjliggör fr.o.m. läsåret 2014-2015 att åka flera gånger på Erasmus-utbyte. Förändringen innebär inte att studerande automatiskt har möjlighet att åka två gånger på utbyte via Hankens utbytesprogram, utan endast att den som ansöker om utbytesplats en andra gång nu kan ansöka till universitet inom Erasmusprogrammet även om man varit på Erasmus-utbyte tidigare. I och med att Hanken sänder ut allt fler studerande kan vi inte garantera att den som ansöker om utbytesplats för en andra gång kommer att tilldelas en plats.