Information riktad till Media

Behöver du bilder, videon eller material om Hanken Svenska handelshögskolan? Eller vill du annars bara snabbt få en överblick om Hanken i samhället

Vänligen skicka pressrelaterade ämnen till info@hanken.fi eller kontakta:

Kommunikationschef
Marlene Günsberg
+358 (0)40 3521212
marlene.gunsberg@hanken.fi

 

Följ oss på:

facebook.png twitter2.png youtube.png linkedin.png Icon 32x32 instagram.png

 

massmedier media mediekontakter extern information information sociala medier bilder