Näringsliv

Mässa på Hanken
Samarbeta med Hanken!

Ett tätt samarbete med företag är något som Hanken både värdesätter och ser som naturligt. För en handelshögskola är inblicken i affärsvärlden livsviktig för både vår utbildning och forskning.

Kopplingen mellan Hanken och näringslivet möjliggörs på olika sätt. Du kan antingen engagera dig i ett långsiktigt samarbete inom vårt partnerprogram eller inom ett forskningsprojekt, eller göra en punktinsats inom ramen för våra Karriärtjänster. Vi erbjuder även utvecklingsprogram för både företag och individer. 

Partnerprogrammet

Hankens partnerprogram erbjuder möjligheter till långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag och högskolan för att förstärka och utveckla kontakterna till näringslivet.

Karriärtjänster

Karriärtjänster är en kontaktskapande länk mellan studerande och näringslivet med fokus på att stöda våra studerande att hitta relevant anställning.

Hanken & SSE Executive Education & EMBA

Hanken & SSE Executive Education & EMBA utvecklar affärskompetensen både lokalt och globalt genom att erbjuda ett brett urval ledarskapsprogram för både individer och företag.

Hanken Network Day

Hanken Network Day är ett forum för nätverkande mellan Hankenstuderande, representanter från medverkande företag samt Hankens undervisande och forskande personal. Dagen ordnas varje år på Hanken i Helsingfors den tredje torsdagen i september.

Forskningssamarbete

Forskningen vid Hanken involverar företag i allt högre grad. Resultaten kommer direkt till nytta för de deltagande företagen och erbjuder en värdefull praktisk dimension till den forskning vi bedriver. 

Hanken International Talent (HIT)

Hanken International Talents (HIT) syfte är att hämta internationella talanger till företagens förfogande och samtidigt höja de internationella studerandenas kännedom om den finländska företagsvärlden och förbättra deras sysselsättningsmöjligheter i Finland.

Minna Martikainen, prorektor med ansvar för undervisning och en av initiativets primus motorer, ser att både studerandena, företagen och Hanken kan uppnå betydande fördelar genom initiativet.

- Våra internationella studerande får förstahandserfarenhet av ett företags affärsverksamhet. Samtidigt kan de erbjuda företagen insikter i deras respektive hemmamarknader. Hanken tar å sin sida exportföretagens behov i beaktande i vår studentrekrytering, berättar hon.