Arkivering av forskningsdata och datahantering

Genom att arkivera din forskningsdata bidrar du till en ökad öppenhet och transparens i forskningen, samt till en effektivre användning av existerande vetenskaplig information. 

Som forskare på Hanken kan du arkivera din forskningsdata t.ex. på följande sätt:

  1. Kontakta Hankens kontaktperson om du vill arkivera forskningdatat i CSC:s IDA - tutkimusaineistojen säilytyspalvelu. Du ansöker om användarrättigheter elektroniskt.

  2. Anlitar du hellre Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) och deras katalog Aila, skall du kontakta dem direkt via serviceadressen asiakaspalvelu.fsd@uta.fi för vidare instruktioner.

Ta redan i din projektplan ställning till hur du kommer att hantera projektets forskningsdata och forskningsresultat. En del forskningsfinansiärer rekommenderar att du i mån av möjlighet arkiverar och publicerar dem öppet. Läs mera om datahantering:

Hankens IDA-kontaktperson:
Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
biblioteket@hanken.fi

forskningsdata elektronisk arkivering öppen data dataarkiv