Arkivering av forskningsdata och datahantering

Arkivera dina forskningsdata och bidra därmed till öppen forskning. Här presenteras hur du kan gå tillväga.

Genom att arkivera din forskningsdata bidrar du till en ökad öppenhet och transparens i forskningen, samt till en effektivre användning av existerande vetenskaplig information. 

Som forskare på Hanken kan du arkivera din forskningsdata t.ex. på följande sätt:

  1. Kontakta Hankens kontaktperson om du vill arkivera forskningdatat i CSC:s IDA - tutkimusaineistojen säilytyspalvelu. Du ansöker om användarrättigheter elektroniskt.
  2. Anlitar du hellre Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) och deras katalog Aila, ska du kontakta dem direkt via asiakaspalvelu.fsd@uta.fi för att få mera information.

Ta redan i din projektplan ställning till hur du kommer att hantera projektets forskningsdata och forskningsresultat. En del forskningsfinansiärer rekommenderar att du i mån av möjlighet arkiverar och publicerar datat öppet. Läs mera om datahantering:

Hankens IDA-kontaktperson:
Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
biblioteket@hanken.fi