Hantering av forskningsdata och öppen data

Öppna och arkivera dina forskningsdata och återanvända redan befintliga data så att bidra till öppen vetenskap.

Datahantering och att skriva en datahanteringsplan är en integrerad del av god vetenskaplig praxis. Med hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken i LibGuiden om Hantering av forskningsdata. Här finns allmänna instruktioner och steg-för-steg-anvisningar som du som forskare eller studerande kan följa genom hela datahanteringsprocessen.

Forskningsdata och publicerade forskningsresultat producerade på Hanken borde publiceras öppet och göras allmänt tillgängliga. Öppen forskningsdata ökar synligheten och genomslaget för forskning, skapar nya forskningsmöjligheter och underlättar tvärvetenskapligt samarbete. Återanvändning av arkiverade data sparar inte bara tid och resurser, utan ger också ökade möjligheter till att upprepa/reproducera och verifiera data, vilket i sin tur ökar forskningens tillförlitlighet.

Detaljerad information om hur man skriver och uppdaterar en datahanteringsplan (DMP), datasäkerhet och dataskydd, etikprövning, datainsamling, datalagring och säkerhetskopiering och datadelning och bevarande finns i LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Hjälp och stöd med datahanteringsplaner (DMP), datalagring, datadelning och bevarande, kontakta openresearch@hanken.fi. Frågor om etiska och juridiska frågor som rör datasäkerhet eller dataskydd, kontakta Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.