Bibliometri

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.

Vad är bibliometri?

Bibliometri innebär statistiska analyser av vetenskapliga publikationer.

Vad kan du mäta med bibliometri?

Med bibliometri kan du beräkna olika indikatorer på forskningens kvantitet och kvalitet.

I praktiken mäts antalet publicerade vetenskapliga artiklar av en viss grupp av författare och antalet referenser till dessa artiklar. Du kan också studera de statistiska sambanden mellan artiklar, författare och forskningsområden. Majoriteten av de bibliometriska undersökningarna gäller citeringsanalyser, d.v.s. den uppmärksamhet artiklarna fått i forskningslitteraturen.

Bibliometrisk analys används också som ett komplement vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer och vid internationell ranking av universitet.

Hur kan bibliometri användas?

Undervisningsministeriets fördelning av anslag efter kvalitet innebär att bibliometrin fått en ökad betydelse. Fr.o.m. år 2015 används Publikationsforum-klassificeringen (Julkaisufoorumi) vid resursfördelningen till de finländska universiteten.