Forskningsdatabasen Haris

Haris är förkortningen av Hanken Research Information System, Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Databasens publika portal drar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Det är också integrerad med forskarnas personliga Hanken webbsidor (till exempel,  https://www.hanken.fi/sv/person/apramey-dube).

På Hanken, som i många andra universitet och institut, använder vi PURE (PUblication REsearch), ett Current Research Information System (CRIS) från det danska företaget Atria (nu ett Elsevier företag).

I Haris-LibGuides finns information om:

 • Basfakta om Haris:
  • Vad är Haris?
  • Vem ska registrera?
  • Vad ska registreras?
  • Hur registrera?
  • När registrera?
  • Vem har tillgång till Haris? / Vem använder Haris?
  • Hur logga in i Haris?
  • Hjälp!
forskningsverksamhet databaser informationssystem