Referensteknik

Här hittar du Hankens referensguide och länkar till andra Oxford, Harvard och APA guider samt information om referenshanteringsprogrammet RefWorks.

 

Vilken referensstil ska jag använda?

Olika vetenskapliga discipliner använder olika referenssystem. Inom ekonomiska vetenskaper och samhällsvetenskaper är Harvardsystemet allmänt förekommande. De flesta ämnen på Hanken använder Harvard, med undantag av handelsrätt där Oxford är det system som oftast används. Fråga din lärare eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem du ska använda. Använd guiderna på denna sida för att få hjälp med att utforma referenstekniken korrekt.

RefWorks

Om du använder ett referenshanteringssystem kan du skapa en egen databas med användbara referenser, och du kan skapa en referensförteckningt automatiskt. Biblioteket har licens till referenshanteringsprogrammet RefWorks och ordnar utbildning i hur programmet används. Du hittar RefWorks i Hanna och kan skapa ett användarkonto med din Hanken e-postaddress.

Kontakta biblioteket om du vill ha hjälp med referenstekniken eller med RefWorks. Kurser i RefWorks ordnas regelbundet, se den aktuella kurskalendern. Kontakta biblioteket@hanken.fi och boka en tid om du inte hittar lämpliga tider i kurskalendern.

Hankens referensguide

Referensguide Hankens bibliotek

Flera referensguider

Guide till Harvardsystemet Högskolan i Borås
Harvardsystemet Högskolan i Jönköping
APA-lathunden Göteborgs universitet

Oxfordsystemet Oxford University (på engelska)

The easy guide to referencing (video tutorial) Blekinge tekniska högskola
Flera referensguider på engelska

Plagiering

Hankens riktlinjer för plagiatkontroll
 

Urkunds plagiathandbok

Så undviker du plagiering. Testa dina kunskaper om referensteknik med hjälp av följande guider.
Vad är akademisk hederlighet? (film)
Antiplagiatguiden Lunds universitetsbibliotek
Interaktiva antiplagiatguiden Högskolan i Jönköping
Refero - antiplagieringsguide Läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera. Blekinge Tekniska Högskola