Fjärrlån för bibliotek

Biblioteket skickar material ur sina egna samlingar till andra bibliotek.

Fjärrutlån

Andra bibliotek kan beställa fjärrlån från Hanken via denna blankett. Vi lånar inte ut e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur och e-tidskrifter.

Vi debiterar en avgift för fjärrlånen enligt följande:

Fjärrlån till bibliotek Offentlig förvaltning Företag och utomstående
Inom Finland och Norden 9 € 12 €
Övriga länder 15 € 25 €
Kopior till bibliotek    
Inom Finland och Norden 6 €/artikel 15€/artikel
Övriga länder 12 €/artikel 20 €/artikel

 

 

 

 

 

Postadress för retur av fjärrlån:

Svenska handelshögskolans bibliotek
Fjärrlån
PB 479
00101 Helsingfors