Databaser

Biblioteket ger tillgång till ett stort antal databaser.

Databaserna är tillgängliga via Hanna. För att använda de licensbelagda databaserna utanför Hankens nätverk loggar du in med Hankens användarnamn och lösenord.

Hitta databaser enligt ämnesområde
Finansiell ekonomi
Företagsledning och organisation
Logistik och samhällsansvar
Marknadsföring
Nationalekonomi
Redovisning