Övriga undersökningar av Hankeiters karriärutveckling

Förutom Hanken gör också t.ex. Finlands Ekonomer rapporter på Hankenalumners placering på arbetsmarknaden. Dessutom följer Universum upp studenternas tankar kring karriär under studierna.

Trendence Graduate Barometer:

Finlands Ekonomer:

Finlands Ekonomer ger ut egna rapporter för ekonomer från finska universitet.

Rapporterna hittar du här.

Universum:

2019 

2018 

2017 

2016