Coronainformation för studenter

Sidan uppdateras regelbundet med information som är relevant för studerande i undantagsläget orsakat av coronapandemin. Hanken följer kontinuerligt med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

exclamation mark icon

Vid frågor och för mera information vänligen kontakta corona-info@hanken.fi.

Allmänt

Kom inte till Hanken om du har förkylningssymptom!
 

Riktlinjer

Gällande undervisningen

 • Från och med 1.2.2022 och till slutet av period 4 kan närundervisning erbjudas, men fysisk närvaro i undervisningen får fortfarande inte krävas.
 • Från och med hösten 2022 hoppas vi kunna slopa alla restriktioner.
 • Kom ihåg att kolla i Moodle där undervisnings- och examinationsformerna anges per kurs!

Gällande examination  

 • Examination kan kräva fysisk närvaro på Hanken.
 • Tenterna på plats ordnas med krav på munskydd och med säkerhetsavstånd. I Exam har vi fortfarande färre platser än normalt, och närtenterna kommer att spridas ut i flera salar för att också de ska ha corona-avstånd.

Gällande service för studenter

 • Samtliga studie- och stödtjänster för studerande inklusive kontaktuppgifter uppdateras regelbundet på sidan för studietjänster.

 

Uppdaterad information till studenterna

Nedan har vi samlat de e-postmeddelanden vi har skickat ut till er studenter med anledning av specialarrangemang som relaterar till undervisning, examination, användning av Hankens lokaler och det stöd vi erbjuder er.

Läs gärna det senaste meddelandet för aktuell information och viktiga påminnelser!

Informationen nedan har också sänts till våra studenter per e-post.

E-post till studenter 28.1.2022
E-post åt studenter 14.1.2022
E-post åt studenter 5.1.2022
E-post åt studenter och personal 22.12.2021
E-post åt studenter 24.11.2021
E-post åt studenter 21.10.2021
E-post åt studenter 1.10.2021
E-post åt studenter 31.8.2021
E-post åt studenter 16.8.2021
E-post åt studenter 23.6.2021
E-post åt studenter 7.5.2021
E-post åt studenter 26.4.2021
E-post åt studenter 26.3.2021
E-post åt studenter 5.3.2021
E-post åt studenter 26.2.2021
E-post åt studenter 15.2.2021
E-post åt studenter 29.1.2021
E-post åt studenter 8.1.2021
E-post åt studenter 17.12.2020
E-post åt studenter 10.12.2020
E-post åt studenter 4.12.2020
E-post åt studenter 26.11.2020
E-post åt studenter 24.11.2020
E-post åt studenter 17.11.2020
E-post åt studenter 15.10.2020 (gäller Vasa)
E-post åt studenter 9.10.2020
E-post åt studenter 4.10.2020 (gäller Vasa)
E-post åt studenter 2.10.2020
E-post åt studenter 23.9.2020
E-post åt studenter 3.9.2020
E-post åt studenter 17.8.2020
E-post åt studenter 16.6.2020
E-post åt studenter 4.6.2020
E-post åt studenter 14.5.2020
E-post åt studenter 23.4.2020
E-post åt studenter 9.4.2020
E-post åt studenter 3.4.2020
E-post åt studenter 24.3.2020
E-post åt studenter 19.3.2020

 

Information som postats till studenter 28.1.2022

I detta mejl informerar vi om att vi öppnar upp för närstudier från 1.2.2022.

Från och med 1.2.2022 kan närundervisning i mindre grupper hållas. Hälften av platserna i klassrummen får fyllas och de som deltar i närundervisningen ska använda munskydd. Fysisk närvaro i undervisningen får ändå inte krävas i period 3.

Examination i form av tentamen kan kräva närvaro på plats. Tenter i Exam och även närtenter (papperstenter) kan ordnas och följer då strikta säkerhetsarrangemang. Tentanderna får närmare anvisningar inför närtenterna. Obligatoriska presentationer bör kunna hållas på distans.

I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet. Låneservicen fungerar normalt må-fr kl. 9–16, från och med 14.2.2022 må-fr kl. 9–18. Hälften av platserna är i bruk i läsesalen. Munskydd förutsätts.

Restaurangen i Helsingfors är öppen. Restaurangen i Vasa är stängd tillsvidare.

Vi förutsätter att alla som är på Hanken använder munskydd. Det här gäller naturligtvis också då du köar i matsalen, då andra personer sitter i närheten samt i klassrummen, Quantum, biblioteket m.m.

***

Samtalsstöd och studentservice

Ha en skön helg!

 

Information som postats åt studenter 14.1.2022

I detta mejl ger vi en kort uppdatering om riktlinjerna för period 3 och tipsar om studiecoachens workshoppar för en bra start på terminen.

Hankens coronagrupp sammanträdde 13.1.2022 och konstaterade att vi håller fast vid beslutet att undervisningen sker på distans till och med 31.1.2022. I övrigt väntar vi med uppdatering av våra coronariktlinjer tills vi vet om myndigheterna kommer med nya restriktioner. Vi återkommer med mera information så fort som möjligt.

Nedan följer info om kommande workshops med studiecoachen.

***

Skapa en fungerande studievardag och upprätthåll din motivation

Vill du få tips om hur du kommer igång med studierna igen och får en bra start på terminen? Behöver du hjälp med motivationen? Har du svårt att komma igång med avhandlingen? Eller vill du bara ha lite tips om hur du studerar effektivt på distans? Att upprätthålla studiemotivationen då studierna fortsättningsvis till största delen går på distans kan stundvis kännas utmanande eller rentav överväldigande.

Hankens studiecoach Alexandra Ohls håller två online-workshoppar om hur du kan planera och komma igång med dina studier under vårterminen på ett bra sätt.

Workshop 1 – Skapa dig en fungerande och hållbar studievardag

Under workshoppen diskuterar vi bland annat:

 • Hur du kan öka ditt välbefinnande i vardagen
 • Hur du kan skapa fungerande studierutiner
 • Din attityd till dig själv och dina studier
 • Din plan för en hållbar vårtermin

Tidpunkt: tisdag 25.1.2022 kl. 16.00-17.00
Anmäl dig här senast 24.1.2022.

Workshop 2 – Studera effektivt och upprätthåll din motivation

Under workshopen diskuterar vi bland annat:

 • Hur du planerar din tid och skapar fungerande studievanor
 • Hur du upprätthåller motivationen
 • Hur du kan öka din motivation genom att studera tillsammans med andra, också på distans
 • Hur du kommer igång med ett större projekt som till exempel kandidatavhandlingen eller gradun

Tidpunkt: tisdag 1.2.2022 kl. 16.00-17.00
Anmäl dig här senast 31.1.2022.

Workshopparna är öppna för kandidat- och magisterstudenter på Hanken i både Helsingfors och Vasa.

Motsvarande workshoppar på engelska hålls 27.1.2022 och 3.2.2022 kl. 16:00-17:00. Närmare info nedan.

***

Samtalsstöd och studentservice

***

Vi önskar er en god start på den nya terminen trots det dystra pandemiläget. Ta hand om varandra!

 

Information som postats åt studenter 5.1.2022

I detta mejl informerar vi om riktlinjerna för period 3 och påminner om det stöd som finns tillgängligt för dig.

På grund av den ökade smittspridningen och myndigheternas restriktioner har vi igen sett över våra riktlinjer. De nya riktlinjerna gäller dels fram till 31.1.2022, dels resten av period 3. Observera att det kan bli förändringar ifall läget förvärras ytterligare och myndigheterna inför striktare restriktioner.

***

 • Undervisningen sker på distans till och med 31.1.2022.
   
 • Vi hoppas att närundervisning i mindre grupper ska kunna ordnas i period 3 från och med 1.2.2022. De som deltar i närundervisningen ska använda munskydd. Fysisk närvaro i undervisningen får ändå inte krävas i period 3.
   
 • Examination i form av tentamen kan kräva närvaro på plats. Tenter kan ordnas i Exam. Även närtenter (papperstenter) kan ordnas och följer då strikta säkerhetsarrangemang. Tentanderna får närmare anvisningar inför närtenten. Obligatoriska presentationer bör kunna hållas på distans.
   
 • Hanken håller öppet enligt följande: Helsingfors må-to 8–18 och fr 8–16, Vasa må-fr 8–16. Biblioteket i Helsingfors stänger alla dagar kl.16.
   
 • Restaurangen i Helsingfors öppnar igen 17.1.2022. Restaurangen i Vasa hålls stängd tillsvidare.
   
 • Vi förutsätter att alla som är på Hanken använder munskydd. Det här gäller naturligtvis också då du köar i matsalen, då andra personer sitter i närheten och i Quantum. Håll avstånd då det är möjligt och kom ihåg att du ska stanna hemma om du har symptom eller har utsatts för smitta. Om de här rekommendationerna inte följs kan vi bli tvungna att stänga Hanken.

***

Samtalsstöd och studentservice

***

Coronagruppen sammanträder följande gång på torsdag 13.1.2022 och ifall det blir några ändringar återkommer vi på fredag nästa vecka.

Vi önskar er en god start på den nya terminen trots det dystra pandemiläget.

 

Information som postats åt studenter och personal 22.12.2021

Kort uppdatering med anledning av det försämrade pandemiläget

På grund av det försämrade pandemiläget och myndigheternas uppdaterade rekommendationer ser vår återgång till mer normal verksamhet från och med P3 alltmer osäker ut. Hankens coronagrupp sammanträder 5.1.2022 och 13.1.2022 och vi meddelar om nya riktlinjer senast 14.1.2022.

De tenter som är inplanerade att hållas fysiskt på plats på Hanken fram till 16.1.2022 genomförs med strikta säkerhetsarrangemang. Tentanderna får närmare information inför tenterna. Också tenterna i Exam genomförs som planerat.

Ta hand om varandra och kom ihåg att använda munskydd om du är på Hanken.

God jul och gott nytt år!

 

 

Information som postats åt studenter 24.11.2021

I detta mejl informerar vi om nya riktlinjer för resten av period 2 på grund av det försämrade smittläget och påminner om det stöd som finns tillgängligt för er.

Nya riktlinjer från och med 25.11.2021
På grund av den ökade smittspridningen har myndigheterna infört nya restriktioner. Därför har vi på Hanken också uppdaterat våra riktlinjer för resten av period 2 och fram till 16.1.2022.

De nya riktlinjerna i korthet:

 • Vi förutsätter att alla som är på Hanken använder munskydd både i Helsingfors och Vasa.
   
 • Närundervisning kan fortsättningsvis ordnas i period 2 och de som deltar i närundervisningen använder munskydd. Fysisk närvaro i undervisningen får ändå inte krävas i period 2. Kolla i Moodle om det blivit några ändringar i de kurser du deltar i!
   
 • Observera att examinationen i form av tentamina fortfarande kan kräva närvaro på plats. Presentationer kan ordnas på plats, men en möjlighet att hålla en obligatorisk presentation på distans bör även erbjudas. Det är möjligt att anhålla om att examineras vid ett senare tillfälle eller på distans om du insjuknar i covid-19 eller är i karantän.

***

Öppettider

 • Från och med 25.11.2021 gäller följande öppettider: Helsingfors må-to 8–18 och fr 8–16 och Vasa må-to 8–16.15, fr 8–16. Utanför öppettiderna kommer studerande och personal in med nyckel.
   
 • I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet. Låneservicen fungerar normalt må-to kl. 9-16 och fr 9–16. Vasa stadsbibliotek är öppet.
   
 • Quantum är öppet 24/7 med nyckelbricka. Munskydd förutsätts.
   
 • Restaurangerna är öppna.

***

Samtalsstöd och studentservice

***

Planerna att återgå till normal verksamhet i period 3 (17.1.2022) står ännu fast, men vi följer naturligtvis med läget.

Du är fortfarande välkommen till Hanken men använd munskydd så att vi kan fortsätta hålla Hanken öppet!

 

 

Information som postats åt studenter 21.10.2021

I detta mejl informerar vi om period 2, planerna för period 3 och påminner om det stöd som finns tillgängligt för er.

Period 2 – öppningsfasen

Från och med 25.10.2021 återgår Hanken till normala öppettider (Helsingfors må-to 8–20 och fr 8–16, Vasa må-to 8–16.15, fr 8–16). Utanför öppettiderna kommer studerande och personal in med nyckel.

I period 2 erbjuds mera närundervisning, men fysisk närvaro i undervisningen får fortfarande inte krävas (gäller höstterminen 2021). Undervisnings- och examinationsformerna anges per kurs i Moodle.

Observera att examinationen kan kräva närvaro på plats. Det är möjligt att anhålla om att examineras på distans endast om du insjuknar i covid-19 eller är i karantän.

I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet. Låneservicen fungerar normalt må-to kl. 9-18 och fr 9–16. Vasa stadsbibliotek är öppet.

Quantum är öppet 24/7 med nyckelbricka.

Restaurangerna är öppna också för utomstående från och med 25.10.2021. Ät gärna din lunch på restaurangen!

För att Hanken ska vara tryggt för oss uppmanar vi alla att ta vaccin i enlighet med rekommendationerna och rekommenderar att ni använder munskydd då många människor befinner sig nära varandra.

***

Period 3 – tillbaka till campus

Inför vårterminen planerar vi att undervisningen hålls som normalt. Kurser som har klassundervisning behöver inte parallellt erbjuda distansalternativ. Observera att obligatorisk närvaro i klass kan krävas.

Traditionella masstenter kan igen ordnas på Hanken.

***

Samtalsstöd och studentservice

Återgången till det normala innebär igen stora omställningar och om du upplever att du behöver stöd får du gärna boka en tid med studiecoachen, studiepsykologen, psykoterapeuten eller studentprästen. StödHankeiterna finns också här för dig.

Studievägledning erbjuds i huvudsak på distans med tidsbokning.

Rådgivning angående utbytesstudier erbjuds på plats eller via Teams under mottagningstiderna.

Studentservicedisken för kortare studieärenden i Helsingfors och studiebyrån i Vasa har öppet tisdag-torsdag 11.30-13.00. Servicedisken för IT-service i Helsingfors har öppet tisdag-torsdag 11.30-13.00.

Vi ser fram emot att få träffa er igen och se mera liv och rörelse i husen. Välkomna!

 

Information som postats åt studenter 1.10.2021

Uppdaterade riktlinjer för period 1 / Revised guidelines for study period 1

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna i de riktlinjer som rektor har fastställt 30.9.2021 och som gäller under den återstående tiden av period 1. Från och med period 2 (25.10) går Hanken in i öppningsfasen, men redan nu lättar vi på vissa restriktioner.

Munskydd eller visir rekommenderas i miljöer där många människor befinner sig nära varandra.  

Restaurangen i Vasa öppnar 4.10.2021. Ät gärna din lunch på restaurangen – ditt understöd hjälper oss att fortsätta hålla den öppen.

Tidsbokningen för Quantum kommer att frångås och flera platser öppnas från och med 11.10.2021. Quantum kommer att vara stängt 8.10.2021 på grund av det underhållsarbete öppningen medför.

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna i sin helhet.

 

Information som postats åt studenter 31.8.2021

I detta mejl informerar vi om planerna för period 2 och välkomnar dig till det nya läsåret!

Från och med den 25 oktober 2021 då period 2 inleds hoppas vi kunna återgå till mer normal verksamhet och införa mera närundervisning och också öppna för fristående studerande. Fortfarande kan begränsningar gällande gruppstorlekar vara aktuella. Även om närundervisning ordnas är det under höstterminen inte obligatoriskt att delta på plats. Examinationen kan ändå kräva närvaro på Hanken. Från och med 1.9.2021 skrivs mognadsproven i Examinarium.

***

Restaurangen i Helsingfors har öppnat för studerande med nyckel och välkomnar matgäster. Ifall du är på Hanken får du alltså gärna äta antingen i restaurangen eller köpa mat som take-away. Kom ihåg att du ska använda munskydd och hålla avstånd då du köar och tar mat. Restaurangen i Vasa är ännu stängd.

***

Nya bestämmelser gällande höjning av kursvitsord
Från och med 1.8.2021 kan du endast försöka höja ett godkänt kursvitsord under en och samma kursomgång, det vill säga du får inte gå om en kurs som du redan har klarat av. Du kan ändå anhålla om att få rätt att under läsåret 2021–2022 gå om kurser (försöka höja) som du har avlagt under perioden 12.3.2020 - 31.7.2021. Här kan du läsa närmare information om de nya bestämmelserna och vid behov anhålla om få försöka höja en kurs.

***

Kom ihåg att du inte är ensam. Om du har svårt att komma igång med studierna får du gärna boka en tid med en studievägledare, studiecoachen, studiepsykologen eller psykoterapeuten. StödHankeiterna finns också där för dig. 

 

Hankens inskription som är den högtidliga inledningen på läsåret hålls på onsdag den 1 september 2021 kl. 13.00. Välkommen att delta via denna länk!

 

 

Information som postats åt studenter 16.8.2021

I detta mejl informerar vi om hur terminen inleds och hur period 1 kommer att genomföras.

Välkommen till Hanken och det nya läsåret! Trots den höga incidensen kommer vi att inleda terminen enligt de planer vi informerade om i våras. För att det ska vara tryggt för alla är det viktigt att alla följer rekommendationerna. I Hankens utrymmen förutsätter vi att du använder munskydd, håller avstånd och tvättar händerna ofta. Det här gäller i nuläget under period 1 (23.8 – 24.10.2021).

Från och med 23.8.2021 öppnar Hanken dörrarna för examensstuderande med nyckel också i Helsingfors. Kontakta ib@hanken.fi om du behöver en nyckel. Endast examensstuderande kan få nyckel och då till Hanken-huset på egen studieort.

Undervisningen i period 1 ordnas till stora delar på distans, men också närundervisning kan ordnas i mindre grupper. Distansalternativ erbjuds, men examinationen kan kräva fysisk närvaro på Hanken. Kom ihåg att kolla i Moodle där undervisnings- och examinationsformerna anges per kurs!

Från och med 1.9.2021 skrivs mognadsproven i Examinarium och kräver alltså fysisk närvaro på Hanken. Till dess skrivs mognadsproven i Moodle.

***

I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet för examensstuderande i period 1. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Övriga studerande är hänvisade till låneservice via beställning på distans och överenskommen avhämtning. Vasa stadsbibliotek fungerar enligt deras direktiv.

Quantum är i bruk för examensstuderande med nyckel i period 1. Antalet platser är begränsade och kräver tidsbokning.

Restaurangen i Helsingfors är öppen för examensstuderande med nyckel i period 1. Observera att du måste använda munskydd och hålla avstånd då du köar och tar mat. Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

***

Studievägledning erbjuds i regel på distans. IT-stödet nås i första hand per help@hanken.fi. Servicedisken för kortare studieärenden och IT-service för examensstuderande och inkommande utbytesstuderande är öppen tisdag-torsdag 11.30-13.00.

Rådgivning gällande utbytesstudier erbjuds i regel på distans.

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog, psykoterapeut och studentpräst) erbjuds fortsättningsvis på distans. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

***

Ta vaccinet när det är din tur, på det sättet ökar vi chansen att kunna återgå till mera närundervisning och fysiska evenemang!

 

 

Information som postats åt studenter 23.6.2021

I detta mejl berättar vi om Hankens öppettider och service under sommaren och hur period 1 kommer att genomföras.
 
 
Sommaren 2021
 
Sommaren 2021 (10.5.2021-22.8.2021) är Hanken-byggnaden ännu stängd för studerande i Helsingfors. I Vasa kommer studerande med nyckel in.
 
Studietjänsternas (bl.a. studievägledningen) öppettider och kontaktuppgifter under sommaren 2021 hittar du på https://www.hanken.fi/sv/studerande/studietjanster.
 
Vi vill påminna dig om att du som har avlagt alla studieprestationer för kandidat- eller magisterexamen ska ansöka om betyg så fort som möjligt, men senast 31.7.2021. Du som skriver mognadsprov, lämnar in (magister)avhandlingen och har avlagt alla studieprestationer senast 31.7.2021 får examensbetyget daterat 31.7.2021, men du får själva betyget retroaktivt 24.9.2021. Läs mer om tidtabellen och ansök om betyg på webben.
 
Utgående utbytesstuderande: ingen vägledning 5.7–1.8.2021, men vi nås per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) hela sommaren eller per telefon (+358 50 415 2844) bäst under följande tider: må 13–15, on 9–11 och to 13–15.
 
Inkommande utbytesstuderande: ingen vägledning 28.6- 9.8.2021, men vi nås per e-post (incoming.mobility@hanken.fi) hela sommaren eller per telefon (+358 50 415 2844) bäst under följande tider må 13–15, on 9–11 och to 13–15.
 
Biblioteket erbjuder hämtservice till och med 9.7 och igen från och med 2.8.2021.
 
Quantum är i begränsad användning med förhandsbokning under hela sommaren.

***

Period 1 (23.8–24.10. 2021)
 
Enligt pandemiläget 23.6.2021. Vi ser över planerna i augusti och meddelar om eventuella ändringar innan period 1 börjar.
 
Från och med 23.8.2021 öppnar Hanken dörrarna för examensstuderande med nyckel också i Helsingfors. Kontakta ib@hanken.fi om du behöver en nyckel. Endast examensstuderande kan få nyckel och då till Hanken-huset på egen studieort.
 
Undervisningen i period 1 ordnas ännu till stora delar på distans, men också närundervisning kan ordnas i mindre grupper. Första och andra årets studerande prioriteras i att erbjudas undervisning, övningar eller studiecirklar på plats. Distansalternativ erbjuds i undervisningen, men examinationen kan kräva fysisk närvaro på Hanken. Kom ihåg att kolla i Moodle där undervisnings- och examinationsformerna anges per kurs!
 
Examinationen inom grundkurserna i de ekonomiska vetenskaperna kan kräva närvaro på Hanken.
 
Från och med 1.9.2021 skrivs mognadsproven i Examinarium, till dess skrivs mognadsproven i Moodle.

***

I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet för examensstuderande i period 1. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Övriga studerande är hänvisade till låneservice via beställning på distans och överenskommen avhämtning. Vasa stadsbibliotek fungerar enligt deras direktiv.
 
Quantum är i bruk för examensstuderande med nyckel i period 1. Antalet platser begränsas fortfarande men tidsbokningen slopas.
 
Restaurangen i Helsingfors är öppen för examensstuderande med nyckel i period 1. Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

***

Hoppas ni alla har en skön sommar!

 

 

Info som postats åt studenter 7.5.2021

I detta mejl berättar vi om Hankens verksamhet och service under sommaren 2021 och om hur vi planerar inleda nästa läsår förutsatt att corona-läget tillåter.

Sommaren 2021 (10.5.2021-22.8.2021) är Hanken-byggnaden ännu stängd för studerande i Helsingfors. I Vasa kommer studerande med nyckel in.

Studievägledning erbjuds i Teams med tidsbokning till och med 30.6 (sommaruppehåll 1.7–31.7). Brådskande studentservice ges via e-post hela sommaren på adressen studieinfo@hanken.fi. Observera att svarstiden kan vara några dagar.

Biblioteket erbjuder hämtservice t.o.m. den 9 juli och igen fr.o.m. den 2 augusti.

Quantum är i begränsad användning med förhandsbokning under hela sommaren.

***

Examensstuderandenas nycklar fungerar från och med 23.8.2021

Förutsatt att allt fortsätter att utvecklas i rätt riktning öppnar Hanken dörrarna för studerande med nyckel i Helsingfors 23.8.2021. Alla som vistas på Hanken förutsätts följa gällande föreskrifter och rekommendationer om säkerhetsavstånd och användande av munskydd.

Terminsstarten och undervisningsperiod 1 blir en pilotfas

Undervisningen i period 1 ordnas ännu till stora delar på distans, men också närundervisning kan ordnas. Introduktionen för nya studerande ordnas delvis på distans och delvis på plats. Första och andra årets studerande prioriteras i att erbjudas undervisning, övningar eller studiecirklar på plats. Examinarium, biblioteket och Quantum är i bruk för studerande med nyckel. Planen är att också restaurangen i Helsingfors är öppen. Fristående studerande studerar ännu helt på distans.

Undervisningsperiod 2 blir en öppningsfas

Från och med den 25 oktober hoppas vi kunna öppna också för fristående studerande och införa mera närundervisning. Fortfarande kan begränsningar gällande gruppstorlekar på grund av kraven på säkerhetsavstånd vara aktuella. Planen är att också restaurangen i Vasa är öppen.

Förutsatt att allt har fortsatt att utvecklas gynnsamt och gått bra under hösten kan vi inleda år 2022 i ett (nytt) normalläge.

***

Trevlig vår, gå ut och plocka vitsippor!

 

Info som postats åt studenter 26.4.2021

I detta mejl bjuder vi in dig som funderar kring ditt huvudämnesval till studiecoachens drop-in i morgon tisdag kl. 12 och länkar till ett par intressanta poddar.

Kom med på studiecoachens drop-in-träffar i Teams som hålls varje tisdag kl. 12.00-12.30. Här kan du läsa mera om drop-in-träffarna.

 • I morgon, tisdag 27.4.2021, är temat huvudämnesvalet. Är du osäker på vilket huvudämne du ska välja eller funderar på hur valet av huvudämne påverkar dina framtida karriärmöjligheter? Då är det här för dig.
 • Tisdag 4.5.2021 är temat Kom igång med avhandlingen! Det här passar dig som har fastnat med din avhandling eller känner att tiden rinner iväg och deadline närmar sig oroväckande snabbt.

Länk till drop-in-träffarna (samma länk varje vecka): https://go.hanken.fi/drop-in.

***

Lyssna på de här nya poddarna som riktar sig till dig som studerande på Hanken:

 • Välmåendesnack med studiecoachen i podcasten Håkan Stories gjord av SHS Informationskommitté.
   
 • Lyssna till inspirerande karriärhistorier och ta del av alumnernas bästa karriärtips i Hankens karriärpodd! I dessa inspirerande avsnitt berättar Hankens alumner om sina karriärer och om vilka val de har gjort och ser också tillbaka på sina studier på Hanken.
   
 • I Karriärpodden finns också ett bonusavsnitt där du får tips om vad det lönar sig att tänka på då du väljer huvudämne, vad du kan göra om du tappar motivationen och tankar kring karriärplanering. Avsnittet är på engelska.

***

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog, psykoterapeut och studentpräst) erbjuds fortsättningsvis – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Glad valborgsmässoafton och första maj! Gutår!

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

 

Info som postats åt studenter 26.3.2021

I detta mejl meddelar vi att vi fortsätter som tidigare i Helsingfors medan vi i Vasa har möjlighet att lätta något på restriktionerna.

Helsingfors
Hankens byggnader i Helsingfors hålls fortsättningsvis stängda. Undervisningen fortsätter på distans.

Quantum och bibliotekets hämtservice kommer fortsättningsvis att vara tillgängliga även om lagen om temporär begränsning av rörelsefriheten träder i kraft.

Observera att du måste använda munskydd, hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra och iaktta en god handhygien om du kommer till Hanken. Du får inte komma till Hanken om du känner dig sjuk eller har blivit utsatt för smitta.

Vasa
Eftersom pandemiläget i Vasa har förbättrats kan vi lätta något på restriktionerna. Hankenbyggnaden i Vasa är tillgänglig för studerande med nyckel från och med måndag 29.3.2021. Undervisningen fortsätter ändå på distans.

Quantumdatorn kan bokas som hittills.

Observera att du måste använda munskydd, hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra och iaktta en god handhygien om du kommer till Hanken. Du får inte komma till Hanken om du känner dig sjuk eller har blivit utsatt för smitta.

***

Kom med på studiecoachens drop-in-träffar i Teams varje tisdag kl. 12.00-12.30. Här kan du läsa mera om vad det går ut på och också hitta länken till Teams.

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog, psykoterapeut och studentpräst) erbjuds fortsättningsvis på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

 

Vi hoppas att alla ännu orkar! Våren och ljusare tider närmar sig.

Glad påsk!

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

 

Info som postats åt studenter 5.3.2021

I detta mejl meddelar vi att studierna fortsätter på distans och påminner om drop-in-tillfällena med studiecoachen.

Tyvärr är pandemiläget fortfarande sådant att närundervisning inte kan hållas. Undervisningen fortsätter alltså på distans också under vårterminens sista period (P4).

Sommarkurserna hålls också på distans eftersom de ska kunna avläggas oberoende av studieort.

***

Hankens byggnader hålls stängda åtminstone ännu i mars. Examinarium för e-tenter och Quantum kommer fortsättningsvis att vara i restriktivt bruk, med maximalt sex personer på plats samtidigt.

Tidsbokningen för Quantum har tre tidsluckor per dag och ort. Planera ordentligt så att du kan använda din tid på plats effektivt! Vaktmästarna öppnar ytterdörren 5–10 minuter före utsatt tid (för morgonpasset i Helsingfors dock först 8.00). Ring på dörrklockan om ingen syns till! Bekanta dig också med anvisningarna!

Om du får förhinder (t.ex. insjuknar eller försätts i karantän) ska du avboka din tid i Examinarium. Rektor kan i särskilda fall besluta om specialarrangemang - kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

***

Studiecoachen håller drop-in-träffar i Teams varje tisdag kl. 12.00-12.30. Välkommen med! Här kan du läsa mera om vad det går ut på och också hitta länken till Teams. (Observera att kan du behöva klicka två gånger på länken för att den ska öppna rätt sida. Vi försöker åtgärda den här buggen på webben så fort som möjligt.)

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) erbjuds fortsättningsvis på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Vi vill också påminna om att Studenternas hälsovårdsstiftelse ordnar drop-in-lunchträffar på temat stresshantering under våren.

 

Lycka till med tentveckan!

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

 

Info som postats åt studenter 26.2.2021

I detta mejl meddelar vi om att byggnaderna hålls stängda åtminstone ännu i mars och om drop-in-tillfällen med studiecoachen.

Hankens byggnader hålls stängda åtminstone ännu i mars på grund av pandemiläget och i enlighet med statsrådets och övriga myndigheters rekommendationer.

Examinarium för e-tenter och Quantum kommer fortsättningsvis att vara i restriktivt bruk, med maximalt sex personer på plats samtidigt. Tidsbokningen för Quantum har tre tidsluckor per dag och ort. Planera ordentligt så att du kan använda din tid på plats effektivt! Vaktmästarna öppnar ytterdörren 5–10 minuter före utsatt tid (för morgonpasset i Helsingfors dock först 8.00). Ring på dörrklockan om ingen syns till! Bekanta dig också med anvisningarna!

Quantum är tillgängligt med nämnda restriktioner så länge det bedöms tryggt, dvs. så länge det är möjligt med beaktande av pandemiläget och förutsatt att anvisningarna följs.

***

Tack till er alla som besvarade sms-förfrågan om studier och välmående som vi skickade ut för ett par veckor sedan! De flesta av er tycker distansstudierna fungerar bra, att ni hittar och får den information ni behöver och att studierna framskrider som planerat. Samtidigt visar resultaten att en del upplever distansstudierna som utmanande och att många känner sig ensamma.

Studiecoachen kommer från och med 2.3.2021 att hålla drop-in-sessioner i Teams varje tisdag kl. 12.00-12.30. Kom med och prata! Här kan du läsa mera om vad det går ut på och också hitta länken till Teams. (Observera att du kan behöva klicka två gånger på länken för att den ska öppna rätt sida. Vi försöker åtgärda den här buggen på webben så fort som möjligt.)

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) erbjuds fortsättningsvis på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Vi vill också tipsa om att Studenternas hälsovårdsstiftelse ordnar drop-in-lunchträffar på temat stresshantering under våren.

Statsrådet ordnar ett informationsmöte för studerande tisdagen den 2 mars 2021 kl. 15. Temat är coronapandemins inverkan på studierna och på de studerandes välbefinnande och framtidsutsikter.

Kämpa på med studierna och sköt om dig!
Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

 

Info som postats åt studenter 15.2.2021

I detta mejl meddelar vi att Quantum öppnar för begränsad användning fr.o.m. onsdag 17.2. I övrigt fortsätter vi som hittills på distans åtminstone till 28.2.2021 och utan närundervisning period 3 till slut.
 
Vi öppnar upp begränsad fysisk tillgång till Quantum-datorerna i Helsingfors och Vasa. Tidsbokningen är nu öppen (scrolla neråt) för tider från och med onsdag 17.2.2021. Det finns tre tidsluckor per dag och ort. Vaktmästarna öppnar ytterdörren 5–10 minuter före utsatt tid (för morgonpasset i Helsingfors dock först 8.00). Ring på dörrklockan om ingen syns till! Bekanta dig också med anvisningarna! Kom ihåg att hålla avstånd till andra, använda munskydd och inte röra dig annanstans i huset. Antalet tidsluckor är begränsat, så tänk på att planera ordentligt så att du kan använda din tid på plats effektivt!
 
Quantum är tillgängligt med nämnda restriktioner så länge det bedöms tryggt, dvs. så länge det är möjligt med beaktande av pandemiläget och förutsatt att anvisningarna följs.
 
Tips för sociala kontakter under studier på distans 
Då distansläget bara fortsätter vill vi påminna om några sätt att strukturera din tidsanvändning och öka din motivation genom kontakter på distans:

 • Hör av dig till andra studerande och fråga om de vill studera tillsammans i någon form eller träffas online för en kaffepaus eller liknande
  • Kom ihåg att många andra också saknar sociala kontakter så ta modigt kontakt. Sannolikheten för att de blir glada är stor!
  • Kontakta till exempel studerande som du har gjort grupparbete tillsammans med eller haft kontakt med i något annat sammanhang.
  • Kom ihåg att du också kan få stöd av vänner och bekanta som studerar någon annanstans eller läser något annat ämne än du på Hanken.
 • Har du en kurs som mest består av på förhand inspelade föreläsningar?
  • Fråga om det finns andra på kursen som vill studera tillsammans med dig.
  • Boka in tider då ni träffas för att diskutera de olika föreläsningarna, på det sättet får ni en deadline för när ni ska ha tittat på föreläsningen. Både roligare så och lättare att faktiskt få det gjort!
 • Delta i studiecirklar och annat som ordnas inom ramen för kurserna
  • Även om du inte upplever att du behöver hjälp med innehållet kan du ha nytta av att diskutera ämnet med andra. Och samtidigt får du lite socialt umgänge som kan pigga upp vardagen.
 • Starta en egen studiecirkel
  • Samla ihop ett gäng studiekompisar som till exempel startar veckan tillsammans på måndag morgon och går igenom vad ni ska studera under veckan. Att säga det högt kan hjälpa dig att komma igång och få det gjort!
  • Öva tillsammans och kolla vad ni har lärt er. Gå igenom och presentera vad ni tyckte var viktigast. Fråga om någon annan förstod det där som var lite konstigt och svårt.

 
Njut av vintervädret och sköt om dig!
Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

 

Info som postats åt studenter 29.1.2021

I detta mejl meddelar vi att Hanken stängs också i Vasa och att hela period 3 genomförs utan närundervisning. Vi påminner också om stödet för studier på distans.

I och med att också Vasa sjukvårdsdistrikt nu är i spridningsfasen kommer vi att stänga byggnaden i Vasa från och med måndag 1.2.2021. Studenternas nycklar slutar fungera på måndag kl. 16.00. Hanken i Helsingfors fortsätter vara stängd. Stängningen pågår i nuläget till 28.2.2021.

Under period 3, dvs. t.o.m. 14.3.2021, ordnas ingen närundervisning varken i Helsingfors eller i Vasa.

Examinarium fortsätter vara i restriktivt bruk för snabbledskursernas tenter och för de grundkurser i ekonomiska vetenskaper som planerats som Exam-tenter. Tenter i Examinarium kan bokas kl. 8, 11 eller 14. Vaktmästarna öppnar för tentanderna kl. 7.50, 10.50 och 13.50. Obs: kom i tid! Om du får förhinder (t.ex. insjuknar eller försätts i karantän) ska du avboka din tid. Rektor kan i särskilda fall besluta om specialarrangemang - kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Mognads­proven ordnas i Moodle om inte examinator i undantagsfall väljer att ordna Teams-övervakat prov.

Biblioteket i Helsingfors erbjuder hämtservice av förhandsbeställt material (se info eller kontakta biblioteket@hanken.fi).

Du ska alltid använda munskydd i Hankens lokaler, inklusive Examinarium, förutom om du är ensam i utrymmet.

Följ med din hanken-epost och kursernas hemsidor i Moodle!

***

Vill du få tips om hur du upprätthåller motivationen då du studerar på distans och kommer igång med studierna på ett bra sätt? Delta då i workshoppen som studiecoachen håller i början av februari (på svenska eller engelska). Närmare info och anmälan via länkarna nedan:

Vi vill också påminna om samtalsstödet till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) som vi fortsätter att erbjuda på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Kom ihåg att hålla pauser i ditt arbete med studierna. Gå ut i vintervädret! Komplettera med kortare pauser t.ex. med Break pro! Håll kontakt med studiekamrater, ordna digitala träffar och satsa på ”distance socialising”!

Vi får kämpa på och stöda varandra!

 

Info som postats åt studenter 8.1.2021

I detta mejl meddelar vi att Examinarium restriktivt tas i bruk, men att stängningen i Helsingfors i övrigt förlängs till 31.1.2021. I Vasa är huset fortsättningsvis öppet för examensstuderande och personal.

Hanken i Helsingfors är stängd till 31.1.2021 i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Restaurangerna på båda orterna och Quantum och datasalarna i Helsingfors är stängda åtminstone till 31.1.2020. Biblioteket i Helsingfors erbjuder hämtservice av förhandsbeställt material (se info eller kontakta biblioteket@hanken.fi).

***

Examinarium tas från och med 11.1.2021 restriktivt i bruk för snabbledskursernas tenter och för de grundkurser i ekonomiska vetenskaper som planerats som Exam-tenter. Anmälningen öppnar fredag 8.1.2021. Mognadsproven ordnas i Moodle om inte examinator i undantagsfall väljer att ordna Teams-övervakat prov.

Tenter i Examinarium kan bokas kl. 8, 11 eller 14. I Helsingfors där ytterdörrarna fortsättningsvis är låsta öppnar vaktmästarna för tentanderna kl. 7.50, 10.50 och 13.50. Obs: kom i tid! I Vasa kommer studenter in med nyckel. Om du studerar i Vasa och inte har nyckel ska du boka en tid kl. 14. Om du får förhinder (t.ex. insjuknar eller försätts i karantän) ska du avboka din tid. Rektor kan i särskilda fall besluta om specialarrangemang - kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Du ska alltid använda munskydd i Hankens lokaler, inklusive Examinarium, förutom om du är ensam i utrymmet.

I samband med tenter i Moodle har tyvärr fusk uppdagats. Läs noggrant instruktionerna gällande din tent och följ reglerna. Också examination på distans övervakas (via loggar, annan monitorering eller stickprov). Enligt pandemiversionen av Instruktionen om studier och examination (26 § Förfarandet under tentamina):

Examinator ger behövliga anvisningar om förfarandet vid examination på distans, inklusive tid och tillåtna hjälpmedel.

Vid all examination ska god vetenskaplig praxis iakttas. Vid misstankar om plagiat, fusk genom luntning, användning av otillåtna hjälpmedel eller otillåtet samarbete eller annan ohederlighet tillämpas Hanken handlingsplan vid fusk.

***

Kursanmälan för våren är nu öppen i WebOodi ‒ anmäl dig till kurser i period 3 senast 11.1.2021!

Ansökan om utbyte höstterminen 2021 görs i vanlig ordning. Deadline för ansökan är 28.1.2021. Vägledning gällande utbytesstudier ges per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi).

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) erbjuds på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Följ med din hanken-epost och kursernas hemsidor i Moodle!

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Meddelandena läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet. Läget bedöms igen i slutet av januari och vi återkommer senast vid månadsskiftet med ny information.

 

Info som postats åt studenter 17.12.2020

I detta mejl meddelar vi om förlängning av stängningen i Helsingfors, servicen under jul-helgerna och hur nästa termin inleds. Om läget i Vasa förändras meddelar vi om läget ännu på måndag 21.12.2020.

Hanken i Helsingfors är stängd till 10.1.2021 i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Ännu fredag 18.12.2020 kan studerande som behöver hämta privata ägodelar ur sina skåp ringa på dörrklockan vid huvudentrén i Helsingfors kl. 9-11 eller 14–16 och be om att bli insläppta. Mellan 21.12.2020 och 7.1.2021 finns ingen vaktmästare regelbundet på plats. Byggnaden i Vasa är tillsvidare öppen för studerande med nyckel.

Restaurangen i Helsingfors håller stängt åtminstone till 17.1.2021. Restaurangen i Vasa är stängd tillsvidare. Biblioteket i Helsingfors erbjuder för tillfället enbart hämtservice av förhandsbeställt material för studerande. Se info eller kontakta biblioteket@hanken.fi. Quantum och datasalarna i Helsingfors är stängda åtminstone till 10.1.2020.

***

Examinarium är stängt på båda orterna åtminstone till och med 10.1.2021. Mognadsprov ordnas i Moodle åtminstone till och med 15.1.2021 och tenterna i snabbleds¬kursen 1121-OPU Finansiering och investering samt grundkursen 1135 & 1135-V Ekonomisk analys flyttas fram. Följ med din hanken-epost och kursens hemsida i Moodle!

Under tiden 29–31.12.2020 är Moodle ur bruk på grund av versionsuppdatering.

Kursanmälan för våren är nu öppen i WebOodi ‒ anmäl dig till kurser i period 3 senast 11.1.2021!

***

Service under julhelgerna

Studievägledning ges under perioden 21.12.2020–6.1.2021 endast i brådskande fall, skicka e-post till studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingforsstuderande) respektive studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasastuderande). Från och med 7.1.2021 kan studievägledning bokas i bokningssystemet: bokningssystemet (Hfors) och bokningssystemet (Vasa).

Officiella studieutdrag fås inte under perioden 21.12.2020–3.1.2021. Du kan beställa ett inofficiellt studieutdrag via WebOodi. Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare har behov av att bekräfta en examen kan de kontakta verifications@hanken.fi.

Studentservicepunkten i Helsingfors/studiebyrån i Vasa har stängt åtminstone till 10.1.2021. Under tiden betjänar studieinfo@hanken.fi i studierelaterade ärenden (observera att svarstiden kan vara längre än vanligt). Ingen telefonbetjäning under perioden 21.12.2020–6.1.2021.  

Ansökan om utbyte höstterminen 2021 görs i vanlig ordning. Deadline för ansökan är 28.1.2021. Vägledning gällande utbytesstudier ges för utgående per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) och för inkommande per e-post (incoming.mobility@hanken.fi).

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) erbjuds på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Det går att ha glöggfest via nätet! Det är inte lika roligt som live, men bättre än ingenting :).

God jul och gott nytt år!

 

Info som postats åt studenter 10.12.2020

I detta mejl meddelar vi om Moodle-uppdatering, utbytesansökan i januari, ändring gällande hälsovårdsavgiften och samlad information om servicen under slutet av terminen.

Kursanmälan för våren är nu öppen i WebOodi ‒ anmäl dig till kurser i period 3 senast 11.1.2021!

Under tiden 29–31.12.2020 är Moodle ur bruk på grund av versionsuppdatering och du kommer inte åt något material under den här tiden. Spara därför kopior på din dator av det material du behöver just då för kursarbeten eller annan examination.

Hälsovårdsavgiften (kandidat- och magisterstuderande) ska från och med våren 2021 betalas direkt till FPA https://www.kela.fi/web/sv/halsovardsavgift-for-hogskolestuderande.

***

Hanken utgår i detta skede från att utbytesstudier ska vara möjliga att genomföra höstterminen 2021. Alla studerande som omfattas av en utlandstermin i kandidat¬examen och som enligt studieplanen ska avlägga sina utbytesstudier under hösten 2021 och uppfyller behörighets-kraven ska ansöka om utbyte för höstterminen 2021 i vanlig ordning. Även studerande på magisternivå kan ansöka om utbyte för höstterminen 2021 som vanligt. Ansökan för utbytesstudier under höstterminen 2021 öppnar i december 2020 och deadline för ansökan är 28.1.2021.

Studerande som istället för utbyte planerar praktik sommaren 2021 uppmanas också i normal ordning försöka hitta praktikplats. Spara dokumentation över dina kontakter med potentiella arbetsgivare!

Om pandemiläget fortsätter att försvåra utbyte och utlandspraktik kan studerande befrias från kravet, och då är det viktigt att ni ansökt i januariomgången eller kan visa att ni planerade praktik!

***

Ingen närundervisning ordnas i Helsingfors under resten av höstterminen 2020 och nycklarna fungerar inte. Fram till 18.12.2020 kan studerande som behöver hämta privata ägodelar ur sina skåp ringa på dörrklockan vid huvudentrén i Helsingfors vardagar kl. 9-11 eller 14–16 och be om att bli insläppta. Mellan 21.12.2020 och 7.1.2021 finns ingen vaktmästare regelbundet på plats.

Restaurangen i Helsingfors håller stängt till åtminstone 17.1.2021 (restaurangen i Vasa är stängd tillsvidare).

Biblioteket i Helsingfors erbjuder för tillfället enbart hämtservice av förhandsbeställt material för studerande. Se bibliotekets webbplats för mer info eller kontakta biblioteket@hanken.fi.

Quantum och datasalarna i Helsingfors är stängda till åtminstone 20.12.2020.

Examinarium är stängt på båda orterna åtminstone t.o.m. 8.1.2021. Mognads¬proven ordnas i Moodle 30.11.2020-15.1.2021. Brådskande examination överflyttas till enskilt övervakade tenter på distans, medan examinationen i snabbleds¬kursen 1121-OPU Finansiering och investering samt grundkursen 1135 & 1135-V Ekonomisk analys flyttas fram till januari. Följ med din hanken-epost och kursens hemsida i Moodle!

***

Studentservicen i Helsingfors har stängt 30.11.2020-8.1.2021. Du kan beställa studieutdrag/närvarointyg via denna blankett. Övriga allmänna studiefrågor kan riktas till studieinfo@hanken.fi.

Betyg som beviljas 18.12.2020 delas ut på måndag 21.12.2020. De som berörs kontaktas om arrangemangen!

Studievägledning för kandidat- och magisterstuderande i Helsingfors erbjuds i Teams och bokas via inloggning (med hanken-ID); i Vasa med bokning via e-post: studievagledare-vasa@hanken.fi

Vägledning gällande utbytesstudier ges för utgående per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) eller per telefon (+358 40 3521 39) och för inkommande per e-post (incoming.mobility@hanken.fi) eller per telefon (+358 40 3521 312).

Samtalsstöd till studerande ges fortfarande på distans. Studiecoachen, studiepsykologen och psykoterapeuten tar emot Hankeiter som förut på distans. Se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Vi återkommer med ännu ett mejl före jul.

Lycka till med studierna och sköt om er!

 

Info som postats åt studenter 4.12.2020

I det här mejlet informerar vi om ett avbrott i Moodle och studiecoachen ger tips för studier på distans.

OBS! Under tiden 29–31.12.2020 är Moodle ur bruk på grund av versionsuppdatering och du kommer inte åt något material under den här tiden. Spara därför kopior på din dator av det material du behöver för kursarbeten eller annan examination.

Tips för sociala kontakter under studier på distans
Många studerande tycker det är utmanande att upprätthålla studiemotivationen då studierna går helt på distans och man inte träffar studiekamrater på samma sätt som vanligt. Jag vill därför uppmana till och ge lite tips om hur ni kan hålla kontakt och studera tillsammans på distans!

 • Hör av dig till andra studerande och fråga om de vill studera tillsammans i någon form eller träffas online för en kaffepaus eller liknande
  • Kom ihåg att många andra också saknar sociala kontakter så ta modigt kontakt. Sannolikheten för att de blir glada är stor!
  • Kontakta till exempel studerande som du har gjort grupparbete tillsammans med eller haft kontakt med i något annat sammanhang.
  • Kom ihåg att du också kan få stöd av vänner och bekanta som studerar någon annanstans eller läser något annat ämne än du på Hanken.
    
 • Har du en kurs som mest består av på förhand inspelade föreläsningar?
  • Fråga om det finns andra på kursen som vill studera tillsammans med dig.
  • Boka in tider då ni träffas för att diskutera de olika föreläsningarna, på det sättet får ni en deadline för när ni ska ha tittat på föreläsningen. Både roligare så och lättare att faktiskt få det gjort!
    
 • Delta i studiecirklar och annat som ordnas inom ramen för kurserna
  • Även om du inte upplever att du behöver hjälp med innehållet kan du ha nytta av att diskutera ämnet med andra. Och samtidigt får du lite socialt umgänge som kan pigga upp vardagen.
    
 • Starta en egen studiecirkel
  • Samla ihop ett gäng studiekompisar som till exempel startar veckan tillsammans på måndag morgon och går igenom vad ni ska studera under veckan. Att säga det högt kan hjälpa dig att komma igång och få det gjort!
  • Öva tillsammans och kolla vad ni har lärt er. Gå igenom och presentera vad ni tyckte var viktigast. Fråga om någon annan förstod det där som var lite konstigt och svårt.

Fundera tillsammans och testa olika sätt att hålla kontakt och sporra varandra framåt i studierna.

Lycka till med slutspurten av höstterminen!

Alexandra
Studiecoach

 

Info som postats åt studenter 26.11.2020 

I detta mejl meddelar vi att Hanken i Helsingfors övergår till distansstudier och distansarbete från och med måndag 30.11.2020. I Vasa fortsätter vi som hittills utom gällande tenter i Examinarium.

Undervisning endast på distans 30.11-18.12.2020

Ingen närundervisning ordnas i Helsingfors under resten av höstterminen 2020.

Studenternas nycklar upphör att fungera på måndag 30.11.2020

Fram till 18.12.2020 kan studerande som behöver hämta nödvändiga privata ägodelar ur sina skåp ringa på dörrklockan vid huvudentrén i Helsingfors kl. 9-11 eller 14–16 be om att bli insläppta. Mellan 19.12.2020 och 7.1.2021 finns ingen vaktmästare regelbundet på plats.

Restaurangen i Helsingfors stänger

Restaurangen i Helsingfors håller stängt från 31.11.2020 till åtminstone 17.1.2021 (restaurangen i Vasa är stängd tillsvidare).

Biblioteket i Helsingfors övergår till endast hämtservice

Biblioteket övergår till hämtservice för studerande från och med 30.11.2020. Se bibliotekets webbplats för mer info eller kontakta biblioteket@hanken.fi. Vi kommer per mejl överens om exakt klockslag för varje hämtning. Beställningar sänds inte per post. Bered dig på att visa ID. Vid hämtstället ges ingen annan service än hämtning av beställda böcker.

Quantum

Quantum och datasalarna i Helsingfors är stängda 30.11 till åtminstone 18.12.2020.

***

Examinarium stängs på båda orterna åtminstone t.o.m. 18.12.2020

Mognadsproven ordnas i Moodle 30.11.2020-15.1.2021.

Den resterande examinationen i öppna universitetets snabbledskurs Marknadsföringsstrategi överflyttas till enskilt övervakade tenter på distans, medan examinationeni snabbledskursen Finansiering och investering flyttas fram till januari. Examinationen i grundkursen Ekonomisk analys, som planerats som e-tent i Examinarium med start 8.12. kommer att flyttas fram till januari. Följ med din hanken-epost och kursens hemsida i Moodle!

***

Studentservicen i Helsingfors har stängt 30.11.2020-8.1.2021. Du kan beställa studieutdrag/närvarointyg via denna blankett. Övriga allmänna studiefrågor kan riktas till studieinfo@hanken.fi.

Betyg som beviljas 18.12.2020 delas ut på måndag 21.12.2020 om möjligt. De som berörs kontaktas om arrangemangen!

Studievägledning för kandidat- och magisterstuderande i Helsingfors erbjuds i Teams och bokas via inloggning (med hanken-ID).

Studievägledning för kandidat- och magisterstuderande i Vasa erbjuds i Teams och bokas via e-post: studievagledare-vasa@hanken.fi

Vägledning gällande utbytesstudier sker som tidigare under hösten, det vill säga:

Utgående studerande: vägledning per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) eller per telefon (+358 40 3521 39)

Inkommande studerande: vägledning per e-post (incoming.mobility@hanken.fi) eller per telefon (+358 40 3521 312)

***

Samtalsstöd till studerande ges fortfarande på distans

Studiecoachen, studiepsykologen och psykoterapeuten tar emot Hankeiter som förut på distans. Se info på webben.

Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam. Det kan vara frågan om allt från studier, rutiner och välmående till svårigheter att hitta vänner eller något annat som känns jobbigt. StödHankeiterna kan hjälpa dig genom sina egna erfarenheter eller helt enkelt bara vara någon som lyssnar.

Håll gärna kontakt med dina medstuderande och kurskamrater på distans!

Sköt om er, och stöd varandra!

 

Info som postats åt studenter 24.11.2020

Bästa studenter,

antalet coronasmittor ökar för närvarande kraftigt i Nyland. För att inte behöva stänga Hanken och för att både personal och studenter på Hanken ska få vara friska under jullovet har vi bestämt oss för att vara allt mer noga med att alla som vistas i Hankens utrymmen använder munskydd. Genom att vi alla använder munskydd skyddar vi varandra och därmed våra nära och kära ävenså.

Munskydd delas ut vid huvuddörrarna på Hanken både i Helsingfors och Vasa.

Det är också, även med munskydd, viktigt att komma ihåg att hålla säkerhetsavståndet på 1–2 meter till andra för att förhindra smittor. Ladda också ner appen Coronablinkern om du ännu inte gjort det, var noga med handhygienen och stanna hemma och sök dig till coronatest om du får symptom eller varit utsatt för smittorisk.

Du kommer att se mig och andra från personalen och studenter i korridorerna som hjälps åt att påminna om hur viktigt det är att vi nu alla följer restriktionerna. Du är välkommen till Hanken, men kom ihåg att bära munskydd!

Rektor Karen Spens

 

Info som postats åt studenter 17.11.2020

I detta mejl berättar vi om användningen av Examinarium, om möjlighet till psykoterapi och bjuder in dig till rektors nästa info-session.

Hanken uppdaterar kontinuerligt riktlinjerna gällande undervisning, examination och arbete enligt rådande smittläge och nationella rekommendationer. Byggnaden i Vasa är öppen igen, och möjligheten att ordna e-tent i Examinarium har öppnats för grundkurserna i ekonomiska vetenskaper i både Helsingfors och Vasa. När du tentar i Examinarium ska du ha munskydd. Här hittar du säkerhetsinstruktioner för Examinarium.
Eftersom läget lever är det viktigt att du följer med dina kursers Moodle-sidor och din hanken-epost!
***
Hankeiter erbjuds nu också möjlighet till psykoterapi, i tillägg till studiepsykologens och studiecoachens tjänster. Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45-60 min. En studerande kan erbjudas 1-5 mottagningsgånger under läsåret.
Ta kontakt med psykoterapeut Camilla Laine för att boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi.
Psykoterapeutens, studiepsykologens och studiecoachens tjänster och kontaktuppgifter hittar du på https://www.hanken.fi/sv/studerande/studietjanster.
***
Examens¬studerande som behöver nyckel till byggnaden på sin studieort kan lösa ut en på IB i Helsingfors (ib@hanken.fi) eller hos vaktmästaren i Vasa (boka tid marten.bagge@hanken.fi).
***
Rektor inbjuder Hankens personal och studenter till en infosession tisdagen den 24 november kl. 15.
Under infosessionen ger rektor en uppdatering om aktuellt på Hanken. Du får gärna ställa frågor till henne i förväg via corona-info@hanken.fi. Skriv ”Rektors info” i rubrikfältet. Under själva evenemanget är det inte längre möjligt med direktkommunikation eller att ställa frågor. Delta via https://go.hanken.fi/info-nov!

 

Info som postats åt studenter 15.10.2020

Hanken i Vasa hålls stängd tills 31.10.2020

ed hänvisning till Vasa sjukvårdsdistrikts nyaste rekommendationer, håller vi Hanken i Vasa stängd åtminstone tills 31.10.2020. All undervisning sker på distans. Fram till 31.10 är också Exam stängd i Vasa, och då det öppnar är det endast för Öppna universitetets snabbledskurser och mognadsprov. Lärarna meddelar om alternativa tentamensformer och tider i Moodle.

Fram till åtminstone 31.10.2020 fungerar inte studenternas nycklar till byggnaden. Om du behöver hämta någonting från Hanken, kan du ringa på så hjälper vaktmästaren.

Om du har frågor kan du kontakta corona-info@hanken.fi

 

Info som postats åt studenter 9.10.2020

Examinarium stänger

På grund av det eskalerande coronavirusläget och övergången till endast distansstudier i Vasa åtminstone fram till 18.10.2020 har rektor idag ändrat Hankens direktiv gällande e-tenter och Examinarium.

Examinarium stängs både i Vasa och Helsingfors för tenter som börjar från och med 12.10.2020, med undantag för öppna universitetets snabbledskurser och mognadsprov. Några enstaka e-tenter som redan påbörjats får pågå till slut. Studenterna kommer att erbjudas alternativa examinationsformer. Examinatorerna kommer att behöva lite tid för att förbereda denna förändring. Vi ber att studenterna visar tålamod med att få svar på frågor gällande ersättande examinationsformer.

Följ med dina kursers Moodle-sidor för information om ändring i examinationen.

 

Studentrestaurangen i Helsingfors stängd 19-23.10.2020

Studentrestaurangen i Helsingfors är stängd under den så kallade tentveckan 19-23.10.2020 och öppnar igen 26.10.2020.
Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

 

Håll Hanken öppen – använd munskydd

Om studenterna vill att det i fortsättningen också ska vara möjligt att fysiskt komma till Hanken för att studera bör alla ta sitt ansvar och använda munskydd.

 

Vasa studerar endast på distans fram till 18.10.2020

Vi informerar om fortsättningen så fort vi vet mera.

 

Info som postats år studenter 4.10.2020 (Vasa)

Hanken i Vasa stänger 5.10.2020 

Med hänvisning till Vasa sjukvårdsdistrikts nya rekommendationer, stänger vi Hanken i Vasa från och med 5.10.2020. All undervisning sker på distans och personalen uppmanas arbeta på distans. Vi hoppas kunna öppna igen 19.10.2020. Under den här tiden (5-18.10.2020) fungerar inte studenternas nycklar till byggnaden. Om du behöver hämta någonting från Hanken, kan du ringa på så hjälper vaktmästaren.

Om du har frågor kan du kontakta corona-info@hanken.fi

Info som postats åt studenter 2.10.2020

I det här mejlet berättar vi hur du ska gå till väga ifall Coronablinkern ger utslag, om en ny rekommendation gällande användningen av munskydd, om tentamen i Exam samt om möjlighet till studiecoaching.

***

Vi hoppas att så många som möjligt har laddat ner Corona-blinker appen redan. Ifall du får ett meddelande om en eventuell exponering via appen, ska du inte komma till Hanken eller delta i några evenemang på 14 dagar. Följ de instruktioner som appen ger i sitt meddelande.

***

Vi rekommenderar starkt användning av munskydd alltid då man vistas på Hanken ‒ undantaget då man äter eller vistas ensam i ett rum. Hanken har köpt ett Hanken-munskydd (värt 8 €) till studenter och personal. Det delas ut endast ett exemplar per person, så du måste själv hämta ditt eget. I Helsingfors kan munskydden hämtas från IB och i Vasa från studentföreningens styrelserum eller vaktmästaren.

***

Om du ska skriva tentamen i Exam ska du undvika att boka tider mellan kl.11.00-16.55. De är i första hand ämnade för studenter som inte har egen nyckel till Hanken. Du som har nyckel har möjlighet att boka tider mellan kl.8:00-20:00.

I Examinarium är endast hälften av platserna i användning och varje vardag före kl. 8 görs en ordentlig städning av alla ytor i rummet. Desinficeringsdukar att torka av tangentbord före och efter finns i Examinarium. Vi rekommenderar att du använder eget munskydd. Engångsmunskydd finns också i rummet. Bekanta dig med säkerhetsföreskrifterna för Exam här.

 ***

Kom ihåg att du också har möjlighet att kontakta studiecoachen Alexandra Ohls för ett individuellt coachsamtal om till exempel studievanor, motivation och tidsanvändning. I oktober håller hon dessutom en online-workshop om studie­förmåga och tidshantering. Håll utkik efter datum och närmare information om workshoppen! Läs mera här.

***

Undervisning och examination för vårterminen 2021 planeras enligt samma hybridmodell som gällande hösten.
Ha en trevlig helg och sköt om dig!

Info som e-postats åt studenter 23.9.2020

Hoppas din hösttermin börjat bra! Hanken fortsätter jobba enligt hybridmodell dels på distans och dels i våra utrymmen.

***

Vi rekommenderar starkt användning av munskydd under närundervisning, examination, servicesituationer och annan vistelse i Hankens utrymmen ifall det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd!
Hanken har köpt ett Hanken-munskydd (värt 8€) till varje studerande. Det delas ut endast ett exemplar per person, så du måste själv hämta ditt eget. I Helsingfors kan munskydden hämtas från IB och i Vasa från studentföreningens styrelserum från och med 30.9.2020.

Följ också övriga anvisningar för en trygg vistelse på Hanken:

 • Håll tillräckliga avstånd.
 • Flytta inte stolarna närmare varann.
 • Öppna inte dörrarna för andra (vid fall av smitta kan myndigheterna behöva spåra vilka som varit i huset).
 • Kom inte till Hanken med förkylningssymtom eller om du kan ha blivit utsatt för smitta.

***

Lunchrestaurangerna är öppna både i Helsingfors och i Vasa och i första hand reserverade för studerande. Välkommen på lunch! Följ också matsalarnas anvisningar om avstånd och hygien.

***

Vi är måna om er trygghet också i samband med e-tenter och uppmanar alla som tenterar i Examinarium att noggrant följa säkerhetsinstruktionerna för utrymmet.

***

Under höstterminen 2020 är det möjligt att logga in på MOOC plattformen FutureLearn med Hankens login och avgiftsfritt få tillgång till flera olika MOOC-kurser runt om i världen. Inom ramen för det avgiftsfria kursutbudet kan Hankens studenter och anställda avlägga kurs­certifikatet gratis.

***

Över 2 miljoner finländare har redan laddat ner appen Coronablinkern – visst är du en av dem?

***

Om du har några frågor kring detta kan du kontakta corona-info@hanken.fi.

 

 

Info som e-postats åt studenter 3.9.2020

Höstterminen har kört igång! Mycket av Hankens verksamhet bedrivs fortfarande på distans, men samtidigt har vi öppnat utrymmena för både studerande och personal.

 

***

Alla som besöker Hanken ska tänka på att vi kan hålla husen öppna bara med iakttagande av säkerhetsanvisningar.

 • Håll tillräckliga avstånd
 • Flytta inte stolar närmare varann
 • Kom ihåg att visa din elektroniska nyckel vid ytterdörren (så att man vid fall av smitta kan spåra vilka som varit i huset). Öppna inte för utomstående.
 • Kom inte till Hanken med förkylningssymtom eller om du kan ha blivit utsatt för smitta

Alla som har rest ska följa myndigheternas karantänsanvisningar. Inkommande utbytes- och utländska examenstuderande har fått information om karantän, hur man undviker smitt­spridning och hur man förutsätts agera på Hanken. Alla påminns om att vi rekommenderar självkarantän oberoende av vilket resmål man kommit från. Det är vars och ens ansvar att agera på ett sätt som gör det tryggt att vistas på Hanken! 

Användning av munskydd (ansiktsmask) rekommenderas t.ex. i servicesituationer där man vistas på mindre än 2 m avstånd från andra. Det kommer att finnas engångsmunskydd till hands till exempel i biblioteket.

Vi rekommenderar varmt att alla som besöker Hanken använder appen Coronablinkern!

***

Lunchrestaurangerna är öppna både i Helsingfors och i Vasa och välkomnar varmt studenterna att komma och äta lunch! Följ också matsalarnas anvisningar om avstånd och hygien, flytta inte sittplatserna vid matborden närmare varann.

***

Ytterdörrarna till Hanken är låsta åtminstone under hösten. Examens­studerande kan lösa ut en nyckel till byggnaden på sin egen studieort

 • på IB i Helsingfors må-to kl. 9.45-15.00 och fre kl. 9.45-13.00. Vaktmästare finns på plats vardagar kl. 9-17 och kan släppa in dig genom huvudingången.
 • hos vaktmästaren i Vasa. Kom överens om tid med marten.bagge@hanken.fi Vaktmästaren finns på plats kl. 8.15-11 och 13-16.

Studerande på magisternivån som har minst 60 sp avlagda magisterstudier kan ändå få nyckel till Hanken på den andra orten om det behövs för avhandlingsskrivandet. I dessa fall kan man via corona-info@hanken.fi anhålla om att få nyckel till andra orten.

***

Närvarointyg/studieutdrag kan beställas med elektronisk blankett – vi rekommenderar att man väljer alternativet att få utdraget inskannat och skickat till sig framom att hämta det på plats på Hanken.

Studieväglednings-e-posten (studievagledare-hfors@hanken.fi och studievagledare-vasa@hanken.fi) är mycket populär just nu och svarstiden är tyvärr lång. Alla frågor och bokningar av Teams-möten kommer att åtgärdas. Hav tålamod!

Följ aktivt med kursinfon i Moodle – om undervisnings­formerna ändras är det där det meddelas.

Lycka till med höstens studier!

Info som e-postats åt studenter 17.8.2020

Välkommen till ett nytt läsår!
Det här mejlet innehåller information om hur studierna vid Hanken hösten 2020 påverkas av corona-läget.

***

I huvudsak gäller de riktlinjer som slogs fast i juni. Bland annat godkändes då en version av Instruktionen om studier och examination, som inkluderar kursiverade ”corona-bestämmelser”.

***

Studierna ska under hösten kunna avläggas på distans, men lärare får ordna fysiska tillfällen och de studerande får vara på Hanken med beaktande av smittskyddsarrangemang. 

Ingen med förkylningssymtom får komma till Hanken. De som vistas i Hankens lokaler ska följa anvisningar om begränsningar i antal personer, säkerhetsavstånd, hygien, användning av olika ingångar och toaletter mm.  

Om du får förkylningssymptom på Hanken ska du omedelbart avlägsna dig från Hankens utrymmen och kontakta hälsovården t.ex. via omaolo.fi.

Om du varit på en resa utomlands ska du iaktta myndigheternas karantäns­bestämmelser och studera på distans i minst 14 dagar. Du får inte komma till Hanken under den här tiden.

***

Hankens ytterdörrar kommer att vara låsta under höstterminen. Examens­studerandes och internationella utbytesstuderandes nycklar till Hanken börjar fungera igen 17.8.2020. Använd din egen nyckel då du går in i huset. Du får inte öppna dörren för någon annan.

Övriga studerande har inte tillgång till Hankens utrymmen förutom i på förhand överenskomna undantagsfall, till exempel för examination. Då krävs det att vaktmästare är på plats och har informerats om att namngivna personer ska släppas in.

I alla utrymmen ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter. Använd trapporna. Hissen får användas av endast en person i taget.

***

Se webben för riktlinjer gällande undervisning och examination under hösten. På samma sida finns också annan aktuell information gällande hur Hankens service för studerande är ordnad under hösten.

Kursbeskrivningarna i Oodi beaktar inte distansläget. Den aktuella informationen finns på kursernas sidor i Moodle och i Schema. Läsårsplaneringen för period 2 väntas bli klar i början av september.

***

 • Service för studerande erbjuds från och med denna vecka enligt följande: Servicepunkten i Helsingfors: tisdag−torsdag kl. 11.30−13.00
  Studiebyrån i Vasa: måndag och fredag kl. 9.00−11.00, tisdag−torsdag 11.30−13.00

Du är välkommen att besöka oss i korta studieärenden. Vi rekommenderar ändå att studerande i första hand sköter sina studierelaterade ärenden elektroniskt genom att kontakta studieinfo@hanken.fi. Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas och fås elektroniskt genom att fylla i detta formulär. 

 • Studievägledning erbjuds på distans. 
 • Quantum är öppen med förhandsbokning och beaktande av strikta begränsningar.
 • Datorer i datasalarna är tillgängliga för studerande från och med 17.8.2020. Antalet platser är begränsat. Var och en ansvarar själv för att hygienföreskrifter följs. 
 • Vasa stadsbibliotek är öppet och servicen fungerar enligt deras direktiv. 
 • I Helsingfors öppnar Hankens bibliotek för examensstuderande och utbytesstuderande 17.8.2020. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Dessutom erbjuds självstudieplatser i rum 307 och 308.
 • Hankens restaurang i Helsingfors öppnar 25.8 och i Vasa 27.8.2020. Restaurangerna följer myndigheternas bestämmelser gällande servering och sittplatser.

Du kan kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Vi hoppas du har haft en skön sommar och önskar dig en god start på terminen! 
 

Info som e-postats åt studenter 16.6.2020

I det här mejlet berättar vi mer om de planer som gäller studier vid Hanken hösten 2020, bland annat riktlinjer för undervisning och examination. De planer som nu gjorts gäller i första hand period 1. Dessutom ingår viktig information för dig som siktar på att ansöka om betyg per 31.7.2020. 

*** 

Du som avklarat alla studieprestationer ska ansöka om kandidat-, magister- eller doktorsbetyg senast 31.7.2020. Observera att alla studieprestationer måste vara avklarade (inklusive mognadsprov) senast 31.7. Alla studieprestationer behöver dock inte synas på studieutdraget ännu. Observera att du får det fysiska betyget först 24.9.2020. Läs mer och ansök om betyg här.  

Om du planerar att lämna in din avhandling per 31.7.2020 och samtidigt ansöka om betyg ska du se till att du har skrivit mognadsprovet före 31.7. Sista anmälningsdag för mognadsprovet är då 28.6läs mera här

*** 

Studierna ska under hösten kunna avläggas på distans, men lärare får ordna fysiska tillfällen och de studerande får vara på Hanken med beaktande av smittskyddsarrangemang. 

Ingen med förkylningssymtom får komma till Hanken. De som vistas i Hankens lokaler ska följa anvisningar om begränsningar i antal personer, hygien, användning av olika ingångar och toaletter mm.  

Kursbeskrivningarna i Oodi beaktar inte distansläget. Den aktuella informationen finns på kursernas sidor i Moodle.  

*** 

Riktlinjer gällande undervisningen  

 • Fysisk närvaro vid undervisningstillfällen får inte vara obligatorisk. 
 • Vid fysiska undervisningstillfällen begränsas antalet studerande som får vara på plats samtidigt. 

Riktlinjer gällande examination  

 • Examination ordnas i huvudsak på distans.  
 • Fysisk tentamen kan ordnas inom ramen för lektioner, men möjlighet att examineras på distans bör också erbjudas. 
 • Examination kan från och med 1.9.2020 ordnas som e-tent i Examinarium.  

Riktlinjer gällande service för studerande  

 • Studievägledning erbjuds på distans. 
 • Quantums datorer fortsätter vara tillgängliga via bokning.  
 • Datorer i datasalarna är tillgängliga för studerande fr o m 17.8.2020. Antalet platser är begränsat. Var och en ansvarar själv för att hygienföreskrifter följs. 
 • Vasa stadsbibliotek är öppet och servicen fungerar enligt deras direktiv.  
 • I Helsingfors öppnar Hankens bibliotek för examensstuderande och utbytesstuderande 17.8.2020. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. 
 • Här hittar du en sammanställning av den service högskolan erbjuder i Helsingfors och Vasa under sommaren 2020. 

*** 

Instruktionen om studier och examination har uppdaterats, och inkluderar nu också bestämmelser som gäller så länge undantagsläget pågår. I instruktionen är ”corona-bestämmelserna” kursiverade.  

I instruktionen ingår dessutom nya riktlinjer för omfattningen för kandidatavhandlingen (30-35 sidor sakinnehåll) och för magisteravhandlingen (60-70 sidor sakinnehåll). Läs mera här.  

*** 

Du kan fortsättningsvis kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Under sommaren kan svaren dröja lite längre. Vi följer kontinuerligt med läget och uppdaterar vid behov, men om inga ändringar aktualiseras före augusti tar infomejlet härmed sommarpaus. 

Ha en riktigt skön sommar!  

 

Info som e-postats åt studenter 4.6.2020

I det här mejlet berättar vi om Hankens verksamhet under sommaren och hösten 2020.

Onsdagen den 24 juni klockan 15.00 ordnas en virtuell betygsutdelning för vårens examinander. Kandidater, magistrar och doktorer som utexaminerats mellan mars och juni 2020 får en inbjudan med mera information per e-post.

Undervisning och examination under sommaren ordnas på distans. Under höst­terminen 2020 ska man kunna studera på distans, men också närundervisning kommer i viss mån att vara möjlig.

***

Hankens ytterdörrar kommer att vara låsta under hela höstterminen. Examens­studerandes och internationella utbytesstuderandes nycklar till Hanken börjar fungera igen 17.8.2020. Använd din egen nyckel då du går in i huset. Du får inte öppna dörren för någon annan. Gäster är tillsvidare inte tillåtna. Passerkontrollen följs upp endast om myndigheterna vid eventuell smittspårning har behov av att se vem som besökt Hanken.

Tvätta alltid händerna eller använd handsprit då du kommer in i byggnaden. Om du är sjuk eller någon i samma hushåll har förkylningssymptom får du inte komma för att studera i Hankens fastigheter.

I alla utrymmen ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter. Använd trapporna. Om du måste använda hiss får hissen användas av endast en person i taget. Hankens fastigheter kan periodvis indelas i sektioner för olika typer av grupper. Vissa områden kan vara för endast studerande medan andra områden avskärmas för endast personal.

Om du varit på en resa utomlands ska du studera på distans i 14 dagar. Du får inte komma till Hanken under den här tiden.

***

Quantum är öppen med förhandsbokning och beaktande av strikta begränsningar. Se anvisningar om hur man får tillgång till Quantums databaser och hur man får besöka Quantum under coronapandemin här.

Biblioteket erbjuder möjlighet till utlåning genom förhandsbeställning (se bibliotekets webbplats för närmare anvisningar). Från och med 17.8 öppnar biblioteket för dem som har en nyckel till Hanken.

Examinarium är tillsvidare stängt.

***

Du kan kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Meddelandena läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet.

Ha en skön sommar! 
 

Info som e-postats åt studenter 14.5.2020

I det här mejlet informerar vi främst om möjligheterna att låna böcker och få tillgång till Quantums databaser.

Hanken öppnar nu försiktigt och stegvis upp verksamheter efter den stängning som pågått i ca två månader. Hankens bibliotek i Helsingfors har i några dagar tagit emot beställningar av böcker och de förhandsbeställda böckerna kan från och med 14.5.2020 avhämtas från Hankens huvudentré. Stadsbiblioteket i Vasa och Tritonia har också inlett begränsad utlåning.

Quantums databaser (logga in för att se sidan) är delvis tillgängliga på distans och delvis enbart vid bestämda fysiska datorer. Tillgång till datorerna på Hanken ges från och med måndag 18.5.2020 med ett bokningssystem och med beaktande av säkerhet genom begränsat antal tillåtna besökare och städning mellan besöken. Quantum får alltså endast besökas med förhandsreservering. Besökarna ska följa säkerhetsinstruktionerna (logga in).

I övrigt hålls Hankens utrymmen i huvudsak ännu stängda för studenterna och både studier och examination fortsätter på distans till 31.7.2020. Som student kommer du inte kommer in i byggnaderna med egen nyckel utan blir insläppt om du fått rätt att besöka Hanken. Om du tillhör en riskgrupp rekommenderas du ändå överväga andra sätt att komma åt material än att besöka Hanken.

***

Planerna för höstterminen görs i ovisshet om hur epidemin utvecklas och vilka åtgärder den föranleder. Bland annat genom svaren på studentkårens enkät om hur coronaviruset har påverkat studierna vet vi att många studenter längtar tillbaka till Hanken och en fysisk studiemiljö med sociala kontakter. Vi vet ändå också, bland annat genom frågor som sänts till corona-info@hanken.fi, att en del studenter – särskilt sådana som tillhör eller har familje­medlemmar som tillhör riskgrupper – är oroliga för att behöva delta i någon typ av folk­samlingar.

Vi vet ännu inte hur hösten blir. Undervisningen planeras så att den kan erbjudas på distans, men samtidigt görs en schemaläggning som möjliggör också förverkligande med fysisk närvaro. Vi informerar om nya riktlinjer då sådana finns.

***

Om du behöver hjälp och tips för tidsplanering, studiemotivation eller upplever oro eller osäkerhet kan du boka in ett samtal med studiepsykolog, studentpräst eller coach. Läs studiepsykologernas tips för bättre motivation och koncentration under undantagstillståndet på studentkårens webbplats.

 

Info som e-postats åt studenter 23.4.2020

I det här mejlet berättar vi bland annat om sommarens undervisningsutbud och planerna inför höstterminen.

De flesta kurser för vilka tentamina (från och med 13.3.2020) inhiberades har nu planerat nya examinationsformer. De studerande informeras via kurssidorna i Moodle. OBS! Du ska under inga omständigheter avregistrera dig från dina kurser i Moodle eftersom dina studieprestationer på kursen då också försvinner!

Ni som utexamineras och ännu inte får ert fysiska betyg kan hänvisa arbetsgivare eller utbildningsanordnare som vill få bekräftelse på er examen till verifications@hanken.fi, där studieadministrationen svarar dem. I betygsansökan frågar vi efter en privat e-postadress och kontaktar er på den då de fysiska betygen kan delas ut!

***

Utbildningsrådet diskuterade vid sitt möte 22.4.2020 bland annat sommarens studieutbud och planeringen av höstens undervisning.

Eftersom flera studerande än vanligt väntas vara utan sommarjobb inkommande sommar, har studentkåren framfört önskemål om utökade möjligheter till sommar­studier. Ämnena kommer att svara på efterfrågan, och planerar erbjuda fler kurser under sommaren än tidigare planerat. Alla kurser som erbjuds under sommar­perioderna kan avläggas på distans. Informationen om sommarens kurser uppdateras i WebOodi senast 6.5.2020, dvs. innan anmälnings­tiden till de första sommarkurserna tar slut.

Utbildningsrådet diskuterade också hur höstens undervisning ska planeras då det ännu är oklart hur långt verksamheten kan väntas normaliseras före läsårsstarten. UR konstaterade att undervisningen på hösten ska kunna erbjudas på distans, men att schemat planeras så att förverkligande med fysisk närvaro också är möjlig. Examinationen av engelskspråkiga kurser med internationella studerande i målgruppen ordnas som distansexamination. För svenskspråkiga kurser ska det finnas en beredskap att förverkliga examinationen på distans om vi fortfarande har en undantagssituation.

***

Studentkåren har skickat er en enkät om hur ni upplever distansstudieperioden – vi vill påminna alla om att svara senast 29.4.2020!

***

Hanken studerar på distans åtminstone hela period 4 och tentveckan 11-16.5 är inhiberad. Nytt beslut om distansläget meddelas 6.5.2020.

Rektor håller en infosession för personal och studerande på onsdag 6.5.2020 kl. 14-15 (länk sänds senare). Du kan ställa frågor i förväg via corona-info@hanken.fi; skriv ”Rektors info” i rubrikfältet.

 

Info som e-postats åt studenter 9.4.2020

Efter fyra veckor på distans kan den kommande helgen kännas ensammare än vanligt. Om du känner att du vill ha stöd eller någon att prata med kan du boka en tid för den coaching Hanken erbjuder, studiepsykologen eller studentprästen via vår webbplats. Studentprästen är anträffbar också under påsken!

***

Hankens mål är att ingens framtidsplaner går i stöpet på grund av våra kursers examinationformer.
Hankens utbildningsråd godkände 7.4.2020 Riktlinjer för examination i undantags­situationen orsakad av corona-pandemin våren 2020. Riktlinjerna är riktade till den undervisande personalen, med syfte att stöda examinatorernas val och beslut gällande examinationsformer på distans. Nedan ett sammandrag av riktlinjerna:

 • Examinationen av vårterminens kurser, och omtenter för höstens kurser som uteblivit våren 2020, ordnas på lämpligt sätt på distans. Examinatorn planerar hur examinationen genomförs och meddelar de studerande och studieadministrationen om den ändrade examinationen.
 • De studerandes jämlika behandling ska tryggas oberoende av olika examinations­former. Jämlik behandling innebär ett förbud mot godtycke och ett krav på lika bemötande i likadana fall, med en strävan till de facto jämlikhet.
 • De studerande ansvarar för att inte fuska, för att vara den de utger sig att vara, att inte ge ut sina lösenord och att följa anvisningar gällande vad som är individuella uppgifter och vad som görs i grupp. En examinator kan begära t.ex. påslagen kamera och uppvisande av identitetsbevis eller en reflektionsvideo som komplement till övrig examination. Handlingsplanen vid fusk gäller som vanligt.
 • Bedömningen kan i undantagsfall ändras till enbart godkänd/underkänd. Den ändrade bedömningsskalan ska i förväg meddelas de studerande och studieadministrationen. Samma bedömningsskala ska ändå gälla för alla examinationstillfällen för samma kurs.
 • Rättelseyrkanden kan framföras normalt – i första hand till den examinator som bedömt prestationen och i andra hand till examensnämnden.
 • Den nya examinationsformen ska meddelas de studerande senast 14 kalenderdagar före tidpunkten för tentamensliknande examination eller deadline för uppgift.
 • Examinatorn beslutar om eventuell anmälan till examinationen och ger behövliga anvisningar om förfarandet vid examinationen, inklusive tid och tillåtna hjälpmedel.
 • Om examinationen på distans erbjuds på tentamensliknande sätt (test under en bestämd, begränsad tid) ska reglerna om höjning och om antal möjliga tillfällen följas: En studerande får försöka höja ett godkänt tentamensvitsord endast en gång. Det bättre vitsordet gäller då alltid. Obligatoriska grundkurser har i regel tre tentamenstillfällen per läsår, övriga kurser två.

***

Undervisnings- och kulturministeriet har en sida med samlade frågor och svar (scrolla ner för högre utbildning) och Folkpensionsanstalten informerar om att studiestödet beaktar undantagssituationen.

Följ med dina kurser i Moodle och din hanken-epost!

Ta kontakt med studiekamrater, ordna digitala träffar och satsa på ”distance socialising”!
Sköt om dig och dina vänner och bekanta och ha en vilsam påskhelg!

Info som e-postats åt studenter 3.4.2020

All undervisning under resten av våren sker på distans, och tentveckan efter period 4 inhiberas i sin helhet (11-16.5) efter regeringens beslut att förlänga stängningen av läroanstalter till 13.5.2020. Examinatorerna för de berörda tenterna uppmanas hitta alternativa sätt till examination, så besked om ersättande examinationsformer på distans är att vänta inom kort. Läs alltså regelbundet din hanken-epost och följ med dina kurser i Moodle!

De kandidatstuderande som inte valt huvudämne ännu ska ta kursen Individuell studieplan nu i period 4. Kursen har redan börjat men du hinner fortfarande med. Du anmäler dig till kursen genom att logga in på kursområdet på Moodle.

Den kurs Helsingforsstuderande ska avlägga heter i Moodle "Individuell studieplan, första årets kandidatstuderande, våren 2020, Helsingfors" och den kurs Vasa-studerande ska avlägga heter i Moodle ”Individuell studieplan, första årets kandidatstuderande, våren 2020, Vasa”. Kursnyckel får du genom att kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Hfors-studerande) eller britt-mari.siironen@hanken.fi (Vasa-studerande).

***

Med tanke på den obligatoriska utlandsterminen i kandidatexamen och Covid-19 pandemin våren 2020 har Hanken beslutat att de som på grund av pandemin våren 2020 inte fullföljer kravet på obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen kan befrias från kravet. Det här gäller också utlandspraktik våren och sommaren 2020 och de som berörs ombes kontakta Karriärtjänster (careerservices@hanken.fi ) senast 15.5.2020. Vänligen bifoga något slag av intyg på anställning eller att det funnits inledande planer på utlandspraktik våren/sommaren 2020.

Just nu vet vi inte hur Covid-19 utvecklar sig och hur det påverkar utbyte under hösten 2020, men för närvarande kan vi säga att studenterna och Hanken förbereder sig i enlighet med antagandet att våra utgående studenter kan åka på utbyte i höst. Hankens samarbetsuniversitet är i detta skede villiga att ta emot Hankens studenter. På samma sätt förbereder vi oss på Hanken på normalt sätt att ta emot inkommande utbytesstudenter.

För både inkommande studenter till Finland och utresande studenter från Hanken kan det emellertid vara problematiskt just nu att ansöka om visum och uppehållstillstånd för hösten 2020 i och med att länder stängt sina gränser och därför inte tar emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd. Studenter som ska ansöka om visum uppmanas följa med den information värdlandets ambassad i Finland ger på sin webbplats.

För övrigt uppmanar vi studenterna att följa den information de småningom kommer att få från sitt värduniversitet om registrering/ansökan till värduniversitetet, kursregistrering, ansökan om bostad osv. Både utresande och inkommande utbytesstuderande uppmanas dock än så länge att vara försiktiga med att betala t ex hyresgarantier i värdlandet.

Ansökan om utbyte för vårterminen 2021 görs i normal ordning i juni. Vi beaktar vid bedömningen och rankningen vilka tenter som inhiberats och när det erbjudits ersättande examination.

***

Ansökningstiden för ansökan till kandidat- och magisterstudier med start i höst gick ut igår, och Hanken har rekordmånga sökande. Vi kontaktar de sökande direkt om eventuella ändringar på grund av undantagssituationen – till exempel ordnas inget språkprov 14.4.2020. För dem som ansöker via öppna universitetsstudier beaktar vi inhiberade tentamenstillfällen och kontrollerar när alternativ examination varit möjlig.

Undervisnings- och kulturministeriet har en sida med samlade frågor och svar (scrolla ner för högre utbildning) och Folkpensionsanstalten informerar om att studiestödet beaktar undantagssituationen.

***

Situationen vi befinner oss i är ovanlig på gränsen till absurd, och nu behövs också extra satsning på det egna välmåendet. Vill du ha stöd och någon att prata med kan du boka en tid för den coaching Hanken erbjuder, studiepsykologen eller studentprästen via vår webbplats.

Kom ihåg att hålla pauser i ditt arbete med studierna. Gå ut i vårsolen (eller regnskuren)! Komplettera med kortare pauser t.ex. med Break pro)! Ta kontakt med studiekamrater, ordna digitala träffar och satsa på ”distance socialising”! Sköt om dig och vänner och bekanta!

Info som e-postats åt studenter 24.3.2020

I det här mejlet besvarar vi igen några frågor som ställts av studerande via corona-info@hanken.fi och informerar om aktuella ärenden i rådande undantagssituation.

Alla allmänna tenter är inhiberade t.o.m. 8.5.2020, dvs. under samma period som distans­undervisningen pågår. Beslut om ersättande tillfällen och om tenter efter P4 fattas då vi ser hur situationen utvecklas. Vi kan då försöka bedöma om det blir möjligt att ordna allmänna tentamina mot slutet av vårterminen. E-tenter är också inhiberade tills Hankens utrymmen öppnas igen.

Du som ska ansöka om utbytesplats för våren 2021 kan göra det i normal ordning även om någon kurs som krävs är ogjord på grund av inställda tentamina. Då behörigheten bedöms beaktar vi vilka tentamenstillfällen som inställdes.

De vars magisteravhandling ska godkännas 6.4.2020 och som ännu inte skrivit mognadsprov har kontaktats om hur provet kan skrivas på distans. Från och med 1.4. sköts mognadsproven i Moodle åtminstone t.o.m. 8.5.2020. Skribenterna kontaktas av amanuensen för vidare anvisningar.

***

Betygsansökan för betygsdatum 23.4 kan göras enligt normal tidtabell senast 26.3. Den elektroniska ansökningsblanketten finns här. Utförlig tidtabell för utexamineringsprocessen finns här. I dessa undantagstider får de som ansöker om kandidatbetyg lämna in betygsansökan utan att ha besökt/vidtalat studievägledningen i förväg.

***

Känner du dig ensam eller isolerad, har du svårt att hitta motivationen och oroar dig för hur du ska få dina kurser genomförda? Eller tänker du att det kunde göra gott att tala med någon och få hjälp med att strukturera dina tankar eller göra upp en plan för att få studierna att fungera på distans eller komma vidare med din gradu?

På grund av den exceptionella situationen som råder som en följd av coronavirusepidemin erbjuder Hanken extra stöd i form av coaching för dig som är studerande. Ett coachsamtal kan hjälpa dig att få ordning på dina tankar, prata av dig om din oro eller osäkerhet eller till exempel göra upp en plan för hur du ska strukturera dina studier och få en fungerande vardag i ett läge då väldigt mycket har kastats omkull. Mera information och möjlighet att boka tid finns på webben.

***

All undervisning, handledning av och studievägledning för studerande ges alltså under hela P4, 16.3-8.5, endast digitalt och/eller som självstudier. Du förutsätts regelbundet läsa din hanken-epost och följa med dina kurser i Moodle!

Studiepsykologen skriver på Studentkårens webbplats om strategier för att hantera den oro, stress eller ångest som kan väckas i en situation som denna.

Ladda ner Break pro som påminner dig att hålla pauser!

Info som e-postats åt studenter 19.3.2020

Sedan Hanken på onsdag 11.3.2020 öppnade en e-postadress för corona-relaterade frågor har mycket hunnit ändras. Här samlar vi en del svar på frågor som kommit in av studerande och som fortfarande är aktuella.

All undervisning, handledning av och studievägledning för studerande ges under hela P4, dvs. 16.3-8.5, endast digitalt och/eller som självstudier.  Du förutsätts regelbundet läsa din hanken-epost och följa med dina kurser i Moodle!

Hankens utrymmen är stängda för studerande 17.3-13.4.2020. Det här innebär att även Examinarium för e-tenter och Quantums databaser är otillgängliga. Du som behöver sådana databaser kan ändå kontakta biblioteket@hanken.fi; till vissa databaser är det möjligt att få användarnamn för användning på distans.

Många har frågat om tillgången på kursböcker och annat tryckt material. Lärarna hänvisar i möjligaste mån till elektroniskt material istället, eftersom biblioteket är stängt. Biblioteket betjänar på distans och det elektroniska materialet är tillgängligt som normalt via Hanna (logga in). Chatten i Hanna är öppen vardagar kl. 10-14. Artiklar som Hanken saknar tillgång till kan beställas, men notera att vi inte kan leverera allt p.g.a. immateriella restriktioner.

Studievägledarna, studiepsykologen, studentprästen och andra tjänster är tillgängliga också under distansperioden. Studieutdrag, närvarointyg eller betyg delas inte ut i pappersform under nedstängningen, men du kan få elektroniska intyg vid behov. Notera att dessa inte är officiella utdrag, utan kopior. Vi kommer att erbjuda coaching-samtal både individuellt och i grupp för att stöda studieförmågan.

***

Lärarna har uppmanats att ordna både undervisning och om möjligt examination på distans, att beakta att ni har tillgång till enbart elektroniskt material, att förändrade planer (t.ex. avbrutet utbyte) kan leda till försenade kursanmälningar och att det kan finnas behov av olika typer av stöd. Vi uppmanar er studerande att upprätthålla en god studierutin med regelbundna mattider, motion och pauser, att hålla kontakt med varandra, och att beakta att lärarna på kort varsel varit tvungna att planera om sina kurser och att allt kanske inte genast fungerar som på Strömsö.

FPA meddelar att undantagssituationen som coronaviruset medför kan beaktas i fråga om maximitiden för studiestödet och tillräcklig framgång i studierna. Hanken beaktar också undantagssituationen vid uppföljningen av studieframgång för våra stipendier.

***

Vi informerar i huvudsak via webben. Du kan också kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Meddelandena läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhets­frågor, evenemang och rektorsämbetet.

I övrigt kan vi bara uppmana er att följa myndigheternas anvisningar, hålla er vid gott mod och passa på att utveckla era färdigheter för distansstudier och –kommunikation!

***

Du kan göra ansökan om betyg även om du inte kan lämna in eventuella nycklar och biblioteks­böcker. Betygsutdelningen 26.3.2020 är inställd. Vi utgår i det här skedet från att vi kan bevilja examina enligt utsatta datum, och informationen om dem går vidare elektroniskt till andra myndigheter, men inga betyg kan delas ut förrän Hanken öppnar igen. En avlagd examen syns på studieutdraget.

Under den period som vi studerar och arbetar på distans kan endast inofficiella studieutdrag fås via WebOodi. Logga in i WebOodi, klicka på Mina studier och därefter Prestationer. Du kan välja på vilket språk du vill få studieutdraget.

Det finns ännu inga beslut om de allmänna tenterna efter P4; inte heller om ersättande tillfällen för de inhiberade tenterna. Vi strävar efter att möjliggöra avläggande av tenterna också för de utländska studerande som rest hem. Mognadsprov kommer att kunna skrivas i Moodle från och med nästa vecka; närmare anvisningar håller på att utarbetas.

Undvik att ha på kameran i onödan då ni deltar i en föreläsning via Microsoft Teams (eller Adobe Connect), eftersom belastningen nu är enorm på mötes- och distans­undervisnings­plattformerna. Det förekommer vissa problem med distributionen av inbandade föreläsningar till alla på en kurs men vi hoppas få det löst. Datacentralen nås via help@hanken.fi för tekniskt stöd, men var beredd på kö i servicen.

Både studerande och handledare har varit oroliga över att avhandlingsskrivandet fördröjs om man inte har tillgång till alla databaser, att en planerad utexaminering skjuts upp och i värsta fall att studietiden tar slut. Det är beklagligt om planer går om intet, men vi kan åtminstone konstatera att den här typen av problem på grund av undantagsläget naturligtvis beaktas vid behandlingen av ansökningar om tilläggstid för studierna.

***

Vi har också fått frågor om antagningen av nya studerande 2020 och språkprovet 14.4. Besluten om gemensamma antagningen (kandidat- och magister) fattas nationellt, och strävan är ännu i det här skedet att, om möjligt, genomföra antagningarna enligt plan. Gällande antagningen på basis av öppna universitetsstudier beror situationen på i vilket skede vi har lyckats ordna examinationen av de kurser de sökande behöver avlägga. Man ska lämna in sin ansökan inom utsatt tid även om alla studier inte skulle vara avklarade. Vi informerar de sökande då läget klarnar och beslut fattas!

Antagningen till engelskspråkiga magisterprogram är klar och antagningen till forskar­utbildningen genomförs enligt plan. Hanken kontaktar de nyantagna med information också om den undantagssituation som råder.

***

Vi har varit i kontakt separat med inkommande och utgående utbytesstuderande. En del avbryter sitt utbyte och fortsätter online där det är möjligt medan andra stannar vid sitt utbytesuniversitet. De som på grund av pandemin våren 2020 inte fullföljer kravet på obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen befrias från kravet; det samma gäller om utlandspraktik avbryts eller är omöjlig att inleda.

Ansökningsrundan för utbyte under våren 2021 kommer att hållas enligt plan. Vi följer med hur världen och läget ser ut med tanke på dem som fått en utbytesplats för höstterminen.

***

Alla evenemang på Hanken är inhiberade fram till 31.5.2020. Disputationer hålls på distans.
Språkprovet 14.4.2020 är klassat som en del av inträdesprov, som tillsvidare är tillåtna och nationellt planeras att hållas enligt tidtabell. Vi meddelar separat om och hur det ordnas.

Studiepsykologen skriver på Studentkårens webbplats om strategier för att hantera den oro, stress eller ångest som kan väckas i en situation som denna.

För att bli påmind om att hålla pauser i ditt arbete kan du ladda ner appen Break pro.

 

 

Sidan uppdaterad 29.4.2022.