Internationellt kvalitetsarbete

Internationellt kvalitetsarbete, kontaktuppgifter

Vi stöder, främjar och utvecklar Hankens internationella kvalitetsarbete. Vi arbetar med internationella institutionella ackrediteringar och rankningar samt utvecklar processer i anslutning till dessa.

Kontakt

iqa(at)hanken.fi (når oss alla inom teamet)

Charlotta Collén, PL

Direktör för forskning, internationella ärenden och näringslivskontakter
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 50 3422 586

Viveka Ekholm, EM

Kvalitetssäkringskoordinator
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 353

Sandra Eriksson, PM

Kvalitetssäkringskoordinator
iqa(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 526