Välkommen att studera på Hanken!

diverse background students studying together in a group
Information som du behöver för att kunna inleda dina studier och komma igång med dem. Bekanta dig också med resten av Hankens webbsidor så att du lär dig hitta på dem! Webben är din viktigaste informationskälla under resten av dina studier.

Antagna till kandidatutbildningen

Resultaten för den gemensamma ansökan 2021 publiceras på Studieinfo.fi senast den 9.7.2021.

Mottagandet av studieplatsen sker på samma nätsida.

Du som är ny kandidatstuderande ska läsa infon för nya kandidatstuderande och framför allt språkvalsinformationen innan du gör din läsårsanmälan på studieinfo.fi.

Antagna till magisterutbildningen

Du som blivit antagen till den svenskspråkiga magisterutbildningen hittar mer information om studiestarten på webbsidan ämnad för nya magisterstuderande.