Styrkeområden och områden med hög potential

För 2019–2023 har Hanken fyra styrkeområden för forskning och tre forskningsområden med hög potential. Forskningen evalueras regelbundet vart femte år.

Styrkeområden för åren 2019–2023

Områden med hög potential 2019–2023

Utvärdering av forskning

Hanken har en policy för styrkeområden inom forskning. Områdena granskas vart femte år. Den senaste utvärderingen utfördes år 2018 av en internationell expertpanel vars rapport användes som stöd i valet av nya styrkeområden. Rapporten finns tillgänglig (EoR).