Info för personalen under coronapandemin

Hanken följer kontinuerligt läget med coronavirusepidemin. Här hittar du de senaste rekommendationerna och anvisningarna som Hanken har utfärdat för personalen. Hanken följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer.

 

 • Från och med 1.3.2022 övergår vi till en kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen. Det är tillåtet att dela rum ifall man kommer överens om det med sina rumskamrater och chefen bedömer att utrymmet är tillräckligt stort för att kunna hålla avstånd.
   
 • Enligt THL:s rekommendationer kan du, ifall du haft covid-19, komma till Hanken då du varit symptomfri i minst två dagar och det förlöpt minst fem dagar sen symptomen började.
   
 • Från och med 1.2.2022 och till slutet av period 4 kan närundervisning erbjudas, men fysisk närvaro i undervisningen får inte krävas.
   
 • Fysisk närvaro får fortsättningsvis inte vara ett krav i period 4 förutom då det gäller tryggt ordnade närtenter (papperstenter) och tenterna i Exam.
   
 • Från hösten 2022 hoppas vi att kunna frångå alla restriktioner.

De aktuella riktlinjerna i sin helhet finns nedan.

Vid frågor och för mera information vänligen kontakta corona-info@hanken.fi.

Principer och riktlinjer på grund av coronapandemin

Hanken har fastställt principer och riktlinjer på grund av coronapandemin. Principerna och riktlinjerna ses kontinuerligt över och uppdateras vid behov i enlighet med myndigheternas rekommendationer och smittläget i Finland.

Riktlinjer fram till 15.8.2022

Riktlinjerna vid Hanken har uppdaterats 29.4.2022 och gäller fram till 15.8.2022. Riktlinjerna gäller Hankens anställda, doktorander, associerade och studerande.

Uppdaterad information till personalen

Nedan har vi samlat de e-postmeddelanden vi har skickat ut till personalen med anledning av specialarrangemang som relaterar till undervisning, examination, användning av Hankens lokaler och det stöd vi erbjuder er.

Läs gärna det senaste meddelandet för aktuell information och viktiga påminnelser!

E-post till personalen 28.1.2022
E-post till personalen 14.1.2022
E-post till personalen 5.1.2022
E-post åt personalen och studenterna 22.12.2021
E-post åt personalen 24.11.2021
E-post åt personalen 1.10.2021
E-post åt personalen 31.8.2021
E-post åt personalen 16.8.2021
E-post åt personalen 23.6.2021
E-post åt personalen 10.5.2021
E-post åt personalen 26.3.2021
E-post åt personalen 26.2.2021
E-post åt personalen 29.1.2021
E-post åt personalen 8.1.2021
E-post åt personalen 16.12.2020
E-post åt personalen 26.11.2020

Info som skickats till personalen 28.1.2022

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna i de uppdaterade riktlinjer som rektor har fastställt 26.1.2022. Riktlinjerna gäller under den återstående tiden av period 3, fram till 13.3.2022.
 
Enligt myndigheternas anvisningar rekommenderar vi distansarbete då arbetsuppgifterna tillåter fram till 13.2.2022 i Helsingfors och 28.2.2022 i Vasa. Som tidigare är det är ändå tillåtet att arbeta på Hanken, men man får inte dela rum med någon kollega.  

Från och med 1.2.2022 och till slutet av period 3 (13.3.2022) kan närundervisning erbjudas, men fysisk närvaro i undervisningen får fortfarande inte krävas. Högst hälften av platserna i klassrummet får fyllas (grupper kan delas, träffas i tur och ordning och/eller i större klassrum).

Examinationen i form av tentamina kan kräva fysisk närvaro på Hanken.

Du kan vara sjukledig i fem dagar utan läkarintyg vid coronarelaterad sjukdom (meddela din chef när du insjuknar). Kom ihåg att också veckoslutsdagar räknas som sjukdagar.
 
Endast nödvändiga arbetsresor får företas. Arbetsresor måste godkännas av chefen i god tid före resan.

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna i sin helhet.
Mejlet som skickats ut till studenterna finns här  (under rullgardinsmenyn längst ned på sidan).
 
 Ha en trevlig helg!

 

Info som skickats till personalen 14.1.2022

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna som coronagruppen fattade beslut om i sitt möte 13.1.2022.
 
Distansarbete rekommenderas då arbetsuppgifterna tillåter fram till 13.2.2022. Som tidigare är det är ändå tillåtet att arbeta på Hanken, men man får inte dela rum med någon kollega.  
 
Undervisningen hålls på distans fram till 31.1.2022. Vi återkommer till hur det blir i fortsättningen.  
 
I övrigt väntar vi med uppdatering av våra coronariktlinjer tills vi vet om myndigheterna kommer med nya restriktioner. Vi återkommer med mera information så fort som möjligt efter det.  
 
Vi vill också påminna om att personalen kan få coronavaccin via arbetshälsovården. Mera information om hur man går till väga finns på Hankens webb(logga in).
 
Mejlet som skickas ut till studenterna kommer att uppdateras här under dagens lopp (under rullgardinsmenyn längst ned på sidan).

 

Info som skickats till personalen 5.1.2022

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna som coronagruppen fattade beslut om i sitt möte 5.1.2022.

Distansarbete rekommenderas då arbetsuppgifterna tillåter fram till 31.1.2022. Det är ändå tillåtet att arbeta på Hanken, men man får inte dela rum med någon kollega. Hur arbetet fördelas mellan distansarbete och fysisk närvaro ska koordineras av cheferna. Kom inte till Hanken ifall du har symptom eller blivit utsatt för smitta.

Munskydd förutsätts då du rör dig på Hanken. Då du är ensam i ditt arbetsrum behöver du inte använda munskydd.  

Undervisningen hålls på distans fram till 31.1.2022. Från 1.2.2022 kan närundervisning i mindre grupper ordnas under period 3 och de som deltar i närundervisningen ska använda munskydd. Fysisk närvaro i undervisningen får ändå inte krävas i period 3.

Examinationen kan fortfarande ordnas i Exam. Också närtenter får hållas så länge de kan ordnas tryggt. Obligatoriska presentationer bör även kunna hållas på distans. Vid covidrelaterade förhinder ska studenten erbjudas möjlighet till senare tentamenstillfälle eller att examineras på distans. Lärarna och studenterna får närmare anvisningar gällande detta.

Restaurangen i Helsingfors öppnar igen 17.1.2022. Restaurangen i Vasa hålls stängd tillsvidare.

Hankens öppettider: Helsingfors må-to 8–18 och fr 8–16, Vasa må-fr 8–16. Biblioteket stänger alla dagar kl.16.

Här kan du läsa mejlet som skickades ut till studenterna (under rullgardinsmenyn längst ned på sidan).

Coronagruppen sammanträder följande gång 13.1 och uppdaterar då de allmänna riktlinjerna för Hankens verksamhet.

Vi önskar er en god start på den nya terminen trots det dystra pandemiläget.

 

Info som skickats till personalen och studenterna 22.12.2021

Kort uppdatering med anledning av det försämrade pandemiläget

På grund av det försämrade pandemiläget och myndigheternas uppdaterade rekommendationer ser vår återgång till mer normal verksamhet från och med P3 alltmer osäker ut. Hankens coronagrupp sammanträder 5.1.2022 och 13.1.2022 och vi meddelar om nya riktlinjer senast 14.1.2022.

De tenter som är inplanerade att hållas fysiskt på plats på Hanken fram till 16.1.2022 genomförs med strikta säkerhetsarrangemang. Tentanderna får närmare information inför tenterna. Också tenterna i Exam genomförs som planerat.

Ta hand om varandra och kom ihåg att använda munskydd om du är på Hanken.

God jul och gott nytt år!

 

 

Info som skickats till personalen 24.11.2021

Uppdaterade riktlinjer för period 2

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna i de uppdaterade riktlinjer som rektor har fastställt 24.11.2021 på grund av det försämrade smittläget. Riktlinjerna gäller under den återstående tiden av period 2 och fram till 16.1.2022.

Distansarbete rekommenderas då arbetsuppgifterna tillåter fram till 16.1.2022. Det är ändå tillåtet att arbeta på Hanken. Hur arbetet fördelas mellan distansarbete och fysisk närvaro ska koordineras av cheferna. Antalet personer som är på plats på en gång ska begränsas enligt rådande smittläge och enhetens utrymmen. 

Munskydd eller visir förutsätts då du rör dig på Hanken. Då du är ensam i ditt arbetsrum behöver du inte använda munskydd. 

Möten hålls i första hand online. Ifall ett möte arrangeras på plats på Hanken, måste man hålla avstånd och använda munskydd. Evenemang med fasta platser får ordnas men mingel tillåts inte. Inga nya evenemang med publik på plats på Hanken bokas fram till 16.1.2022. Disputationer hålls online fram till 31.1.2022. Alla evenemang ska utan undantag meddelas till events@hanken.fi.

Närundervisning kan fortsättningsvis ordnas i period 2 och de som deltar i närundervisningen ska använda munskydd. Fysisk närvaro i undervisningen får ändå inte krävas i period 2.

Examinationen kan fortfarande ordnas i Exam. Också de papperstenter som redan är inplanerade får hållas så länge de kan ordnas tryggt. Obligatoriska presentationer bör även kunna hållas på distans. Vid sjukdom eller karantän kan studenten anhålla om möjlighet till senare tentamenstillfälle eller att examineras på distans.

IT-stödet i Helsingfors erbjuder begränsat stöd på plats. Kontakta help@hanken.fi eller ring 386 vid problemsituationer.

Julfesterna i både Helsingfors och Vasa måste tyvärr inhiberas, men det är tillåtet att ordna julluncher i mindre grupper.

Hankens öppettider från och med 25.11.2021: Helsingfors må-to 8–18 och fr 8–16, Vasa må-to 8–16.15, fr 8–16. Biblioteket stänger alla dagar kl.16.

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna i sin helhet.

Här kan du läsa mejlet som skickades ut till studenterna (under rullgardinsmenyn längst ned på sidan).

Planerna att återgå till normal verksamhet i period 3 (17.1.2022) står ännu fast, men vi följer naturligtvis med läget.

 

 

Info som skickats till personalen 1.10.2021

Uppdaterade riktlinjer för period 1

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna i de riktlinjer som rektor har fastställt 30.9.2021 och som gäller under den återstående tiden av period 1. Från och med period 2 (25.10) går Hanken in i öppningsfasen, men redan nu lättar vi på vissa restriktioner.

Munskydd eller visir rekommenderas i miljöer där många människor befinner sig nära varandra. 

Nya principer om distansarbete utarbetas som bäst och träder i kraft 25.10.2021. Fram till dess fortsätter vi som hittills, med skillnaden att det nu är tillåtet att vara på plats samtidigt också för personer som delar arbetsrum.

Restaurangen i Vasa öppnar 4.10.2021. Ät gärna din lunch på restaurangen – ditt understöd hjälper oss att fortsätta hålla den öppen.

Tidsbokningen för Quantum kommer att frångås och flera platser öppnas från och med 11.10.2021. Quantum kommer att vara stängt 8.10.2021 på grund av det underhållsarbete öppningen medför.

Här kan du läsa de uppdaterade riktlinjerna i sin helhet.

 

 

Info som skickats till personalen 31.8.2021

Välkommen till det nya läsåret!

I morgon inleder vi officiellt det nya läsåret 2021–2022. För tillfället råder det fortfarande restriktioner på Hanken, men som det ser ut nu försöker vi öppna så normalt som möjligt från och med period 2 som inleds 25.10.2021. Då är planen att vi återgår till arbete på plats på Hanken minst 2 dagar per vecka. Fysisk närvaro på Hanken i undervisningen ska däremot inte vara obligatorisk under hela höstterminen.

Det är möjligt att samlas till möten om max 10 personer på Hanken, om man använder munskydd och beaktar säkerhetsavstånd. Kom ihåg att boka tillräckligt stora utrymmen på förhand. Det måste också alltid finnas möjlighet att delta på distans i dessa möten. Teamen får också gärna ordna en sammankomst under fria former för att inleda hösten med beaktande av gällande rekommendationer.

Restaurangen i Helsingfors har öppnat och välkomnar matgäster. Ifall du är på Hanken får du alltså gärna antingen äta i restaurangen eller köpa mat som take-away. Restaurangen i Vasa är tillsvidare stängd.

Välkommen på inskription imorgon 1.9.kl.13! Du kan delta via länken på den här webbsidan (kräver inloggning).

Vi önskar dig en riktigt trevlig start på terminen!
 

PS. Nedan kan du läsa mejlet som skickats ut till studenterna 31.8.2021.

********************

I detta mejl informerar vi om planerna för period 2 och välkomnar dig till det nya läsåret!

 

Från och med den 25 oktober 2021 då period 2 inleds hoppas vi kunna återgå till mer normal verksamhet och införa mera närundervisning och också öppna för fristående studerande. Fortfarande kan begränsningar gällande gruppstorlekar vara aktuella. Även om närundervisning ordnas är det under höstterminen inte obligatoriskt att delta på plats. Examinationen kan ändå kräva närvaro på Hanken. Från och med 1.9.2021 skrivs mognadsproven i Examinarium.

***

Restaurangen i Helsingfors har öppnat för studerande med nyckel och välkomnar matgäster. Ifall du är på Hanken får du alltså gärna äta antingen i restaurangen eller köpa mat som take-away. Kom ihåg att du ska använda munskydd och hålla avstånd då du köar och tar mat. Restaurangen i Vasa är ännu stängd.

***

Nya bestämmelser gällande höjning av kursvitsord
Från och med 1.8.2021 kan du endast försöka höja ett godkänt kursvitsord under en och samma kursomgång, det vill säga du får inte gå om en kurs som du redan har klarat av. Du kan ändå anhålla om att få rätt att under läsåret 2021–2022 gå om kurser (försöka höja) som du har avlagt under perioden 12.3.2020 - 31.7.2021. Här kan du läsa närmare information om de nya bestämmelserna och vid behov anhålla om få försöka höja en kurs.

***

Kom ihåg att du inte är ensam. Om du har svårt att komma igång med studierna får du gärna boka en tid med en studievägledare, studiecoachen, studiepsykologen eller psykoterapeuten. StödHankeiterna finns också där för dig. 

 

Hankens inskription som är den högtidliga inledningen på läsåret hålls på onsdag den 1 september 2021 kl. 13.00. Välkommen att delta via denna länk!

 

 

Info som skickats till personalen 16.8.2021

I det här mejlet summerar vi de viktigaste punkterna i de riktlinjer som rektor har fastställt 16.8.2020.

Trots den höga incidensen kommer vi att inleda terminen enligt de planer vi informerade om i våras. För att det ska vara tryggt för alla är det viktigt att alla följer rekommendationerna. I Hankens utrymmen förutsätter vi att du använder munskydd, håller avstånd och tvättar händerna ofta, även om du skulle vara fullt vaccinerad. Det här gäller i nuläget åtminstone under period 1 (23.8 – 24.10.2021). Om du har förkylningssymptom ska du stanna hemma och boka tid till coronatest.

Rekommendationen för distansarbete gäller åtminstone fram till 24.10.2021 om det enligt arbetsuppgifterna är möjligt. Chefen koordinerar hur arbetet fördelas mellan distansarbete och fysisk närvaro.

Restaurangen i Helsingfors kommer att öppna 23.8.2021. Restaurangen följer de anvisningar som Undervisnings- och kulturministeriet har gett för studentrestauranger. Restaurangen i Vasa är tillsvidare stängd.

Nedan för kännedom det mejl som sänts till studenterna idag om service och planerna för period 1.

************************************

I detta mejl informerar vi om hur terminen inleds och hur period 1 kommer att genomföras.

Välkommen till Hanken och det nya läsåret! Trots den höga incidensen kommer vi att inleda terminen enligt de planer vi informerade om i våras. För att det ska vara tryggt för alla är det viktigt att alla följer rekommendationerna. I Hankens utrymmen förutsätter vi att du använder munskydd, håller avstånd och tvättar händerna ofta. Det här gäller i nuläget under period 1 (23.8 – 24.10.2021).

Från och med 23.8.2021 öppnar Hanken dörrarna för examensstuderande med nyckel också i Helsingfors. Kontakta ib@hanken.fi om du behöver en nyckel. Endast examensstuderande kan få nyckel och då till Hanken-huset på egen studieort.

Undervisningen i period 1 ordnas till stora delar på distans, men också närundervisning kan ordnas i mindre grupper. Distansalternativ erbjuds, men examinationen kan kräva fysisk närvaro på Hanken. Kom ihåg att kolla i Moodle där undervisnings- och examinationsformerna anges per kurs!

Från och med 1.9.2021 skrivs mognadsproven i Examinarium och kräver alltså fysisk närvaro på Hanken. Till dess skrivs mognadsproven i Moodle.

***

I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet för examensstuderande i period 1. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Övriga studerande är hänvisade till låneservice via beställning på distans och överenskommen avhämtning. Vasa stadsbibliotek fungerar enligt deras direktiv.

Quantum är i bruk för examensstuderande med nyckel i period 1. Antalet platser är begränsade och kräver tidsbokning.

Restaurangen i Helsingfors är öppen för examensstuderande med nyckel i period 1. Observera att du måste använda munskydd och hålla avstånd då du köar och tar mat. Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

***

Studievägledning erbjuds i regel på distans. IT-stödet nås i första hand per help@hanken.fi. Servicedisken för kortare studieärenden och IT-service för examensstuderande och inkommande utbytesstuderande är öppen tisdag-torsdag 11.30-13.00.

Rådgivning gällande utbytesstudier erbjuds i regel på distans.

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog, psykoterapeut och studentpräst) erbjuds fortsättningsvis på distans. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

***

Ta vaccinet när det är din tur, på det sättet ökar vi chansen att kunna återgå till mera närundervisning och fysiska evenemang!

 

 

Info som skickats till personalen 23.6.2021

Information till personalen gällande uppdaterade riktlinjer med anledning av pandemin från och med period 1 (23.8.2021)
 
De allmänna principerna och riktlinjerna vid Hanken på grund av coronapandemin har uppdaterats 21.6.2021. Eftersom vi gjort en hel del ändringar, ber vi er läsa igenom det bifogade dokumentet. I texten finns mera information om bland annat:

 • distansarbete (mera specifika riktlinjer för distansarbete är under arbete)
 • undervisning i period 1
 • examination
 • mognadsprov
 • resor
 • disputationer

Om det sker förändringar i myndigheternas rekommendationer innan 23.8.2021, uppdaterar vi riktlinjerna igen senast 20.8.2021.
Nedan för kännedom det mejl som sänts till studenterna idag om sommarens service och planerna för period 1.

Hoppas ni alla har en skön sommar - njut av solen och ät mycket glass!
 
***************************

I detta mejl berättar vi om Hankens öppettider och service under sommaren och hur period 1 kommer att genomföras.
 
 
Sommaren 2021
 
Sommaren 2021 (10.5.2021-22.8.2021) är Hanken-byggnaden ännu stängd för studerande i Helsingfors. I Vasa kommer studerande med nyckel in.
 
Studietjänsternas (bl.a. studievägledningen) öppettider och kontaktuppgifter under sommaren 2021 hittar du på https://www.hanken.fi/sv/studerande/studietjanster.
 
Vi vill påminna dig om att du som har avlagt alla studieprestationer för kandidat- eller magisterexamen ska ansöka om betyg så fort som möjligt, men senast 31.7.2021. Du som skriver mognadsprov, lämnar in (magister)avhandlingen och har avlagt alla studieprestationer senast 31.7.2021 får examensbetyget daterat 31.7.2021, men du får själva betyget retroaktivt 24.9.2021. Läs mer om tidtabellen och ansök om betyg på webben.
 
Utgående utbytesstuderande: ingen vägledning 5.7–1.8.2021, men vi nås per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) hela sommaren eller per telefon (+358 50 415 2844) bäst under följande tider: må 13–15, on 9–11 och to 13–15.
 
Inkommande utbytesstuderande: ingen vägledning 28.6- 9.8.2021, men vi nås per e-post (incoming.mobility@hanken.fi) hela sommaren eller per telefon (+358 50 415 2844) bäst under följande tider må 13–15, on 9–11 och to 13–15.
 
Biblioteket erbjuder hämtservice till och med 9.7 och igen från och med 2.8.2021.
 
Quantum är i begränsad användning med förhandsbokning under hela sommaren.

***

Period 1 (23.8–24.10. 2021)
 
Enligt pandemiläget 23.6.2021. Vi ser över planerna i augusti och meddelar om eventuella ändringar innan period 1 börjar.
 
Från och med 23.8.2021 öppnar Hanken dörrarna för examensstuderande med nyckel också i Helsingfors. Kontakta ib@hanken.fi om du behöver en nyckel. Endast examensstuderande kan få nyckel och då till Hanken-huset på egen studieort.
 
Undervisningen i period 1 ordnas ännu till stora delar på distans, men också närundervisning kan ordnas i mindre grupper. Första och andra årets studerande prioriteras i att erbjudas undervisning, övningar eller studiecirklar på plats. Distansalternativ erbjuds i undervisningen, men examinationen kan kräva fysisk närvaro på Hanken. Kom ihåg att kolla i Moodle där undervisnings- och examinationsformerna anges per kurs!
 
Examinationen inom grundkurserna i de ekonomiska vetenskaperna kan kräva närvaro på Hanken.
 
Från och med 1.9.2021 skrivs mognadsproven i Examinarium, till dess skrivs mognadsproven i Moodle.

***

I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet för examensstuderande i period 1. Låneservicen fungerar normalt kl. 9-16 och hälften av platserna för självstudier är i bruk. Övriga studerande är hänvisade till låneservice via beställning på distans och överenskommen avhämtning. Vasa stadsbibliotek fungerar enligt deras direktiv.
 
Quantum är i bruk för examensstuderande med nyckel i period 1. Antalet platser begränsas fortfarande men tidsbokningen slopas.
 
Restaurangen i Helsingfors är öppen för examensstuderande med nyckel i period 1. Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

***

Hoppas ni alla har en skön sommar!

 

Info som skickats till personalen 10.5.2021

Information till personalen om restriktionerna på grund av pandemin under sommaren 2021

Hanken planerar öppna byggnaderna i Helsingfors för examensstuderande med nyckel 23.8.2021 (studerande i Vasa med nyckel kommer in redan nu). Fram tills dess fortsätter vi som nu: personalen rekommenderas jobba på distans då det är möjligt, möten är tillåtna för max 6 personer och man får vara på Hanken med beaktande av gällande restriktioner. Rektor har 7.5.2021 fastställt uppdaterade restriktioner för sommaren.

Från och med 23.8.2021 går vi in en pilotfas. Nya riktlinjer om distansarbete ges före sommaren, men planen är att man inom administrationen framöver kan jobba 2–3 dagar i veckan på distans med beaktande av arbetsuppgifternas natur och enligt överenskommelse med sin chef.

Nedan för kännedom det mejl som sänts till studerandena om sommarens service och planerna för nästa läsår.

 

*****************************************

I detta mejl berättar vi om Hankens verksamhet och service under sommaren 2021 och om hur vi planerar inleda nästa läsår förutsatt att corona-läget tillåter.

Sommaren 2021 (10.5.2021-22.8.2021) är Hanken-byggnaden ännu stängd för studerande i Helsingfors. I Vasa kommer studerande med nyckel in.

Studievägledning erbjuds i Teams med tidsbokning till och med 30.6 (sommaruppehåll 1.7–31.7). Brådskande studentservice ges via e-post hela sommaren på adressen studieinfo@hanken.fi. Observera att svarstiden kan vara några dagar.

Biblioteket erbjuder hämtservice t.o.m. den 9 juli och igen fr.o.m. den 2 augusti.

Quantum är i begränsad användning med förhandsbokning under hela sommaren.

***

Examensstuderandenas nycklar fungerar från och med 23.8.2021

Förutsatt att allt fortsätter att utvecklas i rätt riktning öppnar Hanken dörrarna för studerande med nyckel i Helsingfors 23.8.2021. Alla som vistas på Hanken förutsätts följa gällande föreskrifter och rekommendationer om säkerhetsavstånd och användande av munskydd.

Terminsstarten och undervisningsperiod 1 blir en pilotfas

Undervisningen i period 1 ordnas ännu till stora delar på distans, men också närundervisning kan ordnas. Introduktionen för nya studerande ordnas delvis på distans och delvis på plats. Första och andra årets studerande prioriteras i att erbjudas undervisning, övningar eller studiecirklar på plats. Examinarium, biblioteket och Quantum är i bruk för studerande med nyckel. Planen är att också restaurangen i Helsingfors är öppen. Fristående studerande studerar ännu helt på distans.

Undervisningsperiod 2 blir en öppningsfas

Från och med den 25 oktober hoppas vi kunna öppna också för fristående studerande och införa mera närundervisning. Fortfarande kan begränsningar gällande gruppstorlekar på grund av kraven på säkerhetsavstånd vara aktuella. Planen är att också restaurangen i Vasa är öppen.

Förutsatt att allt har fortsatt att utvecklas gynnsamt och gått bra under hösten kan vi inleda år 2022 i ett (nytt) normalläge.

***

Trevlig vår, gå ut och plocka vitsippor!

 

Info som skickats till personalen 26.3.2021

Information till personalen om restriktioner på grund av pandemin från och med 29 mars 2021
 
Corona-läget i Vasa har förbättrats och de studerandes nycklar fungerar igen från och med måndag 29.3.2021. Uppmaningen till distansarbete gäller ändå fortfarande och undervisningen fortsätter på distans.
 
Distansarbete gäller fortfarande i Helsingfors, och byggnaderna hålls fortsättningsvis stängda för studerande. Om lagen om begränsning av rörelsefriheten träder i kraft kan den som behöver jobba på plats på Hanken be att få ett intyg över det av sin chef.
 
Nedan hittar du det e-postmeddelande som idag sänts till alla examensstuderande på Hanken.
 
Ta hand om dig och kom ihåg att hålla kontakt med dina kolleger!
 
Glad påsk!

 

***********************************************

 

I detta mejl meddelar vi att vi fortsätter som tidigare i Helsingfors medan vi i Vasa har möjlighet att lätta något på restriktionerna.

Helsingfors
Hankens byggnader i Helsingfors hålls fortsättningsvis stängda. Undervisningen fortsätter på distans.

Quantum och bibliotekets hämtservice kommer fortsättningsvis att vara tillgängliga även om lagen om temporär begränsning av rörelsefriheten träder i kraft.

Observera att du måste använda munskydd, hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra och iaktta en god handhygien om du kommer till Hanken. Du får inte komma till Hanken om du känner dig sjuk eller har blivit utsatt för smitta.

Vasa
Eftersom pandemiläget i Vasa har förbättrats kan vi lätta något på restriktionerna. Hankenbyggnaden i Vasa är tillgänglig för studerande med nyckel från och med måndag 29.3.2021. Undervisningen fortsätter ändå på distans.

Quantumdatorn kan bokas som hittills.

Observera att du måste använda munskydd, hålla ett avstånd på minst 2 meter till andra och iaktta en god handhygien om du kommer till Hanken. Du får inte komma till Hanken om du känner dig sjuk eller har blivit utsatt för smitta.

***

Kom med på studiecoachens drop-in-träffar i Teams varje tisdag kl. 12.00-12.30. Här kan du läsa mera om vad det går ut på och också hitta länken till Teams.

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog, psykoterapeut och studentpräst) erbjuds fortsättningsvis på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

 

Vi hoppas att alla ännu orkar! Våren och ljusare tider närmar sig.

Glad påsk!

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

 

 

Info som skickats till personalen 26.2.2021

Information till personalen om restriktioner på grund av pandemin från och med 1 mars 2021

Hankens byggnader på båda orterna kommer fortsättningsvis att hållas stängda för studenterna på grund av den försämrade pandemisituationen och statsrådets och övriga myndigheters rekommendationer. I nuläget gäller stängningen fram till 31.3.2021. Examinarium och Quantum är fortsättningsvis i restriktivt bruk.

Arbete på distans rekommenderas fortfarande, men personalens nycklar fungerar och man får jobba på Hanken med beaktande av gällande restriktioner. Begränsningen om högst sex personer gäller i alla sammanhang. Kom ihåg att ett säkerhetsavstånd på minst två meter måste hållas i alla lägen och alla som rör sig på Hanken ska använda munskydd.

Observera att endast en person i taget får vistas i små utrymmen såsom arbetsrum, pausrum och kök. Detta betyder alltså att man inte får dela arbetsrum.

Nedan hittar du det e-postmeddelande som idag sänts till alla examensstudenter på Hanken.

Om du inte hade möjlighet att delta i rektors info 18.2.2021 kan du se inspelningen här.

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Ta hand om dig och kom ihåg att hålla kontakt med dina kolleger!

************************************

I detta mejl meddelar vi om att byggnaderna hålls stängda åtminstone ännu i mars och om drop-in-tillfällen med studiecoachen.

Hankens byggnader hålls stängda åtminstone ännu i mars på grund av pandemiläget och i enlighet med statsrådets och övriga myndigheters rekommendationer.

Examinarium för e-tenter och Quantum kommer fortsättningsvis att vara i restriktivt bruk, med maximalt sex personer på plats samtidigt. Tidsbokningen för Quantum har tre tidsluckor per dag och ort. Planera ordentligt så att du kan använda din tid på plats effektivt! Vaktmästarna öppnar ytterdörren 5–10 minuter före utsatt tid (för morgonpasset i Helsingfors dock först 8.00). Ring på dörrklockan om ingen syns till! Bekanta dig också med anvisningarna!

Quantum är tillgängligt med nämnda restriktioner så länge det bedöms tryggt, dvs så länge det är möjligt med beaktande av pandemiläget och förutsatt att anvisningarna följs.

***

Tack till er alla som besvarade sms-förfrågan om studier och välmående som vi skickade ut för ett par veckor sedan! De flesta av er tycker distansstudierna fungerar bra, att ni hittar och får den information ni behöver och att studierna framskrider som planerat. Samtidigt visar resultaten att en del upplever distansstudierna som utmanande och att många känner sig ensamma.

Studiecoachen kommer från och med 2.3.2021 att hålla drop-in-sessioner i Teams varje tisdag kl. 12.00-12.30. Kom med och prata! Här kan du läsa mera om vad det går ut på och också hitta länken till Teams. (Observera att du kan behöva klicka två gånger på länken för att den ska öppna rätt sida. Vi försöker åtgärda den här buggen på webben så fort som möjligt.)

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) erbjuds fortsättningsvis på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Vi vill också tipsa om att Studenternas hälsovårdsstiftelse ordnar drop-in-lunchträffar på temat stresshantering under våren.

Statsrådet ordnar ett informationsmöte för studerande tisdagen den 2 mars 2021 kl. 15. Temat är coronapandemins inverkan på studierna och på de studerandes välbefinnande och framtidsutsikter.

Kämpa på med studierna och sköt om dig!
Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Info som postats åt personalen 29.1.2021

Också Hanken i Vasa stängs för studenterna

I och med att också Vasa sjukvårdsdistrikt nu är i spridningsfasen kommer vi också att stänga byggnaden i Vasa för studenter från och med måndag 1.2.2021. I nuläget betyder det här att byggnaderna på båda orterna hålls stängda för studenter till 28.2.2021.

Arbete på distans rekommenderas fortfarande, men personalens nycklar fungerar och man får jobba på Hanken med beaktande av gällande restriktioner.

Nedan hittar du det e-postmeddelande som idag sänts till alla examensstuderande på Hanken.

**********************************************

I detta mejl meddelar vi att Hanken stängs också i Vasa och att hela period 3 genomförs utan närundervisning. Vi påminner också om stödet för studier på distans.

I och med att också Vasa sjukvårdsdistrikt nu är i spridningsfasen kommer vi att stänga byggnaden i Vasa från och med måndag 1.2.2021. Studenternas nycklar slutar fungera på måndag kl. 16.00. Hanken i Helsingfors fortsätter vara stängd. Stängningen pågår i nuläget till 28.2.2021.

Under period 3, dvs t.o.m. 14.3.2021, ordnas ingen närundervisning varken i Helsingfors eller i Vasa.

Examinarium fortsätter vara i restriktivt bruk för snabbledskursernas tenter och för de grundkurser i ekonomiska vetenskaper som planerats som Exam-tenter. Tenter i Examinarium kan bokas kl. 8, 11 eller 14. Vaktmästarna öppnar för tentanderna kl. 7.50, 10.50 och 13.50. Obs: kom i tid! Om du får förhinder (t.ex. insjuknar eller försätts i karantän) ska du avboka din tid. Rektor kan i särskilda fall besluta om specialarrangemang - kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Mognads­proven ordnas i Moodle om inte examinator i undantagsfall väljer att ordna Teams-övervakat prov.

Biblioteket i Helsingfors erbjuder hämtservice av förhandsbeställt material (se info eller kontakta biblioteket@hanken.fi).

Du ska alltid använda munskydd i Hankens lokaler, inklusive Examinarium, förutom om du är ensam i utrymmet.

Följ med din hanken-epost och kursernas hemsidor i Moodle!

***

Vill du få tips om hur du upprätthåller motivationen då du studerar på distans och kommer igång med studierna på ett bra sätt? Delta då i workshoppen som studiecoachen håller i början av februari (på svenska eller engelska). Närmare info och anmälan via länkarna nedan:

Vi vill också påminna om samtalsstödet till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) som vi fortsätter att erbjuda på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Kom ihåg att hålla pauser i ditt arbete med studierna. Gå ut i vintervädret! Komplettera med kortare pauser t.ex. med Break pro! Håll kontakt med studiekamrater, ordna digitala träffar och satsa på ”distance socialising”!

Vi får kämpa på och stöda varandra!

Info som postats åt personalen 8.1.2021

Vårterminen inleds på distans

Gott nytt år och välkommen till den nya terminen!

På grund av myndigheternas förlängda restriktioner inleds vårterminen på distans och de nuvarande riktlinjerna förlängs till 31.1.2021.

Nedan hittar du det epostmeddelande som idag sänts till alla examensstuderande vid Hanken där vi meddelar att Examinarium restriktivt tas i bruk, men att stängningen i Helsingfors i övrigt förlängs till 31.1.2021. I Vasa är huset fortsättningsvis öppet för examensstuderande och personal.

***

Info till studenterna 8.1.2021:

I detta mejl meddelar vi att Examinarium restriktivt tas i bruk, men att stängningen i Helsingfors i övrigt förlängs till 31.1.2021. I Vasa är huset fortsättningsvis öppet för examensstuderande och personal.

Hanken i Helsingfors är stängd till 31.1.2021 i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Restaurangerna på båda orterna och Quantum och datasalarna i Helsingfors är stängda åtminstone till 31.1.2020. Biblioteket i Helsingfors erbjuder hämtservice av förhandsbeställt material (se info eller kontakta biblioteket@hanken.fi).

***

Examinarium tas från och med 11.1.2021 restriktivt i bruk för snabbledskursernas tenter och för de grundkurser i ekonomiska vetenskaper som planerats som Exam-tenter. Anmälningen öppnar fredag 8.1.2021. Mognadsproven ordnas i Moodle om inte examinator i undantagsfall väljer att ordna Teams-övervakat prov.

Tenter i Examinarium kan bokas kl. 8, 11 eller 14. I Helsingfors där ytterdörrarna fortsättningsvis är låsta öppnar vaktmästarna för tentanderna kl. 7.50, 10.50 och 13.50. Obs: kom i tid! I Vasa kommer studenter in med nyckel. Om du studerar i Vasa och inte har nyckel ska du boka en tid kl. 14. Om du får förhinder (t.ex. insjuknar eller försätts i karantän) ska du avboka din tid. Rektor kan i särskilda fall besluta om specialarrangemang - kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor.

Du ska alltid använda munskydd i Hankens lokaler, inklusive Examinarium, förutom om du är ensam i utrymmet.

I samband med tenter i Moodle har tyvärr fusk uppdagats. Läs noggrant instruktionerna gällande din tent och följ reglerna. Också examination på distans övervakas (via loggar, annan monitorering eller stickprov). Enligt pandemiversionen av Instruktionen om studier och examination (26 § Förfarandet under tentamina):

Examinator ger behövliga anvisningar om förfarandet vid examination på distans, inklusive tid och tillåtna hjälpmedel.

Vid all examination ska god vetenskaplig praxis iakttas. Vid misstankar om plagiat, fusk genom luntning, användning av otillåtna hjälpmedel eller otillåtet samarbete eller annan ohederlighet tillämpas Hanken handlingsplan vid fusk.

***

Kursanmälan för våren är nu öppen i WebOodi ‒ anmäl dig till kurser i period 3 senast 11.1.2021!

Ansökan om utbyte höstterminen 2021 görs i vanlig ordning. Deadline för ansökan är 28.1.2021. Vägledning gällande utbytesstudier ges per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi).

Samtalsstöd till studerande (studiecoach, studiepsykolog och psykoterapeut) erbjuds på distans – se info på webben. Du kan också kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam.

Följ med din hanken-epost och kursernas hemsidor i Moodle!

Kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Meddelandena läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet. Läget bedöms igen i slutet av januari och vi återkommer senast vid månadsskiftet med ny information.

 

Info som postats åt personalen 16.12.2020

Nya förhållningsregler på Hanken på grund av en försämring i corona-läget (16.12.2020)

Läget är allvarligt då det gäller Corona-pandemin och myndigheterna i Nyland förutsätter distansstudier och distansarbete fram till 10.1.2021. Om läget inte förbättras kan myndigheterna förlänga undantagstillståndet.

I detta mejl meddelar vi att distansstudierna och distansarbetet i Helsingfors fortsätter till och med 10.1.2021. I Vasa gäller samma regler som i Helsingfors då det gäller Examinarium. Om läget i Vasa förändras uppdateras dessa förhållningsregler 21.12.2020.

Undervisning endast på distans

Ingen närundervisning i Helsingfors ordnas under undantagstillståndet.

Examinarium stängt i både Helsingfors och Vasa

Examinarium är stängt på båda orterna åtminstone till och med 10.1.2021

Mognadsproven ordnas i Moodle åtminstone till och med 15.1.2021.

Den resterande examinationen i öppna universitetets snabbledskurs Marknadsförings strategi överflyttas till enskiltövervakade tenter på distans, medan examinationen i snabbleds kursen Finansiering och investering flyttas fram till januari. Examinationen i grundkursen Ekonomisk analys, som planerats som e-tent i Examinarium med start 8.12. flyttas fram till januari.

Personalens nycklar fungerar men distansarbete rekommenderas starkt

Vi rekommenderas distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt.

Studenternas nycklar fungerar inte tills vidare i Helsingfors

Från och med 8.1.2021 finns vaktmästare regelbundet på plats. Nycklarna i Helsingfors är ur funktion åtminstone fram till 10.1.2021.

Biblioteket i Helsingfors erbjuder endast hämtservice

Biblioteket har övergått till hämtservice. Se bibliotekets webbplats för närmare information eller kontaktabiblioteket@hanken.fi.

Infobiten och Studentservice stänger närstödet men kan nås per e-post

Studentservice och Infobiten i Helsingfors håller stängt åtminstone till och med 10.1.2021. Personalens IT-frågor ska sändas till help@hanken.fi och studenterna får svar på studiefrågor via studieinfo@hanken.fi.

IT-stödet för personal och studerande är reducerat under tidsperioden 21.12.2020–6.1.2021. Nya dator-, telefon-eller programinstallationer sker inte under denna tidsperiod.

Restaurangerna är stängda

Restaurangen i Helsingfors är stängd åtminstone till 17.1.2021. Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

Evenemang

Alla fysiska evenemang är inställda i Helsingfors till 17.1.2021. Kontakta events@hanken.fi om du har frågor.

Samtalsstöd till studerande ges på distans

Studiecoachen, studiepsykologen och psykoterapeuten tar emot Hankeiter som förut på distans. Se info på webben.

 

Info som postats personalen 26.11.2020

Nya förhållningsregler på Hanken pågrund av en försämring i corona-läget i Nyland (26.11.2020)

Läget i Nyland är allvarligt då det gäller Corona-pandemin och myndigheterna kommer att förutsätta distansstudier och distansarbete distans fram till 18.12.2020. Om läget inte förbättras kan myndigheterna förlängaundantagstillståndet.

I detta mejl meddelar vi att Hanken i Helsingfors övergår till distansstudier och distansarbete från och med måndag 30.11.2020. I Vasa fortsätter vi som hittills utom gällande tenter i Examinarium.

Dessa tillfälliga riktlinjer gäller i Helsingfors:

Undervisning endast på distans 30.11-18.12.2020 och Examinarium tar paus

Ingen närundervisning i Helsingfors ordnas under undantagstillståndet.

Examinarium stängs i både Helsingfors och Vasa. Mognadsproven ordnas i Moodle 30.11.2020-15.1.2021. Öppnauniversitetets snabbledskurs i marknadsföringsstrategi överflyttas till enskilt övervakade tenter på distans, medan kursen i finansiell ekonomi flyttas fram till januari.

Personalens nycklar fungerar men distansarbete rekommenderas starkt

Om myndigheterna ger strängare rekommendationer meddelar vi personalen så fort som möjligt.

Studenternas nycklar upphör att fungera på måndag 30.11.2020

Fram till 18.12 kan de studerande som behöver hämta absolut nödvändiga privata ägodelar ringa på dörrklockan vid huvudentrén i Helsingfors kl. 9–11 eller 14–16 be om att bli insläppta. Mellan 19.12.2020 och7.1.2021 finns ingen vaktmästare regelbundet på plats.

Biblioteket i Helsingfors övergår till endast hämtservice

Biblioteket övergår till hämtservice för studerande från och med 30.11.2020. Se bibliotekets webbplats för mer infoeller kontakta biblioteket@hanken.fi.

Infobiten och Studentservice stänger närstödet men kan nås per e-post

Studentservice och Infobiten i Helsingfors har stängt 30.11.2020-8.1.2021. Personalens IT-frågor ska sändas till help@hanken.fi och studenterna får svar på studiefrågor via studieinfo@hanken.fi.

IT-stödet är för personal och studerande är reducerat under tidsperioden 21.12.2020–6.1.2021. Nya dator-, telefon-eller programinstallationer sker inte under denna tidsperiod. Datorer/telefoner/program bör beställas senast 7.12.2020 för att de ska hinna hanteras före julhelgen.

Restaurangen i Helsingfors stänger

Stängt i Helsingfors 31.11.2020 till minst 17.1.2021. Restaurangen i Vasa är stängd tills vidare.

Evenemang

Alla fysiska evenemang är inställda i Helsingfors 30.11.-18.12.2020.

Samtalsstöd till studerande ges fortfarande på distans

Studiecoachen, studiepsykologen och psykoterapeuten tar emot Hankeiter som förut på distans. Se info på webben.

Läget i Vasa

I Vasa kommer både studerande och personal som hittills in i huset som normalt. Läget i Vasa är just nu relativt gott och julsammankomster kan hållas bara man följer myndigheternas regler.

Då det gäller Examinarium följer Vasa samma riktlinjer som Helsingfors.

Fortsättningen

Om läget inte förbättras kan myndigheterna förlängs undantagstillståndet.

Beslutsfattande i huvudstadsregionen

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordinationsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för sin behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

 

 

 

Uppdaterad 6.5.2022