Information med anledning av coronaviruset

Här hittar du de senaste rekommendationerna och anvisningarna som Hanken har utfärdat med anledning av coronaviruspandemin (Covid-19). Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på de här webbsidorna, som är den primära informationskanalen för personal och studenter. Vi skickar också e-post till både studenter och personal om de väsentligaste uppdateringarna.

Nedan listas generella principer som gäller under sommaren och höstterminen 2020. Mera detaljerade anvisningar för studenter, personal och bibliotekets kunder nås via länkarna nedan och menyn till höger på sidan (logga in). Informationen uppdateras kontinuerligt.  Längst ned på sidan finns också rektors sommarhälsning till studenterna och personalen på Hanken.

Du kan också kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. Personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet läser meddelandena. Under sommaren kan svaren dröja lite längre.  

Sidan senast uppdaterad 26.6.2020.

 

Hanken under sommaren 2020

Info för studenter

Info för personalen

  • Under sommaren 2020 rekommenderas arbete på distans.
  • Från och med 1.8.2020 är det tillåtet att arbeta i Hankens byggnader. Det är fortfarande möjligt att arbeta på distans under höstterminen 2020 om arbetsuppgifterna så tillåter.
  • Hur arbetet fördelas mellan distansarbete och fysisk närvaro ska koordineras av cheferna. Antalet personer som är på plats på en gång ska begränsas enligt rådande smittläge och enhetens utrymmen.
  • Om man i samråd med sin chef konstaterar att en arbetsresa är nödvändig får bokningar för resan endast göras via CWT.
  • Aktuellt om undantagsläget för personalen
  • Prorektorernas hälsningar
  • Tips för distansarbete

Info för lärare

 Karen Spens foto

Rektors sommarhälsning

Bästa studenter och personal

Nu har sommaren kommit på riktigt, en värmebölja sveper över oss och för många går tankarna till den stundande ledigheten. Och det tror jag att vi alla kommer att må bra av. Den här våren har varit en så annorlunda vår än vi någonsin kunnat förbereda oss för - med allt online, till och med våra doktorsdisputationer. Men vi har många orsaker att vara glada trots dessa annars utmanande tider.  
 
Det som glatt mig stort är det gensvar som våra forskare gett på utmaningen gällande coronaviruspandemin. Det är sällan jag fått skriva under så många forskningsprojektansökningar, och när dessutom så många beviljats kan vi konstatera att Hanken, som den ansvarsfulla handelshögskola vi är, tagit sig an att vara med och lösa de globala utmaningar som pandemin förorsakat.  
 
Studenterna och studentkåren har också visat sin förståelse för ansvarsfullhet i praktiken då de bland annat hjälpt till i form av att leverera matkassar till behövande. Hanken vann också nyligen pris för bästa PRME-rapport, en verkligt fin utmärkelse och bevis för det goda arbete som gjorts inom ramen för ansvarsfull ekonomutbildning. 

Jag tycker vi kan vara mycket nöjda över det vi gjort under våren, och det här gäller oss allihopa på Hanken - personal och studenter. Vi i personalen har gjort vårt bästa för att få det att fungera för studenterna, ni studenter har gjort ert bästa för att orka med studierna, och därutöver kan vi med glädje konstatera att våra samarbetspartners och alumner har gjort sitt bästa för att hitta nya sätt att samverka med oss på Hanken.  
 
Det som vi också får glädja oss över är att inte bara de nationella studenterna, utan även våra internationella utbytesstudenter har varit mycket nöjda med distansundervisningen. Hanken klarade sig igen mycket bra i den enkät som gjordes bland utbytesstudenter som studerade på Hanken under våren 2020. Hela 98 % av de svarande skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.  
 
I vårens enkät bifogades också en fråga gällande huruvida studenterna deltog i online-undervisningen i P4 och hur den upplevdes. Online-arrangemangen och lärarna fick mycket ros  – studenterna tyckte att lärarna smidigt övergick till online-arrangemang och att allt funkade fint och flexibelt, studenterna verkade mycket imponerade. Det är också glädjande att studenterna i våras kände sig som en del av Hankengemenskapen och inte bara som gäster.  

Jag tycker att den här våren verkligen som helhet visat den Hanken-anda vi som bäst har, så mitt stora tack går till er alla för att ni orkat och för allt jobb ni gjort under den här våren. Trots att ministeriet inte i skrivande stund ännu informerat om avtalsförhandlingarnas resultat, kan jag slutligen konstatera att förhandlingarna gick över förväntningarna och att vi med tillförsikt och gott mod kan fortsätta att jobba med vår nya strategi 2030 och utveckla Hanken tillsammans. 

Ett stort tack till er alla och jag önskar er en riktigt skön sommar, vi tar i på hösten med nya krafter! 

Karen
Rektor

Hälsningen publicerad: 26.06.2020

 

Händer med iPad

Instruktioner från Stiftelsen Svenska Handelshögskolan gällande stipendier

Om konferenser, kurser etc blir avbokade eller flyttas framåt pga. coronavirusepidemin, förlängs stipendiets giltighetstid. Det är inte tillåtet att resa på stiftelsefinansierade resor för tillfället.

Kontakta Stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) om ditt planerade evenemang flyttas framåt, eller om du har övriga frågor.

 

Tags