För studerande i Vasa

Här finns information för dig som studerar i Vasa.

Stadsbiblioteket

Hankens kursböcker är placerade i Stadsbiblioteket (vån. 2). Observera att exemplar även kan finnas i Tritonia och kan lånas därifrån.

Bibliotekskort

Om du redan har Stadsbibliotekets bibliotekskort, kontakta bibliotekspersonalen för en uppdatering. Visa upp studiekort och ID. Om du inte har ett bibliotekskort, anhåll om ett i Stadsbiblioteket eller via Hankens bibliotekspersonal i Vasa.

Lånetider och -regler

Kursböckernas lånetid är 14 dagar, kortlånen 1 dag (returneras före bibliotekets stängning följande vardag). Förseningsavgiften är 0,20€ per bok per dag. Hämtfrist för reserverade kursböcker är 4 dagar, för övrigt material 9 dagar. Om du inte längre behöver den reserverade boken, annullera reservationen senast före hämtfristens utgång.

Reserveringar görs i Stadsbibliotekets databas eller av bibliotekets personal. Observera att Stadsbiblioteket debiterar en avgift på 2€/bok för reservationer som inte hämtats eller annulerats före hämtfristens utgång.

Sök litteratur på https://vaasankirjasto.finna.fi/ Där hittar du även mer information om låneregler.

Hankens bibliotek

E-material får du tillgång till via Hanna sökportal https://hanken.finna.fi/ Om du tidigare använt Google Scholar kan du fortsätta som förut.

Fjärrlån beställs via Hankens bibliotek. Fjärrlån är gratis för Hankens personal och studerande. Se här.

Inköpsförslag riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Boka handledning. Om du önskar individuell handledning i informationssökning, referensteknik eller andra relaterade ämnen, kontakta Susanne Holmlund.

Tritonia

Om du är kund i Tritonia kan du låna och reservera material, samt använda de allmänna utrymmena i byggnaden. Du kan skriva ut material mot en avgift.

Kontakta Vasa

Susanne Holmlund, Tfn: 050 407 3798, rum 314

Sari Seitamaa-Svenns, Tfn: 050 572 3548, rum 314

E-post: biblioteket@hanken.fi