Öppna program

Hanken Fortbildning erbjuder ett brett utbud av öppna kurser, utbildningar och utvecklingsprogram inom de flesta företagsekonomiska delområden. Genom programmen kan du utveckla ditt ledarskap och din professionella kompetens med hjälp och stöd av experter från Hanken och näringslivet. 

Vi utbildar personal från både företag och organisationer inom ett modernt ledarskap, ledande av affärsprocesser och en professionell utveckling inom företagsekonomiska delområden. Vi erbjuder dig gångbara verktyg för ledande av människor och processer. På våra öppna kurser strävar vi efter ett aktivt lärande och delande av erfarenheter. Vi använder moderna digitala inlärningsplattformer.

Hankens breda kunnande inom området tillsammans med experter från näringslivet möjliggör utbildningspaket med relevans för företagens utvecklingsbehov, allt från affärsidéutveckling till styrelse och ledningsgruppsarbete. Vi eftersträvar alltid en koppling av ledarskapsfrågor till olika affärsprocesser inom företaget.

Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

Öppna program VT2018 - HT2018

SÄLJACCELERATORN
Sätt fart på försäljningen genom nya säljkunskaper! Årets säljkurs vid Hanken i Vasa i samarbete med Patrik Nordkvist. På denna kurs kombineras kraven på den personliga försäljningen med den digitala miljö vi lever inom idag.
Kursdagar: 8-9 februari 2018.

FÖRMANSUTBILDNING
Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.
Kursstart: 20 februari 2018

LEDNINGSGRUPPSARBETE
Programmet ger en mångsidig bild av hur ett effektivt och systematiserat  ledningsgruppsarbete skall bedrivas under ledning av vd och i samråd med styrelse och ägare. Programmet ger konkreta exempel och praktiska verktyg som hjälper dig att utveckla ledningsgruppens arbete.
Kursstart: 12 mars 2018

PLACERINGSRÅDGIVARE-APV1
Målsättningen med preparandkursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV1-examen.
Kursdagar: april 2018

PROJEKTLEDNING
Kurshelheten ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi.
Kursstart: 7-8 maj 2018

LÖNERÄKNING OCH PERSONALADMINISTRATION
Kursen ger dig en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens och bokföringens koppling till löne- och personaladministrationen. 
Kursdagar: 23-25 maj 2018

FÖRDJUPAD EXCEL - VERKTYG FÖR ANALYS
Kursen ger dig möjlighet att utnyttja mer av excel-programmets potential. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär digsammanfatta resultat från datalistor till läsliga rapporter och analyser.
Kursdagar 11-12 juni 2018

BAR – Business and Research
En unik mötesplats där Vasas högskolors utbud och näringslivets efterfrågan kan mötas.
September 2018

PLACERINGSSPECIALIST-APV2
Målsättningen med preparandkursen är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.
Kursdagar: 25-28 september 2018

INKÖPSLEDNING
Genom kursen får du en förståelse för kraven som ställs på företaget och den inköpsansvariga för att uppnå en god lönsamhet och effektivitet inom företagets inköps- och logistikfunktioner. 
Kursstart: 8 november 2018 

BOKFÖRING OCH BOKFÖRINGSARBETE
Målsättningen med kursen är att ge dig konkret kunskap om bokförarens arbete samt verklighetsförankrade verktyg som är till nytta i ditt dagliga arbetet som bokförare.
Kursdagar: 14-16 november 2018

HANKEN VENTURE GROWTH
Programmets målsättning är att skapa förutsättningar för en hanterbar och lönsam tillväxt bland sme-företag. Vårt tillväxtprogram ger deltagarna färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via programmet får du också en större insikt i vilka är era strategiska tillväxtprocesser samt hur skall ni leda ert företag mot tillväxt. Hanken New Ventures strävar efter att vara en central träffpunkt för nystartade företag med tillväxtambitioner. 
Kursstart: hösten 2018

Företagsinterna program VT2018 - HT2018

ADVISORY BOARD
För företag som söker möjligheter att kontrollerat klara sig igenom olika förändrings- och förnyelsesituationer med en samlad extern kompetensresurs sammansatt för att möta företagets strategiska utmaningar.
Kontinuerlig verksamhet

Det är vi som jobbar på Fortbildningen i Vasa:

 

osterholm_andre002_size_190x250.png  
 
 
 
André Österholm, Direktör
Mobil: +358 50 3626746,
E-post: andre.osterholm[at]hanken.fi
 
 
 
hamalainen_asa001_size_190x250.png

 

 

Åsa Hämäläinen, Utbildningskoordinator
Mobil:+358 40 3521748
E-post: asa.hamalainen[at]hanken.fi

 
 

hogholm_yvonne001_size_190x250.png

 
 
 
Yvonne Högholm, Projektchef (på ledighet 1.1-29.6.18)
Mobil: +358 40 3521 720
E-post: yvonne.hogholm[at]hanken.fi
 
 
 
 
christoffer.jpg
 
 
 
 
Christoffer Lundström, Försäljningsrepresentant
Mobil: +358 50 4668 510
E-post: exed-sales[at]hanken.fi
 
 
 

_20180306_130345.jpg

 


 
 
Jennifer Kronman, Enhetssekreterare
Mobil: +358 46 9236 619
E-post: jennifer.kronman[at]hanken.fi
 
 

Hanken Fortbildning finns på Facebook 1456876924_facebook.png

Prenumerera gärna på HANKEN Fortbildning Vasas nyhetsbrev (Hanken Executive Education Vaasa)

 

EQUIS AACSB AMBA signatur.png

 

fortbildning