Öppna program

Share page with AddThis

Hanken Fortbildning erbjuder ett antal olika öppna program inom de flesta ekonomiska delområden. Genom programmen kan du utveckla din professionella kompetens med hjälp och stöd av experter från Hanken och näringslivet. 

Vi utbildar både företag och organisationer inom ledande av affärsprocesser och professionell utveckling inom affärsekonomiska delområden. Vi erbjuder verktyg för ett modernt ledarskap. I våra öppna program strävar vi efter ett aktivt lärande och delande av erfarenheter också mellan deltagarna.

Hankens breda kunnande inom området tillsammans med experter från näringslivet möjliggör utbildningspaket med relevans för företagens utvecklingsbehov, allt från affärsidéutveckling till styrelse och ledningsgruppsarbete. Vi eftersträvar alltid en koppling av ledarskapsfrågor till olika affärsprocesser inom företaget.

Alla utbildningar och utvecklingsprogram kan arrangeras som öppna program (öppet för alla sökande), konsortieprogram (ett fåtal företag med samma utvecklingsbehov samlas i ett program) och företagsinterna (intern konsultering och utbildning).

Läs mer om våra aktuella öppna program via menyn till vänster eller ladda ner pdf-fil.

 

 
 

 

fortbildning